Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata finn nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Finnország

Ez az oldal Finnország cégnyilvántartásáról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Finnország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Mit kínál a finn cégnyilvántartás?

A finn cégnyilvántartás a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács tulajdonában van, és a nyilvántartást ez a szerv tartja fenn.

A finn cégnyilvántartás olyan nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartás, amely a gazdasági társaságokról (vállalkozásokról) tartalmaz információkat. Főszabályként a nyilvántartásban minden vállalkozásnak szerepelnie kell. A vállalkozásoknak a nyilvántartott adataikban bekövetkező változásokat is be kell jelenteniük a nyilvántartásba. A legtöbb vállalkozásnak éves pénzügyi kimutatását is be kell nyújtania a nyilvántartásba. A cégnyilvántartásba évente

 • kb. 30 000 új vállalkozást;
 • a nyilvántartott cégadatokban bekövetkező kb. 80 000 változást;
 • és kb. 200 000 éves pénzügyi kimutatást jegyeznek be.

A cégnyilvántartás az adóhivatallal közös bejelentési eljárást és adatszolgáltatási rendszert használ. A Vállalkozási Információs Szolgálat díjmentes adatszolgáltatási rendszer, amelyet a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács és az adóhivatal közösen tart fenn. A rendszer a vállalkozások elérhetőségeit és azonosító adatait tartalmazza, ideértve a következőket:

 • a vállalkozás neve, járulékos neve és ezek fordítása(i);
 • a vállalkozás cégjegyzékszáma, társasági formája és székhelye;
 • cím és egyéb kapcsolattartási adatok;
 • a vállalkozás fő tevékenysége;
 • az adóhatóság és a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács nyilvántartásai, amennyiben a vállalkozás szerepel azokban;
 • a vállalkozás megszűnésére, a tevékenység folytatásának felfüggesztésére, a csőd-, felszámolási vagy átszervezési eljárásokra vonatkozó információk.

Az ingyenes információs szolgáltatáson, vagyis a Vállalkozási Információs Szolgálaton belül végzett lekérdezésen kívül díjfizetés ellenében bizonyos egyéb adatok is lekérdezhetők a Vállalkozási Információs Rendszerből, amelyet az adóhatóság és a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács szintén közösen tart fenn.

Az ügyfelek ily módon a Vállalkozási Információs Szolgálatban szereplő vállalkozásokra vonatkozó lekérdezéseket végezhetnek például régiónkénti, tevékenységenkénti (a vállalkozás fő tevékenysége a finnországi ágazati statisztikai besorolás szerint), társasági formánkénti, nyilvántartásonkénti (az adóhatóság nyilvántartásai, a cégnyilvántartás és az alapítványok nyilvántartása) bontásban, illetve a nyilvántartás időpontja szerint (új vállalkozások kiválasztására).

Az Európai Cégnyilvántartás (European Business Register, EBR) az Európában működő vállalkozásokra vonatkozó megbízható adatokhoz biztosít egyszerű hozzáférést. Az Európai Cégnyilvántartás 15 európai ország cégnyilvántartásának adatain alapuló közös információs szolgáltatás. Ez az információs szolgáltatás közvetlenül az egyes résztvevő országok cégnyilvántartásából kínál hivatalos és megbízható információkat.

Az Európai Cégnyilvántartás szolgáltatás használata egyszerű, mivel a felhasználó kiválaszthatja a felület nyelvét (finn, svéd vagy angol), és a nyilvántartott információk minden egyes ország tekintetében ugyanolyan könnyen érthető formában jelennek meg.

Ingyenes-e a finn cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Igen, a nyilvántartás egy részéhez ingyenes a hozzáférés.

Hogyan végezzünk keresést a finn cégnyilvántartásban?

A vállalkozások adatait a cégnyilvántartó hatósághoz beérkezett értesítések és bejelentések alapján rögzítik a cégnyilvántartásban. A nyilvántartás mind maguk a vállalkozások, mind pedig a bíróságok és más hatóságok által benyújtott információkat tartalmazza.

A cégnyilvántartásról szóló törvény 21a. szakasza értelmében a Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanács a finn népesség-nyilvántartó rendszer felhasználásával frissítheti az adatokat és ellenőrizheti az ügyfelek által benyújtott bejelentésekben és azok mellékleteiben szereplő személyes adatokat.

A vállalkozási tevékenységektől való eltiltásról szóló törvény 21. szakasza értelmében a finnországi Igazságügyi Nyilvántartó Központ szolgáltat adatokat a cégnyilvántartás számára a hatályos tevékenységektől való eltiltásokról, valamint azok kezdő- és zárónapjáról. Ezeket az adatokat azután a cégnyilvántartási rendszerben frissítik.

A cégnyilvántartás tartalmát a finn törvények határozzák meg. Általánosságban a cégnyilvántartásra, a társasági formákra és a vállalkozási tevékenységekre irányadó finn jogszabályok határozzák meg, hogy a különböző társasági formák tekintetében milyen adatokat kell szerepeltetni. (Lásd például a cégnyilvántartásról szóló törvényt, a korlátolt felelősségű társaságokról szóló törvényt és a partnerségekről szóló törvényt).

Az egyes társasági formák tekintetében általában legalább a következő adatokat tartalmazza a nyilvántartás:

 • a társaság neve;
 • a település, ahonnan a társaságot irányítják (székhely);
 • üzletág (tevékenységi kör);
 • a társaság képviselője (képviselői);
 • a társaság címe.

Egy adatnak a cégnyilvántartásban való rögzítésekor azt azzal egyidejűleg az elektronikus tájékoztató szolgáltatás útján is közzéteszik. A közzétett adatokat tartalmazó elektronikus tájékoztató szolgáltatás olyan nyilvános és ingyenes szolgáltatás, amely a közzétett adatok mellett a vállalkozások alapvető adatait is tartalmazza. E szolgáltatás segítségével ellenőrizhető, hogy egy vállalkozás például benyújtotta-e nyilvántartásba vétel céljából új igazgatótanácsának összetételét, illetve megtudható, hogy egy adott időszakban milyen új vállalkozásokat vettek nyilvántartásba.

E szolgáltatás alkalmazásával a vállalkozás cégjegyzékszámának segítségével bármely vállalkozásra vonatkozóan lekérdezhető információ. A cégjegyzékszám szükség esetén a vállalkozások információs rendszerében ellenőrizhető. Keresési feltételként konkrét időpont vagy időtartam is használható. A keresés nyilvántartási típus, település vagy tartomány szerint is szűkíthető. A keresési eredmény a vállalkozás alapvető adatait: a vállalkozás nevét, cégjegyzékszámát és székhelyét tartalmazza. A közzétett bejegyzés tartalmazza például a bejegyzés típusát és a nyilvántartási tétel címsorait.

A nyilvántartás – a társasági formától függően – más adatokat is tartalmaz. Az azonos típusú vállalkozások cégkivonatai nagy mértékben különbözhetnek egymástól. Egyes korlátolt felelősségű társaságok például dönthetnek úgy, hogy élnek a társasági törvény kínálta lehetőségekkel; opciós jogokat vagy más különös jogokat bocsátanak ki, vagy egyesülnek, és ezeket az adatokat bejelentik nyilvántartásba vétel céljából. Más társaságok dönthetnek úgy, hogy csak a nyilvántartásban kötelezően szerepeltetendő adatokat jelentik be. Ezen túlmenően a cégkivonatok a jogszabály-módosításokat is tükrözik. Például a korlátolt felelősségű társaságok cégkivonatai igencsak eltérőek lehetnek attól függően, hogy a nyilvántartásba veendő adat a korlátolt felelősségű társaságokról szóló, 2006. szeptember 1-jétől hatályos új törvény értelmében hozott határozatra, vagy egy korábbi törvény szerinti határozatra vonatkozik-e.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

A cégnyilvántartásról szóló törvény (az 1979. február 2-i 1979/129. törvény) megállapítja a nyilvántartásban rögzítendő adatokra és a nyilvántartás közzétételére vonatkozó rendelkezéseket. A törvény mindenkit feljogosít a cégnyilvántartásból származó adatokhoz, kivonatokhoz és igazolásokhoz való hozzáférésre. Jóhiszeműen eljáró harmadik személyek hagyatkozhatnak a nyilvántartásban rögzített információk megbízhatóságára.

A törvény 1a. cikke értelmében a nyilvántartásban rögzített valamennyi adat nyilvános, és bárki jogosult a cégnyilvántartásból származó adatokhoz, kivonatokhoz és igazolásokhoz való hozzáférésre. Az adatok elektronikus formában is közzétehetők. Az egyetlen kivételt a természetes személyek személyi azonosító száma és a külföldön élő természetes személyek lakcíme képezi; ezek az adatok nem nyilvánosak. A külföldön élő természetes személyek személyi számának utolsó azonosító számjegyeire és a lakcímükre vonatkozó adatok közzétételére csak akkor kerül sor, ha a közzététel megfelel a kormányzati tevékenységek nyitottságáról szóló törvény 16. cikke (3) bekezdésében meghatározott hatósági eljárásokra vonatkozó követelményeknek. Egyéb esetben a lakcím helyett a tartózkodási országot teszik közzé.

A cégnyilvántartásról szóló törvény 26. cikke arról rendelkezik, hogy jóhiszeműen eljáró harmadik személyek hagyatkozhatnak a nyilvántartásba bejegyzett és abban közzétett adatokra. Az adatokat közvetlenül a nyilvántartásba vételüket követően elektronikusan közzéteszik. A közzétett adatok ingyenesen beszerezhetők a cégnyilvántartás információs szolgálatától.

A finn cégnyilvántartás története

A nyilvántartás 1860 óta tartalmaz adatokat.

Hivatkozások

Európai Cégnyilvántartás, Finnország Nemzeti Szabadalmi és Nyilvántartási Tanácsa

Utolsó frissítés: 30/06/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit