Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata dán nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Dánia

Ez az oldal Dánia cégnyilvántartásáról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Dánia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság [Erhvervsstyrelsen]

A dán cégnyilvántartás története

A dán Vállalkozásügyi Hatóságot 2012. január 1-jén hozták létre.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság megközelítőleg 700 alkalmazottat foglalkoztat. A dán Vállalkozásügyi Hatóság feladatait korábban a Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], a Vállalkozás- és Építésügyi Hatóság [Erhvervs- og Byggestyrelsen], valamint az Információtechnológiai és Távközlési Hatóság [IT- og Telestyrelsen] látta el.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság a dán Vállalkozás- és Növekedésügyi Minisztérium [Erhvervs- og Vækstministeriet] részét képezi.

Mit kínál a dán cégnyilvántartás?

Az erhvervsstyrelsen.dk portálon információk találhatók a Hatóság tevékenységi területeiről, többek között a dán cégnyilvántartásról (DVR.dk).

A CVR.dk az összes dániai vállalkozásra vonatkozó információk és adatok beviteli pontja. A vállalkozás típusától függetlenül megtalálhatók benne magára a vállalkozásra (más néven: jogalanyra) és a termelőegységeire vonatkozó információk is.

Egyes vállalkozástípusokra – különösen a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra – vonatkozóan több információ található: számviteli nyilvántartások, tények és jelentések a vállalkozásról és az azt irányító személyekről.

Dánia az Európai Cégnyilvántartás (European Business Register, EBR) tagja is. A dánul nem beszélők a dán vállalkozásokra vonatkozó információkat az Európai Cégnyilvántartást (European Business Register, EBR) oldalán a saját nyelvükön kereshetik. Az EBR szinte minden európai országra vonatkozóan tartalmaz információkat.

Ingyenes-e a dán cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Az alapvető információk, cégjelentések, teljes jelentések és a Központi Cégnyilvántartás [CVR-udskrifter] rekordjai ingyenesen beszerezhetők. Gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb információk, például számviteli nyilvántartások meg is vásárolhatók. Az alábbi termékek mindenki számára ingyenesen rendelkezésre állnak:

A Központi Cégnyilvántartás rekordjai

A teljes felelősséggel tartozó részvényesek lakóhelyére vonatkozó információk, ha a lakóhely nem egyezik meg a vállalkozás címével, kérésre nyilvánosságra hozhatók.

Telephelyek

A telephelyekre vonatkozó információk áttekintést nyújtanak a kapcsolódó termelőegységekről a termelőegységekre vonatkozó információkkal együtt:

 • név, cím és a település, ahol a székhely található;
 • a vállalkozás típusa;
 • a vállalkozás tevékenységi ágazata;
 • alkalmazottak száma.

Cégjelentés

A cégjelentés a következőket tartalmazza:

 • a Központi Cégnyilvántartás szerinti szám (vagy grönlandi gazdasági társaságok esetén nyilvántartási szám);
 • a gazdasági társaság neve, címe és a település, ahol a székhelye található;
 • leányvállalatok neve;
 • a tőzsdei jegyzésre vonatkozó információk;
 • aláíró hatóság;
 • jogállás;
 • érintett személyek (alapítók, vezetés, felügyelő bizottság) – a címük nélkül;
 • beszámolási időszak;
 • a legutóbbi közzétett számviteli nyilvántartás dátuma.

Teljes jelentés

A teljes jelentés a cégjelentésben szereplő összes információt, valamint a következőket tartalmazza:

 • cél;
 • érintett személyek (alapítók, vezetés, felügyelő bizottság) – a címükkel együtt;
 • könyvvizsgálat;
 • törzstőke;
 • cégbejegyzés dátuma;
 • a legutóbbi három közzétett beszámoló dátuma;
 • pénzügyi év;
 • historikus információk.

A személyek szűk listája

Az oldaltördelési funkció megmutatja, hogy egy-egy személy milyen gazdasági társaság(ok) tagja.

A személyek kibővített listája

A kibővített oldaltördelési funkció adott gazdasági társaságban érintett személyek kimerítő listájára vonatkozó információkat is közöl.

Adatbank

Az adatbank meghatározott kritériumok alapján strukturált adatokkal szolgálhat.

A felhasználandó információk megrendelhetők az adatbankon keresztül, függetlenül attól, hogy azok egyetlen gazdasági társaságra vonatkozó vagy egy-egy személy több gazdasági társaságon belüli tagságára vonatkozó információk-e, illetve egy adott földrajzi területen vagy bizonyos ágazaton belüli vállalkozások felsorolásai-e. Az adatbankban a saját kritériumait tartalmazó kivonatot vagy listát is készíthet. Használata egyszerű, és nem vesz sok időt igénybe.

Kötegelt kivonatok

Kötegelt kivonatokat a Központi Cégnyilvántartás biztosít. E kivonatok segítségével könnyen hozzáférhető a Központi Cégnyilvántartásból származó kivonat, amelyből a Központi Cégnyilvántartás adataihoz juthat a Központi Cégnyilvántartás szerinti számok vagy a termelőegységek számának jegyzékéből. Egyedi kivonatok is előállíthatók.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

A cégtörvény 14. szakasza átülteti a dán társasági jogba az első társasági jogi irányelv 3. cikkét, és leírja, hogy a rekordokra hogyan lehet hagyatkozni. A cégtörvény 14. szakasza a következőket mondja ki:

„A dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében közzétett információk harmadik személyek tudomására jutottnak tekintendők. 1. pont Ez azonban nem vonatkozik a nyilvánosságra hozatalt követő 16 napon belül lebonyolított ügyletekre, amennyiben igazolást nyer, hogy harmadik személyeknek nem lehetett tudomása a nyilvánosságra hozott körülményekről.

Amíg a nyilvántartásba veendő és nyilvánosságra hozandó körülményeket nem tették közzé a dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében, e körülmények nem érvényesíthetők harmadik személyekkel szemben, kivéve ha igazolást nyer, hogy a harmadik személyeknek tudomásuk volt azokról. Az ilyen körülmények nyilvánosságra hozatalának hiánya nem akadályoz meg harmadik személyeket abban, hogy azok alapján járjanak el.”

Az adatok pontosságáért viselt felelősség

A bejelentő felelősséggel tartozik a bejelentett információk pontosságáért, lásd a bejelentési rendelet [anmeldelsesbekendtgørelsen] 8. szakaszát és a cégtörvény 15. cikkének (2) bekezdését. A bejelentőt büntetőjogi felelősség terhelheti, ha a bejelentést nem jogszerűen tette, vagy ha a bejelentett információk nem helyesek.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság nem ellenőrzi a bejelentett információk pontosságát, de rögzíti a részére bejelentett információkat. Attól függetlenül érvényes ez, hogy a kérdéses ügy nyilvántartásba vétele manuálisan történt-e vagy a virk.dk portálon keresztül végzett saját regisztráció volt-e.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság felelősséggel tartozhat a bejelentett információk felhasználásából eredő károkért, illetve adminisztrációs tényező, például a feldolgozási hiba miatti helytelen okiratokért.

Kapcsolódó linkek

Dán Vállalkozásügyi Hatóság

Központi Cégnyilvántartás

Dán Vállalkozás- és Növekedésügyi Minisztérium

Európai Cégnyilvántartás (European Business Register, EBR)

Utolsó frissítés: 07/11/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit