Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata dán nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Dánia

Ez az oldal Dánia cégnyilvántartásáról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Dánia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság [Erhvervsstyrelsen]

A dán cégnyilvántartás története

A dán Vállalkozásügyi Hatóságot 2012. január 1-jén hozták létre.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság megközelítőleg 700 alkalmazottat foglalkoztat. A dán Vállalkozásügyi Hatóság feladatait korábban a Kereskedelmi és Vállalkozási Ügynökség [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], a Vállalkozás- és Építésügyi Hatóság [Erhvervs- og Byggestyrelsen], valamint az Információtechnológiai és Távközlési Hatóság [IT- og Telestyrelsen] látta el.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság a dán Vállalkozás- és Növekedésügyi Minisztérium [Erhvervs- og Vækstministeriet] részét képezi.

Mit kínál a dán cégnyilvántartás?

Az erhvervsstyrelsen.dk portálon információk találhatók a Hatóság tevékenységi területeiről, többek között a dán cégnyilvántartásról (DVR.dk).

A CVR.dk az összes dániai vállalkozásra vonatkozó információk és adatok beviteli pontja. A vállalkozás típusától függetlenül megtalálhatók benne magára a vállalkozásra (más néven: jogalanyra) és a termelőegységeire vonatkozó információk is.

Egyes vállalkozástípusokra – különösen a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra – vonatkozóan több információ található: számviteli nyilvántartások, tények és jelentések a vállalkozásról és az azt irányító személyekről.

Dánia az Európai Cégnyilvántartás (European Business Register, EBR) tagja is. A dánul nem beszélők a dán vállalkozásokra vonatkozó információkat az Európai Cégnyilvántartást (European Business Register, EBR) oldalán a saját nyelvükön kereshetik. Az EBR szinte minden európai országra vonatkozóan tartalmaz információkat.

Ingyenes-e a dán cégnyilvántartáshoz való hozzáférés?

Az alapvető információk, cégjelentések, teljes jelentések és a Központi Cégnyilvántartás [CVR-udskrifter] rekordjai ingyenesen beszerezhetők. Gazdasági társaságokra vonatkozó egyéb információk, például számviteli nyilvántartások meg is vásárolhatók. Az alábbi termékek mindenki számára ingyenesen rendelkezésre állnak:

A Központi Cégnyilvántartás rekordjai

A teljes felelősséggel tartozó részvényesek lakóhelyére vonatkozó információk, ha a lakóhely nem egyezik meg a vállalkozás címével, kérésre nyilvánosságra hozhatók.

Telephelyek

A telephelyekre vonatkozó információk áttekintést nyújtanak a kapcsolódó termelőegységekről a termelőegységekre vonatkozó információkkal együtt:

 • név, cím és a település, ahol a székhely található;
 • a vállalkozás típusa;
 • a vállalkozás tevékenységi ágazata;
 • alkalmazottak száma.

Cégjelentés

A cégjelentés a következőket tartalmazza:

 • a Központi Cégnyilvántartás szerinti szám (vagy grönlandi gazdasági társaságok esetén nyilvántartási szám);
 • a gazdasági társaság neve, címe és a település, ahol a székhelye található;
 • leányvállalatok neve;
 • a tőzsdei jegyzésre vonatkozó információk;
 • aláíró hatóság;
 • jogállás;
 • érintett személyek (alapítók, vezetés, felügyelő bizottság) – a címük nélkül;
 • beszámolási időszak;
 • a legutóbbi közzétett számviteli nyilvántartás dátuma.

Teljes jelentés

A teljes jelentés a cégjelentésben szereplő összes információt, valamint a következőket tartalmazza:

 • cél;
 • érintett személyek (alapítók, vezetés, felügyelő bizottság) – a címükkel együtt;
 • könyvvizsgálat;
 • törzstőke;
 • cégbejegyzés dátuma;
 • a legutóbbi három közzétett beszámoló dátuma;
 • pénzügyi év;
 • historikus információk.

A személyek szűk listája

Az oldaltördelési funkció megmutatja, hogy egy-egy személy milyen gazdasági társaság(ok) tagja.

A személyek kibővített listája

A kibővített oldaltördelési funkció adott gazdasági társaságban érintett személyek kimerítő listájára vonatkozó információkat is közöl.

Adatbank

Az adatbank meghatározott kritériumok alapján strukturált adatokkal szolgálhat.

A felhasználandó információk megrendelhetők az adatbankon keresztül, függetlenül attól, hogy azok egyetlen gazdasági társaságra vonatkozó vagy egy-egy személy több gazdasági társaságon belüli tagságára vonatkozó információk-e, illetve egy adott földrajzi területen vagy bizonyos ágazaton belüli vállalkozások felsorolásai-e. Az adatbankban a saját kritériumait tartalmazó kivonatot vagy listát is készíthet. Használata egyszerű, és nem vesz sok időt igénybe.

Kötegelt kivonatok

Kötegelt kivonatokat a Központi Cégnyilvántartás biztosít. E kivonatok segítségével könnyen hozzáférhető a Központi Cégnyilvántartásból származó kivonat, amelyből a Központi Cégnyilvántartás adataihoz juthat a Központi Cégnyilvántartás szerinti számok vagy a termelőegységek számának jegyzékéből. Egyedi kivonatok is előállíthatók.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található okiratok?

A cégtörvény 14. szakasza átülteti a dán társasági jogba az első társasági jogi irányelv 3. cikkét, és leírja, hogy a rekordokra hogyan lehet hagyatkozni. A cégtörvény 14. szakasza a következőket mondja ki:

„A dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében közzétett információk harmadik személyek tudomására jutottnak tekintendők. 1. pont Ez azonban nem vonatkozik a nyilvánosságra hozatalt követő 16 napon belül lebonyolított ügyletekre, amennyiben igazolást nyer, hogy harmadik személyeknek nem lehetett tudomása a nyilvánosságra hozott körülményekről.

Amíg a nyilvántartásba veendő és nyilvánosságra hozandó körülményeket nem tették közzé a dán Vállalkozásügyi Hatóság informatikai rendszerében, e körülmények nem érvényesíthetők harmadik személyekkel szemben, kivéve ha igazolást nyer, hogy a harmadik személyeknek tudomásuk volt azokról. Az ilyen körülmények nyilvánosságra hozatalának hiánya nem akadályoz meg harmadik személyeket abban, hogy azok alapján járjanak el.”

Az adatok pontosságáért viselt felelősség

A bejelentő felelősséggel tartozik a bejelentett információk pontosságáért, lásd a bejelentési rendelet [anmeldelsesbekendtgørelsen] 8. szakaszát és a cégtörvény 15. cikkének (2) bekezdését. A bejelentőt büntetőjogi felelősség terhelheti, ha a bejelentést nem jogszerűen tette, vagy ha a bejelentett információk nem helyesek.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság nem ellenőrzi a bejelentett információk pontosságát, de rögzíti a részére bejelentett információkat. Attól függetlenül érvényes ez, hogy a kérdéses ügy nyilvántartásba vétele manuálisan történt-e vagy a virk.dk portálon keresztül végzett saját regisztráció volt-e.

A dán Vállalkozásügyi Hatóság felelősséggel tartozhat a bejelentett információk felhasználásából eredő károkért, illetve adminisztrációs tényező, például a feldolgozási hiba miatti helytelen okiratokért.

Kapcsolódó linkek

Dán Vállalkozásügyi Hatóság

Központi Cégnyilvántartás

Dán Vállalkozás- és Növekedésügyi Minisztérium

Európai Cégnyilvántartás (European Business Register, EBR)

Utolsó frissítés: 07/11/2016

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit