Tagállami szintű cégnyilvántartások

Ezen az oldalon arra vonatkozó információkat talál, hogy Franciaországban milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a cégnyilvántartásokba való betekintésre.

Mit nyújtanak a franciaországi cégnyilvántartások?

A helyi cégnyilvántartásokat (registres du commerce et des sociétés – RCS) a kereskedelmi bíróságok és a kereskedelmi ügyekben eljárni jogosult polgári bíróságok (Bas-Rhin, Haut-Rhin és Moselle megye kerületi bíróságai, valamint a tengerentúli régiók és megyék (départements) kereskedelmi ügyekben eljáró vegyes bíróságai) tisztviselői vezetik. Az e nyilvántartásokban szereplő információkat ellenőrzik. A tisztviselőknek ellenőrizniük kell, hogy a nyilatkozatok eleget tesznek-e a törvényekben és a rendeletekben foglaltaknak, megfelelnek-e az alátámasztó okiratoknak és a mellékletként csatolt okiratoknak, továbbá hogy az ezzel a feladattal megbízott elnöknek, vagy bírónak a felügyelete alatt állnak-e, aki az adóalany és a felelős tisztviselő közötti bármely, az ügyirat státuszával kapcsolatos vitában illetékes – módosítás vagy törlés iránti kérelem esetén.

A tisztviselő által kiadott cégkivonat (Kbis) egy valódi „személyazonosító igazolvány”, amely a cégnyilvántartásban nyilvántartott vállalkozások polgári jogi jogállását mutatja. Ez a kivonat összefoglalja a vállalkozások által bejelentendő valamennyi információt. Szükség esetén a nyilvántartás vezetéséért felelős tisztviselő megjegyzéseit is tartalmazza. A cégkivonat tanúsítja a vállalkozások jogszerű fennállását, és hiteles információkkal szolgál. A cégkivonat olyan hivatalos okirat, amely tanúsítja a bejegyzett természetes vagy jogi személy személyazonosságát és címét, tevékenységét, irányító, igazgatási vagy felügyeleti szervét, valamint azt, hogy indult-e ellene kollektív eljárás. Ez a bírósági tisztviselő által kiadott és aláírt hivatalos okirat hitelesnek tekintendő, kivéve ha a gazdasági társaságok által a cégnyilvántartáshoz benyújtott információk hamisnak bizonyulnak.

A nemzeti iparjogvédelmi intézet (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) országos cégnyilvántartást (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) vezet, amely összegyűjti az egyes hivatalokban vezetett cégnyilvántartásokból származó, eredetinek minősülő okiratokat. Az INPI az RNCS nyilvántartásban szereplő műszaki, üzleti és pénzügyi információk terjesztéséért és a nyilvánosság számára az azokhoz való ingyenes hozzáférés biztosításáért felelős, további felhasználás céljából.

Ezek a nyilvántartások tartalmazzák a vállalkozásokra és a gazdasági társaságokra vonatkozó valamennyi információt. Hozzáférést biztosítanak a cégnyilvántartásokban található valamennyi bejegyzéshez és okirathoz.

Az Infogreffe honlap központosított hozzáférést biztosít a cégnyilvántartáshoz, továbbá lehetővé teszi különböző eljárások (bejegyzés, módosítás, eltávolítás és az éves beszámoló benyújtása) online történő elintézését. A szolgáltatás francia és angol nyelven érhető el.

Az INPI weboldala nyílt adatként lehetővé teszi a bejegyzésekhez, módosításokhoz és törlésekhez, valamint a vállalkozások éves pénzügyi beszámolóihoz való hozzáférést.

A polgári és kereskedelmi hirdetmények hivatalos közlönye (BODACC)

BODACC a cégnyilvántartásban bejegyzett okiratok közzétételére szolgáló hivatalos közlöny, a vállalkozás létrehozásától annak törléséig, különösen az eladásokkal és átadásokkal, a kollektív eljárásokkal és a beszámolók benyújtásával kapcsolatban. A kérdéses okiratokat megküldik a BODACC részére, anélkül, hogy az érdekelt feleknek ezzel kapcsolatban bármit is kezdeményezniük vagy tenniük kellene. A BODACC-ban történő közzététel annak a tisztviselőnek a felelőssége alatt történik, aki az információt megkapja.

A BODACC-ban való közzététel, amely biztosítja a helyi cégnyilvántartásokba történő bejegyzések lehető legszélesebb körben történő terjesztését, a Jogi és Közigazgatási Tájékoztatási Hivatal [Direction de l’information légale et administrative – DILA] hatáskörébe tartozik.

Ingyenes szolgáltatás-e a cégjegyzékbe történő betekintés?

Az Infogreffe honlap felhasználói a vállalkozásokra vonatkozó bizonyos információkhoz ingyenesen hozzáférhetnek, de az adatbázisban található információk többsége csak díj ellenében érhető el.

A nemzeti iparjogvédelmi intézet jelenleg ingyenesen szolgáltat adatokat nyilvántartásából. Ezt elektronikus levélben vagy a weboldalán található webáruházon keresztül teheti meg. Ezen adatok további felhasználása ugyanakkor engedélyhez kötött.

2015. július 1-től a BODACC kizárólag elektronikus úton kerül terjesztésre. A honlap tartalma (maguk a BODACC hirdetmények) 2011 júliusától ingyenes.

Végül, 2016 júniusában egy új digitális elérési portált hoztak létre, amely a „Portail de la Publicité Légale des Entreprises” [cégekre vonatkozó jogi információkhoz hozzáférést biztosító nyilvános portál] nevet viseli. Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy egységes interfészen keresztül hozzáférjenek a következő három honlapon közzétett hirdetményekhez és jogi információkhoz: https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Hogyan keressünk a franciaországi cégjegyzékben?

Az Infogreffe weboldalon az alábbiak szerint kereshetünk rá egy-egy vállalkozásra:

  • neve
  • igazgatóinak vagy ügyvezetőinek neve;
  • az a város vagy megye, ahol a székhelye vagy központi ügyintézésének helye található, vagy ahol üzleti egységei vannak;
  • SIREN-száma (cégnyilvántartási azonosítási rendszer – Système d’Identification du Répertoire des Entreprises),
  • nyilvántartási száma a cégnyilvántartásban.

A BODACC honlapon egy adott vállalkozással kapcsolatos hirdetményekre kereshetünk rá a SIREN-száma vagy a cégneve alapján.

Hasznos linkek

Registre de Commerce européen (Európai cégnyilvántartás)

Infogreffe

INPI

CNGTC

BODACC

PPLE

Utolsó frissítés: 28/05/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit