Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Tagállami szintű cégnyilvántartások

Csehország

Ebben a részben a Cseh Köztársaság nyilvántartásáról található áttekintés. A nyilvántartás a következőket öleli fel: egyesületek nyilvántartása, cégnyilvántartás, alapítvány-nyilvántartás, intézmények nyilvántartása, részvénytulajdonosok közösségi nyilvántartása és a közhasznú egyesületek nyilvántartása.

Tartalomszolgáltató:
Csehország

Milyen információkat tartalmaz a cseh nyilvántartás?

A nyilvántartás a jogi személyekre vonatkozó magánjog által előírt információkat rögzíti. A nyilvántartásra vonatkozó szabályzatot a 89/2012. számú törvény – a Polgári Törvénykönyv – 120. szakasza tartalmazza. A bíróságok által vezetett nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályozást a jogi és természetes személyek adatainak nyilvántartásáról szóló 304/2013. számú törvény határozza meg. A nyilvántartás részét képezi az iratnyilvántartó (ahol a törvény által előírt okiratokat tárolják, pl.: létesítő okiratok, alapszabályok, pénzügyi kimutatások stb.). A nyilvántartást a kereskedelmi bíróság vezeti. A nyilvántartást az Igazságügyis Minisztérium kezeli. A nyilvántartásba a következő jogalanyokat jegyzik be:

 • egyesületek
 • szakszervezetek
 • nemzetközi szakszervezetek
 • munkáltatói szervezetek
 • nemzetközi munkáltatói szervezetek
 • ágazati szövetségek
 • ágazati szakszervezetek
 • nemzetközi ágazati szakszervezetek
 • ágazati munkáltatói szervezetek
 • nemzetközi ágazati munkáltatói szervezetek
 • a cégnyilvántartásba bejegyzett egyéni vállalkozók
 • nyilvános részvénytársaságok
 • betéti társaságok
 • korlátolt felelősségű társaságok
 • részvénytársaságok
 • szövetkezetek
 • állami vállalatok
 • önálló cégek
 • közhasznú egyesületek
 • közalapítványok
 • magánalapítványok
 • intézmények
 • államilag finanszírozott szervezetek
 • tulajdonosi egyesületek
 • európai gazdasági egyesülések
 • külföldi személyek tulajdonában álló szervezetek és intézmények
 • európai szövetkezetek
 • európai részvénytársaságok

A nyilvántartásba rögzítendő információk részleteit meghatározó szabályozást a jogi és természetes személyek adatainak nyilvántartásáról szóló 304/2013. számú törvény tartalmazza. A bejegyzett alapvető információk elsősorban a következők: név vagy cégnév, bejegyzett székhely, tevékenység vagy üzletág, cégforma, azonosító szám, a képviselő neve és lakcíme vagy cégneve és a törvényes képviselő bejegyzett székhelye.

Ingyenes-e a cseh nyilvántartáshoz való hozzáférés?

A nyilvántartást elektronikus formában tárolják. A nyilvántartáshoz a https://www.justice.cz/ internetes portálon keresztül és/vagy közvetlenül a nyilvántartás keresőoldalán https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik díjmentesen bárki hozzáférhet. A nyilvántartás mindenki számára hozzáférhető. A nyilvántartás bárki számára elérhető, tartalmáról másolat vagy kivonat is készíthető.

Hogyan végezzünk keresést a cseh nyilvántartásban?

A cseh nyilvántartás összetett keresőeszközt kínál az online keresésekhez. A nyilvántartásban név vagy azonosító szám alapján végezhető keresés.

Mennyire megbízhatóak a nyilvántartásban található dokumentumok?

Dokumentumok nyilvánosságra hozatala

A kereskedelmi bíróság nyilvánosságra hozza a nyilvántartás bejegyzéseit, módosításait és törléseit, valamint a nyilvántartásba vett iratokat, beleértve ezek elektronikus formátumát, a bejegyzést követő legkorábbi lehetséges időpontban. A nyilvántartásban tárolt adatok és az iratnyilvántartóban tárolt iratok oly módon kerülnek rögzítésre, hogy táveléréssel is elérhetőek legyenek. A kereskedelmi bíróság az említett adatokat úgy hozza nyilvánosságra, hogy hozzáférést biztosít azok elektronikus hitelesített másolataihoz. A dokumentumot ellátják az illetékes kereskedelmi bíróság minősített elektronikus tanúsítványául szolgáló elektronikus aláírással, és díjmentesen elérhetővé teszik az Igazságügyi Minisztérium weblapján: Ministerstva spravedlnosti ČR. A bejegyzésekről vagy az iratnyilvántartóban tárolt dokumentumokról kérésre a kereskedelmi bíróság rendelkezésre bocsát minősített részleges vagy teljes másolatot vagy tanúsítványt ad ki arról, hogy az adott irat nem található a nyilvántartásban, hacsak a kérelmező kifejezetten nem hiteles másolatot kérvényezett. A kereskedelmi bíróság az 1997. január 1-je előtt nyilvántartásba vett adatok és a iratnyilvántartóba felvett iratokról csak papíralapú másolatot bocsát ki, hacsak a kért adatok vagy dokumentumok el nem elérhetőek elektronikus formában.

Dokumentumok és adatok megbízhatósága

Annak a személynek, aki egy bejegyzésben érintett, nem áll jogában kifogást emelni egy olyan személy ellen, aki a bejegyzés alapján jogszerűen és jóhiszeműen jár el, amiatt, hogy a bejegyzés nem felel meg a valóságnak.

Egy nyilvántartott személy csak a bejegyzés hivatalos közzétételének dátumától számítva emelhet kifogást harmadik féllel szemben a jogszabályok értelmében nyilvántartandó adatok és okiratok tartalma kapcsán, kivéve, ha bizonyítható, hogy a bejegyzést megelőzően arról a harmadik félnek tudomása volt. Azonban, amennyiben a harmadik fél bizonyítani tudja, hogy erről nem volt tudomása, a nyilvántartott személy a közzétételt követő tizenhatodik napig nem hivatkozhat ezen adatok és okiratok tartalmára.

A harmadik felek mindig támaszkodhatnak a közzé nem tett adatok és okiratok tartalmára, kivéve, ha a közzététel elmaradása azokat semmisnek minősíti.

A nyilvántartott információk összeférhetetlensége

Ha a nyilvántartás bejegyzésének tartalma ellentmond a törvény kötelező rendelkezésének és egyéb jogorvoslatra nincs lehetőség, akkor a kereskedelmi bíróság elismeri a nyilvántartott személy jogorvoslathoz való jogát. Jogi személy esetében, amennyiben az előírt határidőn belül nem történik jogorvoslat, a bíróság hivatalból a harmadik felek védelmének érdekében megszüntető döntést hozhat.

Amennyiben eltérés áll fenn a nyilvántartásban szereplő cseh nyelvű bejegyzés szövege és egy idegen nyelvű szöveg, vagy a cseh nyilvántartásban szereplő okirat és ezen okiratoknak a jogi és természetes személyek adatainak nyilvántartásáról szóló törvény 74. szakasza (1) pontjának megfelelően önkéntes alapon tárolt idegen nyelvű fordítása között, akkor a közzétett vagy az iratnyilvántartóban található okirat idegen nyelvű szövegére harmadik felekkel szemben nem lehet hivatkozni. Harmadik fél támaszkodhat a közzétett vagy az iratnyilvántartóban található okirat idegen nyelvű szövegére, kivéve, ha a nyilvántartott személy bizonyítani tudja, hogy a harmadik félnek tudomása volt a cseh nyelvű bejegyzés vagy okirat szövegének tartalmáról.

Utolsó frissítés: 13/05/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit