Business registers in EU countries

In Europe, business registers offer a range of services, which may vary from one Member State to another.

However, the core services provided by all registers are to register, examine and store company information, such as information on a company's legal form, its seat, capital and legal representatives, and to make this information available to the public.

To obtain detailed information on registers in Member States as well as Iceland, Lichtenstein and Norway please select one of the flags listed on the right hand side.

Last update: 24/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Poslovni registri u državama članicama - Međunarodno

Podaci iz poslovnog registra dostupni su i za zemlje Europskog gospodarskog prostora koje nisu članice EU-a.

Norveška

Island

Lihtenštajn
Norveška

Centar za registre Brønnøysund državno je tijelo u nadležnosti Ministarstva trgovine, industrije i ribarstva. Registar poslovnih subjekata jedan je od 14 nacionalnih registara koje vodi Centar za registre Brønnøysund.

U poslovni registar moraju se upisivati svi norveški i strani poslovni subjekti u Norveškoj. Registar pruža pravnu zaštitu i financijski pregled te je važan izvor za sve one koji trebaju točne podatke o subjektima koji su dio norveškog gospodarstva.

Koje usluge nudi norveški poslovni registar?

Norveški registar poslovnih subjekata pruža informacije o registriranim poslovnim subjektima. Na internetskim stranicama Centra za registre Brønnøysund možete pronaći najvažnije podatke. Podaci iz poslovnog registra mogu se pronaći u objavama, a svi dodatni podaci i izvadci mogu se naručiti putem internetske trgovine ili europskog poslovnog registra (EBR).

Ključni podaci:

 • organizacijski broj društva
 • ime društva, poslovna adresa te ostale adrese
 • datum osnivanja društva
 • osnivački akt društva i vrsta djelatnosti
 • uloge u društvu
 • podaci o stečaju

Obavijesti:

u poslovnom registru objavljuju se najvažniji događaji u poslovanju društva. To uključuje registraciju novog društva, upisivanje važnih promjena u društvu te raspuštanje ili brisanje društva iz registra. U pretraživoj bazi podataka o objavama podaci se pohranjuju od 1. studenoga 1999. Poveznica se otvara u novom prozoruObjave na engleskom jeziku dostupne su od kolovoza 2006.

Dodatni podaci koji se mogu naručiti uz plaćanje su izvadci i sljedeće potvrde:

 • potvrda o registraciji
 • godišnji financijski izvještaji

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Svi najvažniji podaci koji su dostupni putem našeg pretraživača te podaci iz baze podataka o objavama su besplatni. Za neke usluge, kao što su izvadci i potvrde, naplaćuje se pristojba.

Kako pretraživati norveški poslovni registar?

Osnovni podaci o poduzećima upisanima u poslovni registar dostupni su na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama Centra za registre Brønnøysund. Poveznica se otvara u novom prozoruBaza podataka o objavama pretražuje se po imenu društva ili organizacijskom broju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Treće osobe mogu se oslanjati na podatke iz registra poslovnih subjekata kao na pravno valjane podatke o društvu. Smatra se da su treće osobe upoznate s upisanim podacima. To se odnosi na podatke i na dokumente koji su potrebni za registraciju. To u praksi znači da bi treća osoba trebala provjeriti upisane podatke o društvu prije no što počne poslovati s njim.

Pravila o tome u kojoj se mjeri treća osoba može oslanjati na podatke u registru poslovnih subjekata u Norveškoj mogu se pronaći u članku 10.-1. Zakona o registraciji poslovnih društava. Iz brzog pregleda pravila proizlazi kako se smatra da su treće osobe primile na znanje registrirane podatke.

Podrobnije je objašnjenje da se u predmetima kada se pravom utvrđuje pravni položaj treće osobe u pogledu njihove upoznatosti s određenim predmetom smatra da je treća osoba upoznata s podacima u registru poslovnih subjekata.

Ako je u nekom predmetu obavijest o registraciji trebala biti dostavljena registru (ali nije poslana) i u suprotnosti je s registriranim podacima, činjenice iz te obavijesti ne mogu se upotrijebiti protiv treće osobe. Izuzetak od tog pravila je situacija kad je treća osoba upoznata ili je trebala biti upoznata s nekom činjenicom. Tada treća osoba ne može opravdano tvrditi da se oslanjala na registrirane podatke.

Povijest norveškog poslovnog registra

Norveški registar poslovnih subjekata uspostavljen je 1988. i objedinjuje gotovo 100 bivših lokalnih poslovnih registara.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o registraciji poslovnih subjekata na norveškom jeziku

 Island

Koje usluge nudi islandski poslovni registar?

Poslovni registar je od 2003. odjel Uprave za unutarnje prihode i u njemu se vodi javna evidencija s podacima o sljedećem:

 1. fizičkim osobama, društvima i ostalim subjektima koji obavljaju poslovnu djelatnost
 2. institucijama i društvima u državnom vlasništvu
 3. institucijama i poduzećima u vlasništvu općina
 4. udruženjima, organizacijama i subjektima, s izuzetkom fizičkih osoba, odgovornih za upravljanje imovinom ili ispunjavanje poreznih obveza
 5. drugim aktivnostima za koje Uprava za unutarnje prihoda/poslovni registar smatra da bi trebale biti registrirane u službenoj evidenciji.

Registar sadržava sljedeće podatke o navedenim subjektima:

 1. ime
 2. identifikacijski broj, adresu
 3. pravni oblik
 4. datum osnivanja
 5. ime, adresu i identifikacijski broj čelnih osoba
 6. šifru djelatnosti (ISAT-nr.)
 7. podatke o likvidaciji
 8. druge podatke koje je potrebno upisati u skladu sa zakonom.

Nakon unosa subjekta registar mu izdaje jedinstveni identifikacijski broj.

Poslovni registar javnim tijelima, društvima i pojedincima pruža podatke iz registra u skladu s uredbom ministra o opsegu podataka i pristojbama.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Podaci o imenu, adresi, pravnom obliku, šifri ISAT i PDV broju besplatni su i javno dostupni na internetskim stranicama Uprave za unutarnje prihode / poslovnog registra.

Dodatni podaci se naplaćuju i nadamo se da će 2016. biti dostupni putem naše internetske trgovine.

Kako pretraživati islandski poslovni registar?

Na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruUprave za unutarnje prihode moguće je pretraživati besplatne podatke. Nažalost, oni su zasad dostupni samo na islandskom jeziku. Za dodatne podatke, do otvaranja naše internetske trgovine sljedeće godine, potrebno je obratiti se uredu telefonom ili e-poštom.

Povijest islandskog poslovnog registra

Do 1980. trgovačka društva upisivali su lokalni povjerenici diljem Islanda. Godine 1980. osnovan je poseban registar za društva s ograničenom odgovornošću, međutim njihove identifikacijske brojeve izdavao je Statistički ured Islanda. Od 1997. sva trgovačka društva, osim društva s ograničenom odgovornošću upisuju se u poslovni registar, a od 2014. u njega se upisuju i partnerstva tako da je poslovni registar danas jedini službeni poslovni registar na Islandu.

 Lihtenštajn

Poslovni registar (Handelsregister) za cijeli Lihtenštajn vodi Ministarstvo pravosuđa (Amt für Justiz) u Vaduzu.

Poslovni registar je javni registar i pretpostavlja se da su podaci u njemu točni. Njegov je glavni cilj osigurati pravnu sigurnost poslovanja objavljivanjem pravnih odnosa uređenih privatnim pravom, osobito u situacijama u kojima se fizičke i pravne osobe upuštaju u poslovanje u pogledu odgovornosti i nadležnosti.

Koje usluge nudi poslovni registar?

Poslovni registar sadržava podatke o svim upisanim pravnim subjektima sa sjedištem u Kneževini Lihtenštajn te o lihtenšajnskim zakladama (Treuhänderschaften). Ti podaci obuhvaćaju činjenice i odnose, koji se u registar upisuju u skladu sa zakonom ili na dobrovoljnoj osnovi, zajedno s odgovarajućom pratećom dokumentacijom.

U poslovni registar upisuju se i dokumenti koji se odnose na neregistrirane zaklade te podaci koji se odnose na neregistrirane fondacije (Stiftungen).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Za pristup poslovnom registru naplaćuje se pristojba.

Djelomični podaci o bilo kojem pravnom subjektu upisanom u poslovni registar te druge pravne informacije besplatno su dostupne na poslovnom indeksu registra (Firmenindex) putem poveznice Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.oera.li/hrweb/ger/firmensuche_afj.htm. Putem iste poveznice uz plaćanje pristojbe može se naručiti i puni izvadak.

Kako pretraživati lihtenštajnski poslovni registar?

Poslovni je registar, uključujući obavijesti i prateću dokumentaciju, javan.

Upisani pravni subjekti mogu se pretraživati u poslovnom indeksu (Firmenindex) po imenu ili trgovačkom imenu ili registarskom broju.

Koliko su pouzdani podaci u registru?

Člankom 3.a Direktive 2009/101/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2012/17/EU, države članice obvezuju se pružati informacije radi pojašnjenja odredbi nacionalnog prava u skladu s kojima se treće osobe mogu oslanjati na dokumente i pojedinosti o društvima iz članka 2. U Odluci Zajedničkog odbora EGP-a od 8. listopada 2013. navodi se da Direktivu 2012/17/EU treba ugraditi u Sporazum o EGP-u.

Osim u slučajevima kad je u skladu sa zakonodavstvom potrebna samo djelomična objava ili objava izvadaka, Odjel za pravosuđe unose u poslovni registar objavljuje u službenom listu u cijelosti te bez odgode (članak 956. stavak 1. Zakona o osobama i trgovačkim društvima (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR)). Službena objava Kneževine Lihtenštajn je elektroničko izdanje službenog lista (Amtsblatt) (članak 16. Zakona o objavama (Kundmachungsgesetz).

Svaka osoba koja nastupa u dobroj vjeri može se pozivati na unose, izmjene i brisanja u poslovnom registru. Sadržaj unosa, izmjena i brisanja može se upotrebljavati protiv registrirane stranke, uz uvjet da je upisan na želju te stranke (članak 948. stavci 1. i 2. PGR-a).

U pogledu trećih osoba, unos u poslovni registar na snazi je od dana nakon datuma objave unosa, uz uvjet da postoji pravna obveza objave (članak 947. stavak 2. PGR-a).

U skladu s člankom 949. PGR-a unos u poslovni registar ima učinak objave i nakon što je registracija postala pravovaljana u odnosu na treće osobe, osoba više nema pravo prigovora da nije bila upoznata s unosom. Međutim, ako je postojala obveza upisa određene činjenice i ona unatoč tome nije upisana, na nju se može pozivati protiv treće osobe samo ako se može dokazati da je treća osoba bila upoznata s tom činjenicom.

Povijest poslovnog registra

Podaci iz lihtenštajnskog poslovnog registra prvobitno su se bilježili na indeksnim karticama. Svi postojeći podaci, kao i velik dio povijesnih podataka, danas su dostupni u elektroničkom obliku.

Dodatni podaci

Unosi u poslovnom registru u zakonski se propisanom formatu objavljuju u elektroničkom izdanju službenog lista. Treće osobe mogu se oslanjati na njih nakon što postanu pravovaljane, dan nakon datuma objave. U slučaju nepodudaranja unosa u registru i objavljenih podataka, unos u registru ima prednost.

Objava i stupanje na snagu unosa u poslovnom registru

Javna narav poslovnog registra

Poslovni je registar, uključujući obavijesti i prateću dokumentaciju, javan. Podaci iz unosa dostupni su svima. Dokumenti u registru koji se odnose na dionička društva(Aktiengesellschaften), komanditna društva (Kommanditaktiengesellschaften) i privatna društva s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) dostupni su bez ograničenja. Za subjekte koji imaju drugačiji pravni oblik potrebno je dokazati postojanje legitimnog interesa (članak 953. PGR-a).

Objava unosa

Osim u slučajevima kad je u skladu sa zakonodavstvom potrebna samo djelomična objava ili objava izvadaka, Ministarstvo pravosuđa unose u poslovni registar objavljuje u službenom listu u cijelosti te bez odgode. Na isti se način objavljuju i svi dokumenti i pojedinosti čije su podnošenje i objava obvezni u skladu sa zakonom (članak 956. i dalje PGR-a). Na objavljene podatke može se izravno pozivati protiv bilo koje strane od kraja dana njihove objave.

Obavijesti u vezi s dioničkim društvima (Aktiengesellschaften), komanditnim društvima (Kommanditaktiengesellschaften) i privatnim društvima s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung) u službenom se listu objavljuju u obliku napomene uz unos te prateću dokumentaciju i pojedinosti. Isto vrijedi i za pravne osobe koje se bave komercijalnom djelatnošću. U drugim su slučajevima obavijesti upisuju kao napomene uz unos u registru (članak 957. PGR-a).

Učinkovitost unosa u odnosima s trećim osobama

U pogledu trećih osoba unos u poslovni registar na snazi je od dana nakon datuma objave unosa, uz uvjet da postoji pravna obveza objave (članak 947. stavak 2. PGR-a).

U slučaju dioničkih društava (Aktiengesellschaften), komanditnih društava (Kommanditaktiengesellschaften) i privatnih društava s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung), u sporu s trećom osobom ne može se pozivati na činjenicu koja je upisana i objavljena ako se odnosi na pravnu transakciju koja je izvršena u razdoblju od petnaest dana nakon datuma na koji je unos postao pravovaljan i ako treća osoba dokaže da nije bila upoznata s tim ili se nije moglo očekivati da bude upoznata s tim (članak 949. stavak 1.a PGR-a).

Nakon što je registracija postala pravovaljana u odnosu na treće osobe, osoba više nema pravo prigovora da nije bila upoznata s unosom (članak 949. stavak 1. PGR-a).

Unosi u poslovni registar potpuni su dokaz činjenica o kojima govore, osim ako se dokaže da su netočni (članak 949. stavak 3. PGR-a).

Nepodudarnosti između unosa i objavljenih podataka

Ako postoji nepodudaranje između unosa u registar i objavljene informacije, prednost ima unos u registar, zatim objavljena informacija i na posljednjem mjestu sadržaj prateće dokumentacije. U slučaju nepodudaranja unosa u registru i objavljenih podataka, treće osobe koje nastupaju u dobroj vjeri mogu se pozivati i na informacije koje su objavljene o osobi u čije je ime izvršen unos (članak 959. stavci 2. i 3. PGR-a)

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o osobama i trgovačkim društvima (Personen- und Gesellschaftsrecht, PGR) od 20. siječnja 1926. (objavljen u LGBl-u. 1926. br. 4.)

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o objavama (Kundmachungsgesetz) od 17. travnja 1985. (objavljen u LGBl-u. 1985. br. 41.)

Poveznica se otvara u novom prozoru Uredba o Službenom listu (Amtsblattverordnung ) od 4. rujna 2012. (objavljena u LGBl-u. 2012. br. 284.)

Posljednji put ažurirano: 20/05/2019

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Poslovni registri u državama članicama - Belgija

U ovom se odjeljku daje pregled belgijskog registra poslovnih subjekata.

Što nudi belgijski registar poslovnih subjekata?

Belgijski registar poslovnih subjekata, Banque carrefour des Entreprises (BCE) vodi služba Poveznica se otvara u novom prozoruSaveznog ministarstva gospodarstva. Registar je izrađen kako bi se pojednostavnili upravni postupci i omogućila jedinstvena identifikacija poduzeća. Baza podataka BCE-a obuhvaća sva poduzeća jer je obveza upisa u registar poslovnih subjekata propisana zakonom. U njoj su navedene i poslovne jedinice, odnosno adrese na kojima ili s kojih poduzeće obavlja svoju djelatnost. Isto tako, BCE sadržava poveznice na druge baze podataka. Njome nisu obuhvaćena samo poduzeća, nego i druge pravne osobe. Tom su bazom podataka obuhvaćeni i trgovci pojedinci, javna tijela te, u određenim slučajevima, strana poduzeća.

Je li pristup belgijskom registru poslovnih subjekata besplatan?

Svatko može besplatno pristupiti javnim podacima o poduzećima na internetskoj stranici Public Search.

S pomoću tražilice moguće je pretraživati poduzeća ili poslovne jedinice prema različitim kriterijima pretraživanja. Besplatno je dostupna i datoteka Open Data, kojom se može koristiti svaka zainteresirana osoba, pod uvjetom da se registrira. Ponuđena je i internetska usluga Public search, s pomoću koje korisnik može integrirati velik dio javnih podataka u svoje aplikacije. Međutim, ta se usluga plaća.

Kako pretraživati belgijski registar poslovnih subjekata?

S pomoću funkcije Public search moguće je pretraživati podatke o svim poduzećima, bez obzira na to jesu li aktivna ili ne i je li riječ o pravnim osobama ili trgovcima pojedincima te o njihovim poslovnim jedinicama.

Koje podatke možete pronaći?

Podaci o poduzećima:

 1. matični broj poduzeća;
 2. bonitet;
 3. pravni položaj;
 4. datum osnivanja;
 5. naziv;
 6. adresa registriranog sjedišta;
 7. broj telefona;
 8. telefaks;
 9. adresa e-pošte;
 10. internetska stranica;
 11. pravni oblik;
 12. broj poslovnih jedinica;
 13. djelatnosti;
 14. stručne vještine i osnovno poznavanje upravljanja potkrijepljeni dokazima;
 15. odlike;
 16. odobrenja;
 17. aktivnosti poduzeća u svrhe PDV-a i socijalnog osiguranja;
 18. financijski podaci;
 19. povezanost s drugim poduzećima;
 20. vanjske poveznice (belgijski službeni list Moniteur belge,
  Belgijska narodna banka
  i Registar poslodavaca koji vodi Državni ured za socijalnu sigurnost (ONSS).

Podaci o poslovnim jedinicama:

 1. matični broj poduzeća;
 2. bonitet;
 3. matični broj poslovne jedinice;
 4. datum osnivanja;
 5. naziv poslovne jedinice;
 6. adresa;
 7. broj telefona;
 8. telefaks;
 9. adresa e-pošte;
 10. internetska stranica;
 11. odobrenja;
 12. aktivnosti u svrhe socijalnog osiguranja te komercijalne i nekomercijalne aktivnosti.

Koliko su pouzdani podaci koji se nalaze u registru?

Poduzeća moraju objaviti određene podatke i dokumente. Time se posebno nastoji osigurati pouzdanost tih podataka u poslovanju s trećim stranama. U Belgiji takvi podaci moraju biti objavljeni u službenom listu, dok godišnje financijske izvještaje objavljuje Središnji ured za bilancu stanja Belgijske narodne banke. U članku 76. Zakona o trgovačkim društvima utvrđuju se pravila kojima se određuje pouzdanost podataka i dokumenata nakon njihova objavljivanja.

Člankom 76. Zakona o trgovačkim društvima propisano je da dokumenti i podaci koji se moraju objaviti proizvode učinke prema trećim stranama samo od datuma na koji su objavljeni u obliku sažetka ili navedeni u prilozima belgijskom službenom listu, osim ako poduzeće može dokazati da su ti dokumenti i podaci već bili poznati trećim stranama.

Međutim, treće se strane mogu pouzdati u dokumente koji nisu objavljeni.

Provedu li se transakcije prije 16. dana nakon datuma objave, ti dokumenti ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da za njih nikako nisu mogle znati.

U slučaju nepodudarnosti teksta koji je dostavljen za objavu i teksta koji je objavljen u prilozima belgijskom službenom listu, potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu na njega pozvati, osim ako poduzeće može dokazati da im je bio poznat tekst koji je dostavljen za objavu.

U slučaju nepodudarnosti dokumenata koji se moraju dostaviti na jednom od službenih jezika zemlje i prijevoda na jedan službeni jezik Europske unije ili više njih čija dostava nije obvezna, prijevodi koji su svojevoljno objavljeni ne proizvode učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u te svojevoljno objavljene prijevode, osim ako poduzeće može dokazati da su znale za verzije iz članka 67. stavka 1. podstavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, koji se odnosi na ovjerene primjerke vjerodostojnih isprava, umnožene primjerke ili izvornike isprava s potpisom privatnih osoba i sažetke (u elektroničkom ili drugom obliku) koji se moraju dostaviti u urudžbeni zapisnik Trgovačkog suda.

Među podacima o poduzećima koji su dostupni na stranici Public Search nalaze se izravne poveznice s pomoću kojih je moguće pristupiti objavi u belgijskom službenom listu i Središnjem uredu za bilancu stanja Belgijske narodne banke.

Način pretraživanja

Ova vas poveznica vodi na stranicu Poveznica se otvara u novom prozoruPublic Search.

Četiri su mogućnosti pretraživanja, svaka u zasebnoj kartici:

 • pretraga po broju (ako vam je poznat matični broj poduzeća ili poslovne jedinice),
 • pretraga po nazivu,
 • pretraga po adresi,
 • pretraga po djelatnosti.

Internetska je stranica dostupna na četiri jezika: njemačkom, engleskom, francuskom i nizozemskom.

Opće informacije o bazi podataka BCE-a pronaći ćete na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici Saveznog ministarstva gospodarstva (u odjeljku Entreprises et Indépendants pod naslovom Banque carrefour des Entreprises).

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar, Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno ministarstvo pravosuđa, Poveznica se otvara u novom prozoruSavezno ministarstvo gospodarstva, malih i srednjih poduzetnika, samozaposlenih te energetike

Posljednji put ažurirano: 18/01/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Bugarska

Ovaj odjeljak sadržava pregled bugarskih registara poslovnih subjekata i registra Bulstat. Bugarska jamči da su ti registri u skladu s načelima javnosti, transparentnosti i zaštićenosti podataka.

Koje podatke pruža bugarski registar poslovnih subjekata?

Poveznica se otvara u novom prozoruBugarskim registrom poslovnih subjekata upravlja Agencija za registar pri Ministarstvu pravosuđa. U registar se upisuju poslovni subjekti i podružnice stranih poslovnih subjekata te njihovi podaci propisani zakonom. Registar poslovnih subjekata objavljuje odluke i dokumente koji se odnose na poslovne subjekte i podružnice stranih poslovnih subjekata koji u skladu sa zakonom moraju biti dostupni javnosti.

Registar poslovnih subjekata elektronička je baza podataka koja sadržava podatke o poslovnim subjektima i podružnicama stranih poslovnih subjekata koji moraju biti upisani u skladu sa zakonom i dokumente poslovnih subjekata i podružnica stranih poslovnih subjekata koji, u skladu sa zakonom, moraju biti dostupni javnosti. Spisi o poslovnim subjektima i podružnicama stranih poslovnih subjekata čuvaju se u elektroničkom obliku. Datoteke sadržavaju zahtjeve, isprave kojima se potkrjepljuju upisani podaci, izjave i druge isprave koje mogu sadržavati i osobne podatke o osobama koje zastupaju predmetni subjekt ili koje upravljaju tim subjektom.

Je li pristup bugarskom registru poslovnih subjekata besplatan?

Registar poslovnih subjekata u javnoj je domeni. Bazi podataka registra poslovnih subjekata mogu besplatno pristupiti svi. U skladu s izmjenom Zakona o registru poslovnih subjekata (ZTR) od 1. siječnja 2013. pristup datotekama o poslovnim subjektima upisanima u registar poslovnih subjekata mora se evidentirati. To znači da se skeniranim dokumentima pohranjenima u „datoteci” o određenom poslovnom subjektu pristupa na temelju elektroničkog potpisa ili na temelju potvrde koju je izdala agencija. Agencija potvrdu izdaje besplatno.

Kako pretraživati bugarski registar poslovnih subjekata?

Registar poslovnih subjekata dostupan je 24 sata dnevno na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Svatko može pretraživati registar poslovnih subjekata tražeći određeni podatak ili izjavu.

Na portalu registra poslovnih subjekata pretraživanje se može obavljati primjenom sljedećih kriterija:

 • imena ili jedinstvene identifikacijske oznake poslovnog subjekta ili podružnice stranog poslovnog subjekta,
 • imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake partnera ili isključivog vlasnika kapitala,
 • imena ili identifikacijske oznake, ili tvrtke ili jedinstvene identifikacijske oznake tijela pravnog subjekta – poslovnog subjekta,
 • datoteke poslovnog subjekta, podružnice stranog poslovnog subjekta i njegovih pravnih prednika i slijednika mogu se pretraživati prema bilo kojem unesenom podatku ili izjavi.

Dostupna je i usluga koja se plaća na temelju koje korisnici mogu pretraživati cijelu bazu podataka prema vlastitim posebnim kriterijima. Pretplata za tu uslugu iznosi 30 000 BGN godišnje (prema cjeniku državnih pristojbi koje naplaćuje Agencija za upis u registar). Javna tijela mogu besplatno pristupiti cijeloj bazi podataka.

Potvrde se mogu izdavati u Agenciji za upis u registar i elektroničkim putem (pristojbe se naplaćuju u skladu s navedenim cjenikom).

Preslike dokumenata iz registra mogu se izdavati u Agenciji ili elektroničkim putem (naknade se naplaćuju u skladu s navedenim cjenikom).

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Bugarska je prihvatila načela iz primjenjivog zakonodavstva EU-a kojim se uređuje valjanost upisa ili brisanja podataka i objava dokumenata koji se odnose na poslovne subjekte. Posebna rješenja na nacionalnoj razini propisana su u Zakonu o registru poslovnih subjekata.

U skladu s tim zakonom smatra se da su s podatkom upisanim u registar od trenutka upisa upoznate treće osobe koje djeluju u dobroj vjeri. Podaci se ne mogu iskoristiti protiv trećih osoba, koje dokažu da nisu mogle biti upoznate s njima, do isteka 15 dana od dana unosa. Treće osobe mogu se pozvati na podatak koji će biti upisan iako upis još nije izvršen, osim ako je u zakonu izričito propisano da postaje važeći tek nakon upisa. Nakon brisanja upis više nije važeći. Smatra se da su treće osobe upoznate s dokumentima u registru od datuma njihova upisa u registar.

Treće osobe koje postupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na upis ili unos čak i ako upisani podatak ili akt ili dokument ne postoje. U odnosu na treće osobe koje postupaju u dobroj vjeri smatra se da su podaci koji nisu upisani u registar nepostojeći.

Povijest bugarskog registra poslovnih subjekata

Reforma registra započela je 1. siječnja 2008. kada je stupio na snagu Zakon o registru poslovnih subjekata. Uslijed toga:

 1. Nadležnost za vođenje registra poslovnih subjekata prenesena je sa sudova na središnje tijelo državne uprave: Agenciju za registar.
 2. Svi pokrajinski sudski registri objedinjeni su u jedinstvenu, centraliziranu elektroničku bazu podataka koja sadržava podatke koji moraju biti upisani i dokumente koji moraju biti dostupni javnosti te sve podnesene dokumente, odluke o zabrani upisa i spise o trgovačkim društvima. Zbog toga su se svi poslovni subjekti morali ponovno upisati do 31. prosinca 2011.
 3. Načelo javnosti informacija od temeljne je važnosti u postupku registracije. Agencija za registar dužna je u skladu sa zakonom osigurati otvoreni, besplatni pristup zahtjevima i priloženim dokumentima sadržanima u računalnom sustavu registra poslovnih subjekata.
 4. Postupak registracije obavlja se uporabom različitih vrsta obrazaca zahtjeva. Vrsta zahtjeva ovisi o vrsti poslovnog subjekta ili o podacima u trenutku upisa.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar poslovnih subjekata?

Zahtjevi se mogu podnositi fizički u bilo kojem uredu Agencije za registar ili elektronički na portalu Agencije na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.brra.bg/Default.ra.

Papirnati zahtjevi mogu se podnijeti u bilo kojem lokalnom uredu Agencije za registar neovisno o tome gdje se nalazi sjedište poslovnog subjekta. Kada ih uredi Agencije prihvate, papirnati zahtjevi skeniraju se i pohranjuju kao prilozi u računalni sustav registra poslovnih subjekata. Dokumenti priloženi zahtjevima kao prilozi moraju biti izvornici ili preslike koje je ovjerio podnositelj zahtjeva ili javni bilježnik.

Elektronički zahtjevi mogu se podnositi u bilo kojem trenutku na portalu registra poslovnih subjekata.

Kako se preispituju podneseni zahtjevi?

Svakoj stavci zaprimljenoj za upis u računalni sustav registra poslovnih subjekata (zahtjev, sudska odluka, zahtjev za ispravak pogreške, zahtjev za imenovanje stručnjaka, procjenitelja, kontrolora itd.) dodjeljuje se jedinstveni referentni broj u formatu „yyyymmddhhmmss” (godina, mjesec, dan, sat, minuta, sekunda). Kada se zahtjevu za upis, sudskoj odluci ili zahtjevu dodijeli jedinstveni referentni broj, računalni sustav nasumce ih dodjeljuje službeniku na pregled. Zahtjevi za upis ili brisanje ili za unos dokumenata u skladu s člankom 14. automatski se dodjeljuju, prema redoslijedu primitka, čim službenik registra elektronički potpiše prethodno dodijeljeni zahtjev i računalni sustav prepozna da je slobodan.

Nakon izmjena Zakona o poslovnom registru u kojem je predviđeno donošenje rješenja u roku utvrđenom u članku 19. stavku 2. računalni sustav dobio je funkciju kojom se omogućuje pregledavanje zahtjeva prethodno navedenim redoslijedom do kraja roka od tri dana. Mogući su sljedeći različiti ishodi:

 • navodi koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog pregleda i odmah ih unio u račun poslovnog subjekta i koje treba provoditi u roku predviđenom u članku 19. stavku 2. ZTR-a,
 • odbijanje koje je elektronički potpisao službenik registra nakon završenog pregleda i odmah ga unio u račun poslovnog subjekta,
 • nalog za upis koji je elektronički potpisao službenih registra nakon završenog pregleda koji se do isteka roka iz članka 19. stavka 2. ZTR-a prikazuje na računu poslovnog subjekta kao „u iščekivanju isteka roka od tri dana”. Nakon isteka zakonskog roka računalni sustav automatski izvršava unos i generira broj unosa u prethodno navedenom formatu. Godinu, mjesec i dan dodjeljuje računalni sustav u trenutku automatske objave, a sat, minuta i sekunda odnose se na vrijeme kada je službenik registra prethodni dan naložio upis.

Što se nalazi u registru BULSTAT?

Registar Poveznica se otvara u novom prozoruBULSTAT sadržava informacije o sljedećem:

 1. pravnim osobama koje nisu poslovni subjekti;
 2. podružnicama stranih subjekata koji nisu poslovni subjekti;
 3. agencijama stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja;
 4. stranim pravnim osobama koje se bave poslovnom djelatnošću u Bugarskoj i koje tamo imaju stalni poslovni nastan;
 5. stranim pravnim osobama čije se stvarno sjedište nalazi u Bugarskoj;
 6. stranim pravnim osobama koje su vlasnici nekretnina u Bugarskoj;
 7. ustrojstvenim jedinicama u skladu sa Zakonom o obvezama i ugovorima, uključujući obrte i osiguravajuća društva iz članka 8. Zakona o socijalnom osiguranju;
 8. subjektima koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje i nisu fizičke osobe;
 9. podružnicama i ograncima subjekata iz točaka 1. i 8. i ograncima poslovnih subjekata upisanih u registar poslovnih subjekata;
 10. fizičkim osobama koje obavljaju slobodno zanimanje ili rade kao poslovni subjekti;
 11. stranim državljanima koji nemaju bugarski osobni identifikacijski broj ili identifikacijski broj za stranog rezidenta i koji:
 • pružaju neovisne osobne usluge u Bugarskoj, među ostalim na temelju trajnog poslovnog nastana, sjedišta ili objekta;
 • kupuju nekretnine;
 • plaćaju doprinose za socijalno osiguranje;
 1. ostalim fizičkim osobama – koje plaćaju doprinose za socijalno osiguranje;
 2. stranim osobama / subjektima koji imaju obvezu posebne registracije u skladu s poreznim zakonom, uključujući ako su oslobođeni plaćanja poreza u skladu s međunarodnim sporazumom koji je stupio na snagu i čija je stranka Republika Bugarska.

Je li pristup registru BULSTAT besplatan?

Registar Poveznica se otvara u novom prozoruBULSTAT nije besplatan. Da biste mogli pristupiti podacima morate se registrirati i platiti naknadu. Najmanja naknada iznosi 10 BGN.

Povijest registra BULSTAT

U skladu s odlukom Nacionalne skupštine od 8. lipnja 1995. zadaća uspostave, održavanja i razvoja registra BULSTAT dodijeljena je Državnom zavodu za statistiku (DZS). Objedinjeni državni registar poslovnih subjekata „BULSTAT” pušten je u rad u Republici Bugarskoj 1. siječnja 1996. Nacionalna skupština donijela je 17. lipnja te godine Zakon o statistici. U tom zakonu propisan je način uspostave, funkcioniranja i uporabe objedinjenog registra BULSAT za identifikaciju subjekata koji se bave poslovnim djelatnostima na državnom području Republike Bugarske. Registar BULSTAT postao je jedan od glavnih upravnih registara u državi i njegovi su podaci dostupni od 2000. na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu registra.

Upravljanje registrom BULSTAT preneseno je 11. kolovoza 2005. na Agenciju za registar. U skladu sa Zakonom o registru poslovnih subjekata koji je tada bio na snazi, poslovni subjekti i podružnice stranih poslovnih subjekata upisani u registre poslovnih subjekata i zadruga na pokrajinskim sudovima morali su od 1. kolovoza 2008. ponovno izvršiti upis kod Agencije za registar do 31. prosinca 2011.

Kako podnijeti zahtjev za upis u registar BULSTAT?

Ovisno o njihovu statusu, subjekti koji se žele upisati u registar BULSTAT moraju dostaviti sljedeće:

1. presliku odluke ili neke druge isprave kako slijedi:

(a) pravne osobe: akt o osnivanju i ispravu u kojoj su navedene fizičke osobe koje upravljaju subjektom i/ili ga zastupaju;

(b) agencije stranih subjekata u skladu s člankom 24. Zakona o promicanju ulaganja: ispravu kojom se potvrđuje upis u Bugarsku trgovačku i industrijsku komoru (BCCI);

(c) strane pravne osobe: ispravu kojom se potvrđuje obavljanje poslovnih djelatnosti u Bugarskoj; ovjerenu ispravu kojom se potvrđuje da predmetna pravna osoba potječe iz predmetne države;

(d) ustrojstvene jedinice bez pravne osobnosti u skladu sa Zakonom o obvezama i ugovorima i zavodi za osiguranje u skladu s člankom 8. Zakona o socijalnom osiguranju: ugovor o trgovačkom društvu i potvrdu o registraciji u Nacionalnoj poreznoj agenciji;

(e) podružnice i ogranci: ispravu kojom se potvrđuje njihovo osnivanje i navode osobe koje njima upravljaju i/ili ih zastupaju;

(f) subjekti koji nisu oni iz točaka (a) do (e) i koji plaćaju doprinose za socijalno osiguranje: isprave kojima dokazuju identitet i/ili obavljanje određene djelatnosti, ako je to propisano zakonom;

2. zahtjev za standardni obrazac koji je odobrio izvršni direktor Agencije za registar;

3. osobnu iskaznicu, kada se upisuje zatvaranje/brisanje ili promjena okolnosti;

4. ispravu kojom se dokazuje plaćanje državne pristojbe u skladu s cjenikom koji je odobrilo Vijeće ministara;

5. upitnik o upisu i/ili provjeru upisa u vezi sa subjektima upisanima u posebni registar.

Nakon podnošenja isprava, upis se izvršava bez odgode.

Provjera na internetu obuhvaća sljedeće informacije:

 • jedinstveni identifikacijski broj,
 • broj subjekta,
 • djelatnost,
 • ispravu o osnivanju/promjeni/likvidaciji
 • registrirano sjedište/poslovnu adresu
 • telekomunikacijske podatke
 • podatke o upravi/predstavnicima
 • zajedničko upravno tijelo
 • sastav zajedničkog upravnog tijela: koje zastupa/kojeg zastupa
 • predmet poslovne djelatnosti
 • partnere/vlasnike
 • podjelu vlasništva.
Posljednji put ažurirano: 30/08/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Češka

U ovom ćete odjeljku pronaći pregled češkog javnog registra. Javni registar sastoji se od registra poduzeća, trgovačkog registra, registra zaklada, registra ustanova, registra udruga stanara i registra nevladinih organizacija.

Koji su podaci dostupni u češkom javnom registru?

U javni registar upisuju se zakonom propisani podaci o pravnim osobama uređenima privatnim pravom. Opća pravila primjenjiva na javne registre utvrđena su u članku 120. Zakona br. 89/2012, Građanski zakonik. Detaljnija pravila o javnom registru koji vode sudovi utvrđena su u Zakonu br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba. Dio je javnog registra arhiva dokumenata (u kojoj se čuvaju zakonom propisani dokumenti, npr. izjave o osnivanju, statuti, financijski izvještaji itd.) Javni registar vodi trgovački sud. Javnim registrom upravlja Ministarstvo pravosuđa.

U javni registar upisuju se sljedeći subjekti:

 • poduzeća
 • sindikati
 • međunarodni sindikati
 • udruge poslodavaca
 • međunarodne udruge poslodavaca
 • podružnice
 • podružnice sindikata
 • podružnice međunarodnih sindikata
 • podružnice udruga poslodavaca
 • podružnice međunarodnih udruga poslodavaca
 • trgovci pojedinci – fizičke osobe upisane u trgovački registar
 • javna trgovačka društva
 • komanditna društva
 • društva s ograničenom odgovornošću
 • dionička društva
 • zadruge
 • državna poduzeća
 • društva-kćeri
 • nevladine organizacije
 • zaklade
 • fondovi zaklada
 • ustanove
 • proračunske organizacije
 • udruge stanara
 • europska gospodarska interesna udruženja
 • poduzeća stranih vlasnika
 • europske zadruge
 • europska društva

Podaci koji se upisuju u javni registar utvrđeni su u Zakonu br. 304/2013 o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba. Osnovne su informacije koje se upisuju prvenstveno ime i prezime ili tvrtka, sjedište, predmet poslovanja ili djelatnost, pravni oblik, identifikacijski broj, ime i prezime te prebivalište osobe ili tvrtka i registrirano sjedište subjekta koji čine upravu.

Je li pristup češkom javnom registru besplatan?

Javni registar vodi se u elektroničkom obliku. Registar je besplatno dostupan javnosti putem web-portala Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.justice.cz/ i/ili izravno na stranici za pretraživanje javnog registra Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik. Javni registar dostupan je svima. Svatko ga može pregledavati i raditi kopije ili izvatke iz njega.

Kako pretraživati češki javni registar?

Češki javni registar ima naprednu aplikaciju za pretraživanje informacija na internetu. Registar se može pretraživati po imenu subjekta ili identifikacijskom broju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Objavljivanje dokumenata

Trgovački sud objavljuje upise u javni registar, njihove izmjene i brisanja te dostavljene isprave, uključujući isprave u elektroničkom formatu, što je prije moguće. Podaci upisani u javni registar i isprave pohranjene u zbirci isprava objavljuju se na način koji omogućuje daljinski pristup. Trgovački sud objavljuje dotične podatke i omogućuje dobivanje službeno ovjerenog primjerka u elektroničkom formatu. Taj se dokument potpisuje elektronički s pomoću potpisnog (kvalificiranog) certifikata mjerodavnog trgovačkog suda i dostupan je besplatno na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa Češke Republike. Trgovački sud na zahtjev izdaje tiskani ovjereni djelomični ili potpuni primjerak upisa ili isprava pohranjenih u zbirku isprava odnosno potvrdu o nepostojanju određenog upisa u javnom registru, osim ako podnositelj zahtjeva izričito ne zatraži neovjereni primjerak. Trgovački sud izdaje isključivo tiskane primjerke podataka upisanih u javni registar i isprava pohranjenih u zbirku isprava prije 1. siječnja 1997., osim ako su upisi tih podataka ili isprave već pohranjeni u elektroničkom formatu.

Pouzdanost dokumenata i podataka

Osoba na koju se upis odnosi nema pravo žalbe zbog upisa koji ne odgovara stvarnosti protiv osobe koja pravno djeluje oslanjajući se na podatke upisane u javni registar.

Subjekt upisa može zabraniti otkrivanje podataka i sadržaja isprava čije je objavljivanje propisano zakonom trećim osobama već od trenutka njihove objave, osim ako se može dokazati da su oni već poznati trećim osobama. Međutim, subjekt upisa ne može se pozivati na te podatke i sadržaj isprava u djelovanjima provedenima u prvih petnaest dana poslije objave ako treća osoba dokaže da ih nije mogla znati.

Treće osobe uvijek se mogu pozivati na neobjavljene podatke i sadržaj isprava, osim ako oni zbog neobjavljivanja nisu valjani.

Neusklađenost upisanih podataka

Ako sadržaj upisa u javni registar nije u skladu s obvezujućim odredbama zakona i ako nema druge mogućnosti ispravka, nadležni sud poziva upisanu osobu da ispravi upis. U slučaju pravne osobe koja ne ispravi upis u zadanom roku, sud može i bez naloga pokrenuti njezino brisanje i likvidaciju ako je to u interesu zaštite trećih osoba.

U slučaju nesuglasja između sadržaja upisa u javnom registru na češkom i stranom jeziku ili isprava pohranjenih u zbirku isprava na češkom jeziku i dobrovoljno dostavljenom prijevodu tih isprava na strani jezik u skladu s člankom 74. stavkom 1. Zakona o javnim registrima pravnih i fizičkih osoba, nije moguće pozivati se na verzije objavljenog upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na stranom jeziku u odnosu na treće osobe. Treća osoba može se pozivati na verziju objavljenog upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na stranom jeziku samo ako subjekt upisa može dokazati da je treća osoba znala sadržaj upisa ili isprave pohranjene u zbirku isprava na češkom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Danska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra Danske.

Danski ured za gospodarstvo [Erhvervsstyrelsen]

Povijest poslovnog registra Danske

Danski Ured za gospodarstvo osnovan je 1. siječnja 2012.

U njemu radi oko 700 zaposlenika. Zadaće danskog Ureda za gospodarstvo ranije je obavljala Agencija za trgovinu i trgovačka društva [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], Ured za poduzetništvo i graditeljstvo [Erhvervs- og Byggestyrelsen] te Agencija za IT i telekomunikacije.

Danski Ured za gospodarstvo dio je danskog Ministarstva gospodarstva i rasta [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Koje usluge nudi poslovni registar Danske?

Na stranici erhvervsstyrelsen.dk možete pronaći informacije o svim područjima rada Ureda, među ostalim, stranice poslovnog registra Danske (CVR.dk).

CVR.dk je središnja točka za informacije i podatke o svim poslovnim subjektima u Danskoj. Bez obzira na vrstu poslovne aktivnosti, na raspolaganju su informacije o poslovnom subjektu (pravnoj osobi) i njegovim proizvodnim jedinicama.

Za određene vrste poslovnih subjekata (osobito za javna društva s ograničenom odgovornošću i privatna društva s ograničenom odgovornošću) dostupno je više informacija: financijski izvještaji, podaci i izvadci o poslovnim subjektima i članovima uprave.

Danska je i članica europskog poslovnog registra (EBR). Osobe koje ne govore danski jezik informacije o danskim poslovnim subjektima na svojem jeziku mogu potražiti na stranicama Poveznica se otvara u novom prozorueuropskog poslovnog registra (EBR). EBR sadržava informacije o gotovo svim europskim zemljama.

Je li pristup poslovnom registru Danske besplatan?

Pribavljanje osnovnih informacija, izvadaka za društva, potpunih izvadaka te evidencija središnjeg poslovnog registra [CVR-udskrifter] je besplatno. Moguće je platiti za pristup drugim informacijama o trgovačkim društvima, kao što su njihovi financijski izvještaji. Sljedeće su stavke besplatne i dostupne svima:

Evidencija središnjeg poslovnog registra

Informacije o privatnoj adresi dioničara s punom odgovornošću, ako se razlikuje od adrese poslovnog subjekta, dostupne su na zahtjev.

Mjesto poslovanja

„Mjesta poslovanja” odnose se na pregled povezanih proizvodnih jedinica s informacijama o njima:

 • ime, adresa i općina u kojoj se nalazi sjedište
 • vrsta poslovne djelatnosti
 • sektor
 • broj zaposlenika.

Izvadak za društvo

Izvadak za društvo sadržava:

 • broj središnjeg poslovnog registra (ili matični broj za grenlandska društva)
 • tvrtku društva, adresu i općinu u kojoj se nalazi sjedište
 • nazive podružnica
 • informacije o kotiranju na burzi
 • nadležno tijelo potpisnik
 • status
 • uključene osobe (osnivači, rukovoditelji, uprava) – bez adresa
 • računovodstveno razdoblje
 • datum posljednjeg objavljenog financijskog izvještaja.

Potpuni izvadak

Potpuni izvadak sadržava sve podatke iz izvatka o društvu te:

 • izjavu namjere
 • uključene osobe (osnivači, rukovoditelji, uprava) i njihove adrese
 • revizije
 • temeljni kapital
 • datum osnivanja
 • datume posljednja tri objavljena financijska izvještaja
 • financijsku godinu
 • povijesne podatke.

Kratki popis osoba

Kratki popis navodi veze neke osobe s društvom.

Prošireni popis osoba

Prošireni popis osoba sadržava informacije o cjelokupnom popisu osoba uključenih u rad društva.

Baza podataka

Baza podataka pruža strukturirane podatke na temelju određenih kriterija.

Informacije se mogu preuzeti putem baze podataka, bez obzira na to radi li se o informacijama o pojedinom društvu, vezama osobe s društvima ili o popisu poslovnih subjekata na nekom zemljopisnom području ili u određenom sektoru. Putem baze podataka možete generirati izvadak ili popis prema vlastitim kriterijima. Riječ je o jednostavnom i brzom postupku.

Zajednički izvadci

Središnji poslovni registar nudi opciju pristupa zajedničkim izvadcima. Oni omogućuju jednostavan pristup izvatku iz središnjeg poslovnog registra pri čemu možete pribaviti podatak iz središnjeg poslovnog registra na temelju popisa brojeva središnjeg poslovnog registra ili brojeva proizvodnih jedinica. Moguće je i generirati pojedine izvatke.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Članak 14. Zakona o trgovačkim društvima prenosi članak  3. Prve direktive o pravu trgovačkih društava u dansko pravo trgovačkih društava i govori o pouzdanosti evidencija. U članku 14. Zakona o trgovačkim društvima navodi se sljedeće:

„Smatra se da su informacije objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo date na znanje trećih osoba. Točka 1. Međutim, ovo se ne odnosi na transakcije provedene u razdoblju od 16 dana od njihova objavljivanja, uz uvjet da se dokaže da treća osoba nije mogla znati za okolnosti koje su objavljene.

Sve dok nisu objavljene u IT sustavu danskog Ureda za gospodarstvo, okolnosti koje treba upisati i objaviti ne mogu se upotrebljavati protiv trećih osoba, osim ako se dokaže da su treće osobe znale za njih. Činjenica da okolnosti te vrste još uvijek nisu objavljene ne sprečava treću osobu da postupa na temelju tih okolnosti.”

Odgovornost za točnost evidencije

Osoba koja dostavlja podatke odgovorna je za njihovu točnost (vidjeti članak 8. Propisa o obavješćivanju [anmeldelsesbekendtgørelsen] i članak 15. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima). Osoba koja dostavlja podatke snosi kaznenu odgovornost za zakonitost izjava i točnost dostavljenih podataka.

Danski Ured za gospodarstvo ne provjerava točnost dostavljenih podataka već ih samo upisuje, bez obzira na to je li riječ o ručnom upisu ili upisu putem stranice virk.dk.

Danski Ured za gospodarstvo može odgovarati za štetu nastalu zbog upotrebe dostavljenih podataka ili dokumenata koji su netočni zbog pogreške u njihovoj obradi.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruDanski Ured za gospodarstvo

Poveznica se otvara u novom prozoruSredišnji poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruDansko Ministarstvo gospodarstva i rasta

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (EBR)

Posljednji put ažurirano: 07/11/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Njemačka

U ovom odjeljku portala daje se pregled poslovnog registra Njemačke (Unternehmensregister).

Što nudi poslovni registar Njemačke?

Portal njemačkog Poveznica se otvara u novom prozorutrgovačkog registra (Handelsregister) vodi Ministarstvo pravosuđa savezne države Sjeverne Rajne – Vestfalije u ime drugih njemačkih saveznih država (Länder). On omogućuje centralizirani pristup svim registrima poduzeća, zadruga i partnerstava saveznih država te objavama u vezi s tim registrima.

Na portalu Poveznica se otvara u novom prozorutrgovačkog registra dostupne su opće informacije na engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom, poljskom, španjolskom i turskom, međutim informacije u samom registru uglavnom su na njemačkom jeziku.

Na internetskim stranicama njemačkog Poveznica se otvara u novom prozoruposlovnog registra dostupne su dodatne informacije o stečajevima, računovodstvena/financijska izvješća te informacije o tržištima kapitala. Ta je platforma prevedena na engleski, francuski, talijanski i španjolski jezik, iako su informacije u samom registru uglavnom na njemačkom jeziku (informacije o tržištima kapitala djelomično su dostupne na engleskom i drugim jezicima). Štoviše, njemački poslovni registar povezan je s portalom Trgovački registar, pa je moguće pretraživati podatke u oba registra.

Je li pristup njemačkom poslovnom registru besplatan?

Upis u njemački poslovni registar besplatan je. Pretraživanje pojedinačnih poduzeća i uvid u publikacije te podatke o vlasnicima poduzeća također su besplatni. Naplaćuje se svako dohvaćanje podataka povezanih s određenim registracijskim brojem (npr. trenutačna verzija, kronološki ispis, povijesni ispis ili hijerarhijska struktura dokumenata) i to 4,50 EUR (ispis), odnosno 1,50 EUR (hijerarhijska struktura dokumenata).

Pretraživanje njemačkog poslovnog registra

Ovisno o dostupnim informacijama na raspolaganju su vam dvije funkcije pretraživanja na portalu Poveznica se otvara u novom prozorutrgovačkog registra (Poveznica se otvara u novom prozoruuobičajeno pretraživanje i Poveznica se otvara u novom prozorunapredno pretraživanje). Funkcija pretraživanja dostupna je i na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkog poslovnog registra.

Koliko su dokumenti iz registra pouzdani?

U članku 15. Poveznica se otvara u novom prozorunjemačkog Zakona o trgovini (Handelsgesetzbuch) utvrđene su nacionalne odredbe prema kojima se treće strane mogu osloniti na dokumente i navode iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih strana, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera (SL L 258, 1.10.2009., str. 11.), u skladu s člankom 3. stavcima 5., 6. i 7. te Direktive.

U skladu s člankom 15.: poduzeće se može usprotiviti trećim strankama samo na temelju činjenica koje su prethodno navedene i objavljene ili onih činjenica koje su unaprijed bile poznate trećim stranama (članak 15. stavak 1. njemačkog Zakona o trgovini). Treća strana mora dopustiti primjenu tih činjenica koje su ispravno navedene i objavljene. To se ne odnosi na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, u mjeri u kojoj treća strana može dokazati da činjenica nije bila poznata niti je trebala biti poznata (članak 15. stavak 2. njemačkog Zakona o trgovini).

Ako je činjenica koja je trebala biti navedena nepravilno najavljena, treća strana može se oslanjati na najavljenu činjenicu u odnosu na stranku u čije je ime činjenica trebala biti navedena, osim ako je bila svjesna pogreške (članak 15. stavak 3. njemačkog Zakona o trgovini).

Povijest njemačkog poslovnog registra

Sve informacije o registraciji od 2007. dostupne su u elektroničkom obliku.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal njemačkog trgovačkog registra

Poveznica se otvara u novom prozoruNapredno pretraživanje

Poveznica se otvara u novom prozoruUobičajeno pretraživanje

Poveznica se otvara u novom prozoruNjemački poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 29/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Estonija

Na ovim se stranicama daje pregled estonskog trgovačkog registra te registra neprofitnih organizacija i zaklada.

Koje se informacije mogu naći u estonskom trgovačkom registru i registru neprofitnih udruga i zaklada?

Trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada vode se u registarskom odjelu Okružnog suda u Tartuu. Registri se vode na sudovima kako bi se osigurali neovisan status i pravna stručnost voditelja registra. Oni imaju veliku zakonsku snagu, a njihov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Registri se vode elektroničkim putem.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava (javnih društava s ograničenom odgovornošću, privatnih društava s ograničenom odgovornošću, javnih trgovačkih društava, trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću, poslovnih udruga, Europskih društava (Societas Europaea), Europskih zadruga (Societas Cooperativa Europaea) i Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju te podružnice stranih trgovačkih društava sa sjedištem u Estoniji.

Registar neprofitnih udruga i zaklada sadržava informacije o neprofitnim udrugama i zakladama (smatra se da neprofitne udruge uključuju stambene udruge, građevinske udruge i druge neprofitne udruge, kao i političke stranke, sindikate, crkve, kongregacije, udruge kongregacija i samostane) sa sjedištem u Estoniji.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis (u trgovačkom registru) ili javni spis (u slučaju neprofitne udruge ili zaklade);
 • registarski spis.

Poslovni i javni spisi sadržavaju dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim ili javnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Sljedeće informacije upisuju se u karticu registra pravne osobe, samozaposlene osobe ili podružnice stranog društva:

 • naziv poduzeća ili ime i šifra upisa u registar;
 • poslovni nastan ili sjedište i adresa poduzeća ili društva;
 • pojedinosti koje se odnose na samozaposlenu osobu i na obustavu djelatnosti osobe te sezonsku ili privremenu narav djelatnosti;
 • pojedinosti o osobama s ovlastima zastupanja (članovi uprave, partneri u javnom trgovačkom društvu, komanditori ili treće osobe s ovlastima zastupanja, likvidatori i stečajni upravitelji), kao i ugovori o pravu zastupanja i ovlaštenjima koja se dodjeljuju u slučaju zastupanja pravne osobe;
 • pojedinosti o opunomoćeniku;
 • pravni oblik poduzeća ili vrsta društva;
 • datum odobrenja statuta;
 • novčana vrijednost temeljnog kapitala društva;
 • ubilježba o osnivanju privatnog društva s ograničenom odgovornošću bez temeljnih uloga;
 • ubilježba u kojoj se navodi da su dionice evidentirane u estonskom središnjem registru vrijednosnih papira;
 • početak i kraj financijske godine;
 • informacije o stečaju koje propisuje zakon;
 • ubilježba o spajanju, podjeli ili pretvorbi društva te o njegovu prestanku i uklanjanju iz registra;
 • upućivanja na upise voditelja registra koja propisuje zakon bez zahtjeva poduzeća;
 • informacije o mjestu pohrane dokumenata likvidiranog društva;
 • ciljevi zaklade;
 • ostale informacije koje propisuje zakon.

Predmeti povezani s registrom razmatraju se kao izvanparnični građanski predmeti pisanim postupkom. Upisi u registre vrše se na temelju zahtjeva za upis ili sudske odluke ili na drugim osnovama utvrđenima zakonom. Zahtjevi za upis moraju sadržavati digitalni potpis ili biti u obliku javnobilježničke isprave.

Upisi u trgovački registar i registar neprofitnih udruga i zaklada su javni. Svatko ima pravo na uvid u podatke sadržane u karticama registra, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Središnju bazu podataka trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada vodi Centar za registre i informatičke sustave koji pruža i sljedeće usluge:

e-poslovni registar

E-poslovni registar usluga je koja se temelji na bazi podataka Odjela za registre Okružnog suda u Tartuu koja prikazuje podatke u stvarnom vremenu o svim pravnim osobama, samozaposlenim osobama i podružnicama stranih društava registriranih u Estoniji. Usluga e-poslovni registar omogućuje:

 • besplatno pregledavanje podataka na kartici registra, općih podataka i podataka o zaostacima poreza;
 • pretraživanje po imenu/nazivu, šifri upisa u registar, sjedištu, području djelatnosti itd.;
 • pregledavanje, uz pristojbu, godišnjih izvješća, statuta i drugih elektroničkih dokumenata te osobnih informacija i podataka o trgovačkom jamstvu itd., sadržanih u poslovnim ili javnim spisima;
 • praćenje u stvarnom vremenu proceduralnih informacija o društvima i izmjena njihovih upisa;
 • besplatnu provjeru svih zabrana trgovine nametnutih estonskim fizičkim ili pravnim osobama;
 • besplatno pregledavanje popisa članova političkih stranaka;
 • pregledavanje veza između raznih društava i osoba.

Dodatne informacije o e-poslovnom registru dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Centra za registre i informacijske sustave.

Portal za registraciju trgovačkih društava

Portal za registraciju trgovačkih društava okruženje je koje omogućuje fizičkim i pravnim osobama da sami podnose dokumente odjelima za registre okružnog suda. Putem portala mogu se podnositi zahtjevi za registraciju novog društva, izmjenu njegovih podataka u registru, likvidaciju i brisanje iz registra. Putem portala također se mogu sastavljati i podnositi godišnja izvješća. Državljani Estonije, Finske, Portugala i Belgije mogu se prijaviti na portal koristeći se za identifikaciju osobnim iskaznicama. Državljani Estonije i Litve mogu se prijaviti putem usluge mobilne identifikacije. Korisnici se mogu prijaviti na portal i putem poveznica internetskog bankarstva na početnoj stranici. Portal za registraciju trgovačkih društava nalazi se na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Centra za registre i informacijske sustave.

Europski poslovni registar (EBR)

Europski poslovni registar (EBR) internetski je sustav pretraživanja službenih informacija o europskim trgovačkim društvima. Pretrage se mogu vršiti na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu:

 • Dostupne su informacije iz trgovačkih registara Poveznica se otvara u novom prozoru24 zemlje.
 • Omogućeno je pretraživanje društava i osoba.
 • Poveznica se otvara u novom prozoruPopis dostupnih informacija razlikuje se među pojedinim zemljama.
 • Podaci iz registra imaju različit pravni učinak u pojedinim zemljama.
 • Funkcijom pretraživanja mogu se koristiti i privatne osobe i društva.
 • Za uslugu se naplaćuje pristojba.

Je li pristup estonskom trgovačkom registru besplatan?

Podacima iz registra može se pristupiti Poveznica se otvara u novom prozoruu Odjelu za registre, Poveznica se otvara u novom prozoruputem interneta i Poveznica se otvara u novom prozoruu javnobilježničkim uredima. Pristup podacima koji se čuvaju u trgovačkom registru i registru neprofitnih udruga i zaklada te dokumentima iz spisa u Odjelu za registre je besplatan.

Za internetsko pretraživanje pravnih osoba, samozaposlenih osoba i podružnica stranih društava te za pristup informacijama o sudskim postupcima ili podacima s kartice registra ne naplaćuje se pristojba. Međutim, pristojba se naplaćuje za sva ostala pretraživanja, uključujući povijesne podatke s kartice registra i pristup godišnjim izvješćima, statutima i drugim dokumentima. Kada se za informacije naplaćuje pristojba, plaćanje se vrši odmah uplatom putem internetskog bankarstva. Pretplatnici koji imaju pravo na korištenje proširenim parametrima pretraživanja plaćaju po mjesečnim računima. Iznosi koji se naplaćuju za korištenje računalnim podacima u trgovačkom registru utvrđeni su u Poveznica se otvara u novom prozoruPravilniku ministra pravosuđa.

Za pregledavanje podataka iz registra i dokumenata iz spisa u uredu javnog bilježnika naplaćuje se pristojba. Pristojbe su utvrđene u Poveznica se otvara u novom prozoruZakonu o javnobilježničkim pristojbama.

Na koji način pretraživati estonski trgovački registar

Pretraživanje trgovačkog registra i registra neprofitnih udruga i zaklada omogućeno je putem usluge e-poslovnog registra na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu Centra za registre i informacijske sustave.

Koliko su pouzdani dokumenti sadržani u registru?

Na ovom je web-mjestu objašnjen način na koji je u Estoniji uređeno korištenje podacima i dokumentima iz trgovačkog registra.

Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar. Odjel za registre Okružnog suda u Tartuu vodi trgovački registar trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava (javnih društava s ograničenom odgovornošću, privatnih društava s ograničenom odgovornošću, javnih trgovačkih društava, trgovačkih društava s ograničenom odgovornošću, poslovnih udruga, Europskih društava (Societas Europaea), Europskih zadruga (Societas Cooperativa Europaea) i Europskih grupacija za teritorijalnu suradnju te podružnice stranih trgovačkih društava sa sjedištem u Estoniji. Taj elektronički registar ima veliku zakonsku snagu, a njegov je cilj jamčiti pravnu sigurnost. Trgovački registar vodi se na estonskom jeziku.

Upis u trgovački registar koji se odnosi na treću stranu smatra se točnim, osim ako je treća strana znala ili je trebala znati da upis nije točan. Upis koji se odnosi na transakcije koje se provedu u roku od 15 dana od upisa smatra se neprimjenjivim ako treća strana dokaže da nije bila upoznata ili nije trebala biti upoznata sa sadržajem upisa. Treća osoba stoga može u dobroj vjeri vjerovati u istinitost upisa u registar, pretpostavljajući primjerice, nakon sklapanja ugovora, da osoba upisana u registar kao član Upravnog odbora ima ovlasti za potpisivanje u ime određenog društva.

Neke pravne okolnosti važe jedino ako su upisane u registar: primjerice, u statutu ili ugovoru sklopljenom s članom upravnog odbora ovlasti člana Upravnog odbora za potpisivanje mogu biti ograničene, ali na treće se osobe primjenjuju samo ograničenja upisana u registar.

Određene važne okolnosti proizvode učinak od trenutka upisa u registar: primjerice, povećanje temeljnog kapitala društva proizvodi učinke od trenutka upisa povećanja u trgovački registar, a ne od trenutka donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala ili od trenutka plaćanja temeljnih uloga. Isto, primjerice, vrijedi za osnivanje pravne osobe, izmjenu njezina statuta ili na njezino pripojenje, podjelu ili pretvorbu.

Sljedeći se dokumenti otvaraju u trgovačkom registru ili registru neprofitnih udruga i zaklada za svaku samozaposlenu osobu, pravnu osobu ili podružnicu stranog društva:

 • kartica registra;
 • poslovni spis;
 • registarski spis.

Poslovni spis sadržava dokumente koje je pravna osoba, samozaposlena osoba ili podružnica stranog društva dostavila voditelju registra u skladu sa zakonskim propisima, primjerice statute i druge dokumente podnesene državnom arhivu. Sudske presude, žalbe na sudske odluke, korespondencija i drugi dokumenti koji se ne čuvaju u poslovnim spisima čuvaju se u registarskom spisu.

Dokumenti na stranom jeziku podnose se voditelju registra zajedno s prijevodima na estonski jezik koje je ovjerio sudski tumač ili javni bilježnik ili s prijevodima na estonski jezik kod kojih je javni bilježnik ovjerio vjerodostojnost potpisa prevoditelja. Poduzeće se ne može osloniti na prijevod koji se razlikuje od izvornog dokumenta. Treća strana može se osloniti na prijevod dokumenta podnesenog voditelju registra, osim ako poduzeće dokaže da je treća strana bila svjesna netočnog prijevoda.

Upisi u trgovački registar su javni. Svatko ima pravo na uvid u informacije sadržane u indeksima kartica, kao i u dokumente u poslovnim ili javnim spisima, te ima pravo dobiti njihove preslike. Registarski spis mogu pregledavati nadležna državna tijela, sudovi tijekom postupaka i druge fizičke ili pravne osobe s opravdanim interesom.

Dokumenti iz spisa mogu se pregledavati te se njihove preslike mogu izraditi preko Odjela za registre, putem e-poslovnog registra ili kod javnog bilježnika.

Povijest estonskog trgovačkog registra

Estonski trgovački registar sadržava podatke koji datiraju od 1. rujna 1995. Svi se podaci redovito ažuriraju.

Pripadajuće poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruPretraži trgovački registar

Poveznica se otvara u novom prozoruPortal za registraciju trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruE-poslovni registar:

Poveznica se otvara u novom prozoruOdjeli za registre

Poveznica se otvara u novom prozoruJavni bilježnici

Posljednji put ažurirano: 14/05/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Irska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Irskoj.

Koji su podaci dostupni u irskom poslovnom registru?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar trgovačkih društava (Register of Companies) sadržava dokumente koje Ured za registraciju trgovačkih društava (Companies Registration Office) čuva i održava u skladu s obvezama o podnošenju dokumenata za trgovačka društva iz Zakona o trgovačkim društvima (Companies Acts), 1963. – 2012.  Registar pruža osnovne podatke o društvima:

 • adresu
 • datum osnivanja
 • datum posljednjeg godišnjeg izvješća.

Svi su dokumenti koje trgovačka društva podnose na temelju Zakona o trgovačkim društvima dostupni javnosti. Pristup se profilima društava, koji uključuju izvadak iz registra, podatke o upraviteljima društva, terećenjima i popisu podnesenih dokumenata, naplaćuje.

Je li pristup irskom registru trgovačkih društava besplatan?

Pristup je osnovnim podacima o društvu besplatan, a za ostale se informacije naplaćuje naknada.

Kako pretraživati irski registar trgovačkih društava i tvrtki?

Pretraživati možete po matičnom broju ili tvrtki. Moguća su četiri pretraživanja po tvrtki:

 • „sadržava sve sljedeće riječi” (contains all these words) pretražuje tvrtke koje sadržavaju navedene riječi (preporučeno);
 • „počinje s” (starts with this phrase) pretražuje tvrtke koje počinju s navedenom riječi;
 • „sadržava riječ” (contains this phrase) pretražuje tvrtke koje sadržavaju navedenu riječ;
 • pretraživanje „alphasort” stvaranjem niza znakova pri čemu se iz tvrtke uklanjaju uobičajene riječi kao „Ireland”, „Limited”, „The”, „And” i slično te razmaci, zarezi, crtice itd. To trebate učiniti kako biste izvršili pretraživanje „alphasort”.

Pretraživanja po tvrtki mogu se suziti navođenjem adrese.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Ured za registraciju trgovačkih društava (Companies Registration Office, CRO) središnji je registar javnih zakonom propisanih podataka o društvima u Irskoj. Na temelju Zakona o trgovačkim društvima iz 2014. i povezanih propisa društva su obvezna dostaviti podatke Uredu za registraciju trgovačkih društava radi upisa i objave.

Informacije sadržane u registru trgovačkih društava Uredu za registraciju trgovačkih društava dostavljaju treće osobe koje prema zakonskim obvezama ne smiju, među ostalim, namjerno ili iz nehaja dostaviti lažne informacije. Ured za registraciju trgovačkih društava nije odgovoran za točnost informacija koje su mu dostavile treće osobe.

Osoba koja podnosi određene dokumente i podatke zakonom je obvezana potpisati službenu izjavu da su navedeni podaci i dokumenti prema njezinim saznanjima propisno dostavljeni. U skladu sa Zakonom o službenim izjavama iz 1938., kako je izmijenjen, svaka osoba koja svjesno da lažnu ili obmanjujuću službenu izjavu odgovara pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću.

Osim toga, u skladu s člankom 876. Zakona o trgovačkim društvima iz 2014. davanje lažnih informacija u zakonskim obrascima Uredu za registraciju trgovačkih društava, s namjerom ili iz nehaja, smatra se kaznenim djelom.

Povijest irskog registra trgovačkih društava

Elektronički podaci iz registra potpuni su za sva trgovačka društva s propisnim statusom.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 10/09/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Grčka

Koji su podaci dostupni u grčkom registru trgovačkih društava?

Grčki registar trgovačkih društava zove se Opći elektronički registar trgovačkih društava (Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ., GEMI). Uređen je Zakonom br. 3419/2005 (Službeni list vlade, I. serija, br. 297/06-12-2005). U njega se upisuju sve objave u vezi s poslovnim dokumentima i informacije. Internetske stranice Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava nacionalni su službeni list u kojem se objavljuju informacije o trgovačkim društvima. Sve osobe ili udruženja osoba iz članka 1. stavka 1. Zakona br. 3419/2005 moraju biti upisane u registar.

Na internetskim stranicama mogu se pretraživati informacije koje su dostupne za sljedeće poslovne subjekte:

a) fizičke osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću i imaju mjesto poslovanja ili poduzeće ili trguju putem glavnog ili sekundarnog poduzeća u Grčkoj;

b) udruženja osoba koja trguju putem glavnog ili sekundarnog poduzeća u Grčkoj te sva trgovačka društva, uz uvjet da su osnovana u skladu s grčkim pravom – javna trgovačka društva, komanditna društva, zadruge uređene građanskim pravom (među ostalim, udruženja za uzajamno osiguranje i kreditne zadruge) te privatna i javna društva s ograničenom odgovornošću – te pojedinci s obvezom podnošenja izvješća u skladu s člankom 39. Predsjedničkog dekreta od 27. 11. / 14.12.1926.;

c) europska gospodarska interesna udruženja, kako je predviđeno Uredbom 2137/1985/EEZ (SL L199, ispravak L. 247), s registriranim sjedištem u Grčkoj;

d) europska trgovačka društva, kako je predviđeno Uredbom 2157/2001/EZ (SL L 294), s registriranim sjedištem u Grčkoj;

e) europske zadruge, kako je predviđeno Uredbom 1435/2003/EZ (SL L 207), s registriranim sjedištem u Grčkoj;

f) prethodno navedeni subjekti koji imaju glavno mjesto poslovanja ili registrirano sjedište u Grčkoj moraju upisati i sve podružnice koje imaju u Grčkoj;

g) inozemna trgovačka društva iz članka 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65) kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221) koja imaju registrirano sjedište u nekoj državi članici EU-a moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj;

h) inozemna trgovačka društva sa sjedištem izvan EU-a i koja imaju sličan pravni oblik kao neko od stranih trgovačkih društava iz točke g) moraju upisati sve podružnice ili agencije koje imaju u Grčkoj;

i) ostale fizičke ili pravne osobe ili udruženja osoba koje imaju glavno mjesto poslovanja ili registrirano sjedište u inozemstvu i koje nisu obuhvaćene točkama g) i h) moraju upisati sve podružnice ili agencije putem kojih trguju u Grčkoj;

j) zajednički pothvati;

k) trgovačka društva uređena građanskim pravom iz članka 784. Građanskog zakonika;

l) fizičke ili pravne osobe ili udruženja osoba koje se bave ili se namjeravaju baviti gospodarskom ili profesionalnom djelatnošću, ali ne u svojstvu trgovaca.

Koji se dokumenti i informacije upisuju u grčki registar trgovačkih društava?

Upis poslovnog subjekta za koji postoji obveza registracije mora uključivati sljedeće informacije:

a) registarski broj trgovačkog društva, podružnice ili agencije;

b) registarski ured ili odjel koji je proveo inicijalni upis ili naknadni upis te puno ime odgovorne osobe;

c) referentni broj prijave za upis i registracijske oznake;

d) ako je u skladu s važećim zakonodavstvom za osnivanje poduzeća ili početak trgovanja potrebna dozvola trgovca, odobrenje za obavljanje djelatnosti ili dozvola za osnivanje poduzeća i rad, pojedinosti odluke tijela vlasti ili odjela nadležnog za njihovo izdavanje;

e) sudske odluke kojima se trgovačko društvo proglašava insolventnim ili pokreće postupak mirenja ili neki drugi kolektivni postupak radi namirenja vjerovnika. Upis uključuje puno ime, imena roditelja, broj osobne iskaznice ili putovnice, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i adresu likvidatora, imenovanih upravitelja, stečajnih upravitelja i upravitelja u slučaju nesolventnosti trgovačkog društva;

f) pojedinosti sudskih odluka o okončanju, obustavi ili poništenju pravnih situacija iz prethodne točke a);

g) informacije koje je potrebno objaviti u skladu sa stečajnim zakonom;

h) pojedinosti o neriješenim zahtjevima za proglašenje stečaja ili mirenje ili druge kolektivne postupke;

i) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u Grčkoj te adresa i registracijski broj svakog od njih;

j) broj podružnica ili agencija trgovačkog društva u inozemstvu te adrese i podaci o njima.

I. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o trgovačkim društvima sa sjedištem u Grčkoj:

a) akt o osnivanju ili statut;

b) izmjene akta o osnivanju ili statuta, koje uključuju sva produljenja trajanja društva, kao i sve naknadne izmjene akta o osnivanju ili statuta s prikazom cjelovitog teksta s posljednjim izmjenama;

c) imenovanje, razrješenje te podaci o osobama koje kao tijelo osnovano u skladu sa zakonom ili kao članovi tih tijela:

aa) imaju ovlaštenje zastupati društvo u poslovima s trećim osobama; u slučaju da se to odnosi na više od jedne osobe, u odgovarajućem upisu mora se navesti nastupaju li te osobe samostalno ili skupno;

bb) zastupaju društvo na sudu;

cc) sudjeluju u upravljanju te nadzoru ili kontroli nad društvom;

d) najmanje jednom godišnje, iznos upisanog kapitala, pri čemu se u aktu o osnivanju ili statutu navodi nominalni kapital, osim ako je za svako povećanje upisanog kapitala potrebna izmjena statuta;

e) računovodstveni dokumenti za svaku financijsku godinu koji se moraju objavljivati u skladu s direktivama Vijeća 78/660/EEZ (SL L 222 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193 18.7.1983.), 86/635/EEZ (SL L 372 31.12.1986.) te 91/674/EEZ (SL L 374 31.12.1991.);

f) svaka promjena registriranog sjedišta;

g) prestanak društva;

h) svaka sudska odluka o ukidanju društva;

i) imenovanje stečajnog upravitelja i podaci o njemu;

j) okončanje stečajnog postupka i brisanje iz registra.

II. Upisuju se i objavljuju sljedeće informacije o inozemnim trgovačkim društvima iz članka 1. Direktive 68/151/EEZ (SL L 65) kako je izmijenjena člankom 1. Direktive 2003/58/EZ (SL L 221) koja imaju sjedište u državi članici EU-a:

a) adresa podružnice;

b) predmet poslovanja podružnice;

c) registar države članice u kojem je pohranjen spis društva te matični broj pod kojim je društvo upisno u taj registar;

d) tvrtka i pravni oblik društva te tvrtka podružnice, ako se razlikuje od tvrtke društva;

e) imenovanje, razrješenje te pojedinosti o osobama koje su ovlaštene zastupati društvo u poslovanju s trećim osobama te u sudskim postupcima:

aa) ako se na temelju zakona mogu smatrati upravnim tijelom društva ili članovima tih tijela, u skladu s objavama društva kako je predviđeno člankom 2. stavkom 1. Direktive 2009/101/EZ (SL L 258, 1.10.2009.);

bb) ako su stalni zastupnici društva za djelatnosti podružnice, s naznakom opsega njihovih ovlasti;

f) prestanak društva, imenovanje stečajnih upravitelja te podaci o njima i njihovim ovlastima te okončanje procesa prestanka, uključujući upućivanje na registar države članice, stečajni postupak, dogovore, sastave ili slične postupke kojima podliježe društvo;

g) računovodstveni dokumenti društva sastavljeni, revidirani i objavljeni na temelju prava države članice kojim je društvo uređeno u skladu s direktivama 78/660/EEZ (SL L 222 14.8.1978.), 83/349/EEZ (SL L 193 18.7.1983.) i 84/253/EEZ (SL L 126/20 12.5.1984.);

h) zatvaranje podružnice.

Način pretraživanja grčkog registra trgovačkih društava

Objave u vezi s trgovačkim društvima možete pretraživati na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruOpćeg elektroničkog registra trgovačkih društava upisujući samo sljedeće podatke o društvu:

 1. porezni broj (Α.Φ.Μ.),
 2. registarski broj (Γ.Ε.ΜΗ.),
 3. tvrtku ili
 4. skraćenu tvrtku.

Je li pristup grčkom registru trgovačkih društava besplatan?

Svi građani imaju besplatan pristup podacima o društvu u Poveznica se otvara u novom prozoruregistru. Omogućeni su im i digitalno pohranjivanje na elektroničkim uređajima i ispisivanje ili drugi oblik reproduciranja dokumenata, informacija ili obavijesti iz registra koji su javno dostupni na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti. Građani koji žele pribaviti službene (vjerodostojne) potvrde ili kopije dokumenata ili podataka upisanih u registar za neko trgovačko društvo, mogu se besplatno registrirati pri Poveznica se otvara u novom prozoruOdjelu za transparentnost registra.

Za izdavanje službenih potvrda ili kopija dokumenata i podataka potrebno je platiti naknadu putem odgovarajućeg elektroničkog zahtjeva. Potvrde ili kopije odgovarajućih dokumenata i podataka dostavljaju se na dva načina: digitalno putem obrasca za transparentnost registra ili poštom na adresu primatelja, bilo gdje u svijetu.

Na koji se način provjerava vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija koje izdaje grčki registar trgovačkih društava?

Vjerodostojnost službenih potvrda ili kopija provjerava se putem Poveznica se otvara u novom prozoruOpćeg elektroničkog registra trgovačkih društava.

Tekst dokumenta pojavljuje se na ekranu nakon što se upiše referentni broj potvrde ili kopije, matični broj društva i odjel registra koji je izdao dokument.

U kojoj su mjeri dokumenti iz registra pouzdani?

Dokumenti navedeni u unosima za trgovačka društva pouzdani su jer je registar jedino mjesto za objave u vezi s trgovačkim društvima i smatra se „nacionalnim službenim listom” za potrebe objavljivanja poslovnih informacija u smislu članka 3. stavka 5. Direktive 2009/101/EZ. Opći elektronički registar trgovačkih društava povezan je s registrima drugih država članica koji se navode u zakonodavstvu (o nacionalnim registrima) putem centraliziranog paketa IT alata (središnja europska platforma) kao dio sustava za međusobno povezivanje registara u skladu s Direktivom 2012/17/EU. Dokumenti i podaci upisuju se u Opći elektronički registar trgovačkih društava nakon provjere njihove legalnosti, točnosti, jasnoće i potpunosti, kao i provjere plaćanja svih naknada predviđenih važećim zakonodavstvom, koju obavljaju zaposlenici registra. Uz uvjet da se provjerom nije ustanovilo nešto što bi sprječavalo upis, nadležan odjel registra unosi odgovarajuće informacije o poslovanju u registar. Ako zahtjev, priloženi dokumenti ili drugi prateći dokumenti ne ispunjavaju zakonske uvjete ili nisu točni i potpuni, nadležan će odjel predmetnu osobu pisanim putem, faksom ili elektroničkom poštom pozvati da unese potrebna objašnjenja, ispravke ili dopune u zahtjev, prateće dokumente ili priložene dokumente u roku od pet radnih dana. Rok se može produžiti do mjesec dana ako je to potrebno zbog okolnosti ili vrste informacija koje je potrebno upisati. Time će se ujedno produžiti i svi drugi zakonski rokovi za upisivanje informacija. Ako predmetna osoba ne odgovori u predviđenom roku od pet dana ili nekom drugom roku ili dostavi informacije za koje se utvrdi da ne ispunjavaju pravne uvjete, netočne su ili nepotpune, zahtjev za upis odbit će se obrazloženom odlukom odjela, a uplaćene naknade za upis zadržati u korist registra. Za javna trgovačka društva i komanditna društva, privatna i javna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim pravom, europska gospodarska interesna udruženja predviđena Uredbom 2137/1985/EEZ (SL L199, ispravak 247) sa sjedištem u Grčkoj, europska trgovačka društva predviđena Uredbom 2157/2001/EZ (SL L 294) sa sjedištem u Grčkoj, europske zadruge predviđene Uredbom 1435/2003/EZ (SL L 207) sa sjedištem u Grčkoj te društva građanskog prava iz članka 784. Građanskog zakonika, upis činjenica, izjava, dokumenata i drugih informacija u Opći elektronički registar trgovačkih društava proizvodi sljedeće učinke:

a) prethodno navedeni oblici pravnih osoba koje su u tijeku osnivanja stječu pravnu osobnost;

b) ovisno o konkretnim odredbama važećeg zakonodavstva kojim se uređuje konverzija društava, poduzeća koja upisuju konverziju pretvaraju se u javna društva s ograničenom odgovornošću, privatna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge uređene građanskim zakonom, europska gospodarska interesna udruženja, europska trgovačka društva ili zadruge;

c) izmjenjuju se akti o osnivanju poduzeća ili njegovi statuti;

d) provodi se spajanje ili podjela, uz uvjet upisa i prije brisanja pripojenog društva ili podijeljenog društva iz registra;

e) raspuštanje društva po odluci partnera ili izdavanju odgovarajućeg upravnog akta;

f) ponovno pokretanje poslovanja.

Naposljetku, u skladu s izričitom odredbom iz stavka 4. Zakona br. 3419/2005 pretpostavlja se da su odgovarajući upisi u registru zakoniti i točni.

Što još trebam znati o grčkom registru trgovačkih društava?

Internetske stranice Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava smatraju se „nacionalnim službenim listom” za potrebe objavljivanja u skladu s člankom 3. stavkom 5. Direktive 2009/101/EZ od 16. rujna 2009. (SL L 258). Opći popis tvrtki, upisa i svih drugih informacija potrebnih za javno korištenja registrom objavljuju se na njegovim internetskim stranicama. Svi građani imaju besplatan pristup registru. Omogućeni su im i digitalno pohranjivanje na elektroničkim uređajima i ispisivanje ili drugi oblik reproduciranja dokumenata, informacija ili obavijesti iz registra koji su javno dostupni na njegovim stranicama po odluci odgovornih osoba iz registra ili osoba koje su to bile obvezne učiniti.

Kao dio sustava za međusobno povezivanje registara Opći elektronički registar trgovačkih društava: a) komunicira putem elektroničke pošte s drugim nacionalnim registrima te aa) prima informacije o podacima pohranjenima u drugim nacionalnim registrima koji se odnose na društva sa sjedištem u jednoj državi članici EU-a te podružnicama u drugoj državi članici te bb) pruža informacije o podacima iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 o društvima sa sjedištem ili podružnicama u Grčkoj u skladu sa stavkom 1. točkom (g) tog zakona te b) odgovara na pitanja privatnih korisnika postavljenih putem europske točke za elektronički pristup sustava za međusobno povezivanje registara (portal) u vezi s informacijama iz točke (a)(bb).

Odjel za trgovačka društva i registar Glavne uprave za tržišta (Glavno tajništvo za trgovinu i zaštitu potrošača pri Ministarstvu gospodarstva, razvoja i turizma) nadležan je za upite podnesene putem europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka  6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 za trgovačka društva čije dionice kotiraju na Atenskoj burzi, banke i podružnice banaka u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javna osiguravajuća društva s ograničenom odgovornošću i podružnice osiguravajućih društava u državama članicama EU-a i trećim zemljama, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje uzajamnim fondovima za nepokretnu imovinu, javne investicijske fondove s ograničenom odgovornošću za nepokretnu imovinu, javna društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje imovinom i obvezama, javna investicijska poduzeća s ograničenom odgovornošću i javna sportska društva s ograničenom odgovornošću (nogomet i košarka).

Osim toga, odjel registra zadužen je za sve gospodarske komore u Grčkoj te je, među ostalim, zadužen za odgovore na upite podnesene putem europskog elektroničkog portala u vezi s dokumentima i informacijama iz članka 6. stavaka 2.a i 2.b Zakona br. 3419/2005 koji se odnose na sve pravne oblike društava s izuzetkom prethodno navedenih.

Napomena: Pružene informacije samo su sažetak za upoznavanje zainteresiranih strana o međupovezanosti grčkog registra trgovačkih društava s drugim nacionalnim registrima država članica. Detaljnije informacije o pravnom okviru mogu se pronaći na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruOpćeg elektroničkog registra trgovačkih društava.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruElektroničke publikacije Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruUpisivanje građana za usluge Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruUpisivanje poduzeća u Opći elektronički registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruProvjera vjerodostojnosti potvrda i kopija koje izdaje Opći elektronički registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruZakonodavstvo o Općem elektroničkom registru trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruOkružnice o elektroničkim uslugama Općeg elektroničkog registra trgovačkih društava i Poveznica se otvara u novom prozoruokružnica o Općem elektroničkom registru trgovačkih društava

Posljednji put ažurirano: 03/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Španjolska

U Španjolskoj su voditelji registara (Registradores) nadležni za sljedeće registre:

 • katastre nekretnina (Registros de la Propiedad de Bienes Inmuebles), koji su općenito poznati kao zemljišne knjige (Registros de la Propiedad),
 • registre pokretne imovine (Registros de la Propiedad de Bienes Muebles),
 • registre trgovačkih društava (Registros Mercantiles) i
 • registre općih ugovornih uvjeta (Registro de Condiciones Generales de la Contratación).

Na portalu e-pravosuđe u odjeljku o zemljišnim knjigama možete pronaći opis zemljišnih knjiga te druge poveznice.

Na ovoj se stranici nalaze:

 • opis registara trgovačkih društava u Španjolskoj i poveznice,
 • sažeti opis registra pokretne imovine i poveznice te
 • sažeti opis registra općih ugovornih uvjeta i poveznice.

Što osigurava španjolski registar trgovačkih društava?

Pravnu i gospodarsku sigurnost.

Glavne značajke sustava španjolskog registra trgovačkih društava navedene su u nastavku.

1. – Svrha registra trgovačkih društava

1.1. – Subjekti koji se moraju upisati

 • samostalni poduzetnici
 • trgovačka društva
 • neprofitne organizacije
 • kreditna i osiguravajuća poduzeća te društva za uzajamna jamstva
 • subjekti za zajednička ulaganja
 • gospodarske interesne skupine
 • štedionice
 • mirovinski fondovi
 • podružnice navedenih subjekata
 • podružnice inozemnih poduzeća
 • inozemna poduzeća koja presele svoje sjedište na područje Španjolske
 • svi subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost, uz uvjet da je vrijednost kupovine koju su ostvarili ili posredovali ili vrijednost prodaje viša od 600 000 EUR.

1.2. – Registar trgovačkih društava: područja djelatnosti

 • Dokumenti društva. Zapis o osnivanju poslovnog subjekta prvi je unos u povijesnom izvatku društva. Sljedeći unosi odnose se na dokumente i ugovore svakog društva (npr. povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala, promjene u sastavu uprave, imenovanja ili razrješenja upravitelja ili direktora, stečajni postupci, žalbe na korporativne odluke itd.).
 • Računovodstvene evidencije. Poduzetnici i društva moraju voditi računovodstvenu evidenciju i podnositi je lokalnom registru trgovačkih društava čiji ih voditelj ovjerava. Financijski izvještaji podnose se najkasnije četiri mjeseca nakon završetka financijske godine društva. Društva čija financijska godina završava 31. prosinca podnose ih do 31. svibnja.
 • Podnošenje godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika i ostalih pojedinaca koji imaju tu obvezu. U skladu s općim računovodstvenim planom (Plan General Contable) sastavljanje je godišnjih financijskih izvještaja obvezno. Njih moraju odobriti partneri ili članovi društva u roku od šest mjeseci nakon završetka financijske godine društva i ona se nakon toga u roku od mjesec dana moraju podnijeti voditelju lokalnog registra na obveznu ovjeru. U normalnim okolnostima poduzeća čija financijska godina završava 31. prosinca i čiji su financijski izvještaji odobreni do 30. lipnja te izvještaje moraju podnijeti do 30. srpnja.
 • Obrada zahtjeva za imenovanje revizora i stručnjaka. Svaki član društva s udjelom od 5 % temeljnog kapitala društva ima pravo od voditelja lokalnog registra zatražiti da imenuje revizora u roku od tri mjeseca po završetku financijske godine. U društvima čija financijska godina završava 31. prosinca partneri ili članovi društva koji posjeduju najmanje 5 % temeljnog kapitala moraju do 31. ožujka naredne godine zatražiti imenovanje revizora. Od voditelja lokalnog registra mogu zatražiti i da imenuje poslovne stručnjake u predmetima kada je potrebno realizirati doprinose u naravi te u slučaju spajanja ili razdvajanja.

2. – Pravna sigurnost u španjolskom registru trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava glavni je pravni instrument za evidentiranje poslovnih djelatnosti. Neophodan je za gospodarski razvoj kao sredstvo za smanjivanje troškova transakcija.

Unosi u registar slijede nakon što se obave provjere zakonitosti i valjanosti sadržaja dokumenata i korporativnih sporazuma te provjere sposobnosti i legitimiteta osoba koje su ih potpisale.

Takvi unosi imaju veliku pravnu snagu zbog navedenih provjera koje obavlja voditelj registra:

 1. smatra se da je sadržaj registra točan i valjan.
 2. Upisani instrumenti mogu se provoditi protiv bona fide trećih osoba.
 3. Unosi u registar pod zaštitom su sudova i važeći su osim ako se sudskom odlukom proglase netočnima ili nevažećima.
 4. Odlukom o proglašenju unosa netočnima ili nevažećima neće se dovoditi u pitanje zakonska prava bona fide trećih osoba.

Na taj način poduzeća, građani i vladini odjeli izbjegavaju visoke troškove transakcija jer na raspolaganju imaju dostatne ovjerene informacije o subjektima s kojima namjeravaju ulaziti u ugovorne odnose te o njihovoj pravnoj i poslovnoj situaciji.

3. – Postupak upisa

Opće je načelo da je za upis u registar trgovačkih društava potrebna javna ovjera. Dokumente mogu ovjeravati javni bilježnici, sudovi ili upravna tijela. Privatne isprave mogu se upisivati samo u slučajevima koje predviđa zakon te u skladu s pravilnikom registra trgovačkih društava. Primjeri privatnih dokumenata koji se mogu upisivati uključuju: upis samostalnog poduzetnika koji nije aktivan u brodarskoj industriji; imenovanje, razrješenje, prihvaćanje dužnosti i ostavka upravitelja, stečajnih upravitelja i revizora.

Potrebno je podnijeti zahtjev za pokretanje postupka. To znači da postupak, osim u iznimnim okolnostima, pokreće osoba koja želi provesti upis.

Je li pristup registru trgovačkih društava besplatan?

Pristup registru trgovačkih društava u Španjolskoj nije besplatan.

Poveznica se otvara u novom prozoruNaknadama voditelja registara trgovačkih društava i Poveznica se otvara u novom prozorupravilnikom o registru trgovačkih društava utvrđuju se troškovi upisa i objava.

Naknade za upis ovise o različitim čimbenicima i treba ih izravno provjeriti na stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruNaknade voditelja registara trgovačkih društava.

Troškovi su objave između 1,20 i 24 EUR, a informacije o njima dostupne su izravno na stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruNaknade voditelja registara trgovačkih društava ili Poveznica se otvara u novom prozoruUdruženje voditelja registara Španjolske.

Način pretraživanja španjolskog registra trgovačkih društava

1. – Javni značaj registra

Registar je trgovačkih društava javan. Voditelj registra trgovačkih društava nadležan je za obradu unosa u registar za poslovne potrebe.

2. – Izvadak iz registra

Opis.– Sažeti izvadak iz registra (nota simple) čisto je informativne prirode i nije vjerodostojan prikaz sadržaja unosa. Sadržava neke ili sve informacije o predmetnom unosu.

Pribavljanje sažetog izvatka.– Postoje dva načina:

 • Pisanim putem. Podnošenjem zahtjeva nadležnom registru trgovačkih društava.
 • Putem interneta. Kliknite na prvu poveznicu na dnu stranice.

3. – Potvrde

Opis.– potvrda je kopija, prijepis ili prijenos, u cjelovitom ili sažetom obliku, sadržaja informacija pohranjenih u registru koje su, nakon što ih obradi voditelj registra, jedini način dokazivanja vjerodostojne naravi unosa u registru trgovačkih društava. Voditelji registra trgovačkih društava mogu ovjeravati i dokumente koji su položeni ili arhivirani u registru.

Pribavljanje potvrda.– Potvrde se mogu pribaviti samo na pisani zahtjev. Zahtjev podnosite osobno, poštom, faksom itd. Mogu se tražiti i elektroničke potvrde. One nose priznati elektronički potpis voditelja registra.

4. – Pretraživanje registra trgovačkih društava putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

Na internetskim stranicama omogućeno je plaćanje kreditnom karticom ako niste pretplatnik ili nemate potvrdu koju je prethodno priznalo Udruženje voditelja registara:

 • „Plaćanje karticom” (pagos con tarjeta). Zatim upišite podatke s kreditne kartice.
 • Kliknite na tipku „Enter” (Entrar).

Na toj stranici možete odabrati: zemljišne knjige, registar trgovačkih društava, registar pokretne imovine ili registar općih ugovornih uvjeta. Odaberite: „Javna poslovna evidencija” (Publicidad Mercantil).

 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

Svatko može pretraživati interaktivne poslovne informacije Udruženja voditelja registara u stvarnom vremenu koristeći se ovim internetskim stranicama. Određene informacije o društvima, uključujući točan sadržaj dostavljenih godišnjih financijskih izvještaja dostupne su na zahtjev, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Informacije prikupljene iz dokumenata društva koji se nalaze u registru ažurne su i istinite.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Direktivom 2012/17/EU u vezi s povezivanjem središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava dodan je članak 3.a Direktivi 2009/101/EZ. Članak 3.a odnosi se na obvezu država članica da osiguravaju dostupnost najnovijih informacija o nacionalnim propisima u skladu s kojima se treće osobe mogu pozvati na podatke i sve vrste dokumenata iz članka 2. u skladu s člankom 3. stavcima 5., 6. i 7. Konkretnije, države članice moraju pružiti te informacije za objavu na europskom portalu e-pravosuđe u skladu s pravilima tog portala i tehničkim zahtjevima. Predmetne informacije odnose se na način podnošenja zahtjeva, u svakom pravnom sustavu, za pretraživanje podataka iz članka 2. Direktive, kao i na provedivost instrumenata iz registra protiv trećih osoba.

Pojedinosti iz članka 2. Direktive objavljuju se u španjolskom registru trgovačkih društava, koji je uređen prema načelima oblika osobe, javnog ovjeravanja, zakonitosti, legitimiteta, službenih ovlasti, provedivosti, lanca pravnih naslova i objava.

Članak 19. Zakona 14/2013 i njegova 13. dodatna odredba o potpori poduzetnicima i njihovoj internacionalizaciji propisuje da se registar trgovačkih društava vodi u elektroničkom formatu korištenjem jedinstvenog informatičkog sustava u skladu sa zakonom.

Informacije koje se čuvaju u registru trgovačkih društava objavljuju se u obliku potvrde ili izvatka.

Potvrda koju izdaje registar trgovačkih društava jedini je način dokazivanja vjerodostojne naravi upisa u registru. Na tu se potvrdu upućuje u članku 23. stavku 1. Trgovačkog zakonika i u člancima 12. i 77. pravilnika o registru trgovačkih društava.

Članci 12. i 78. pravilnika o registru trgovačkih društava odnose se na izvatke svih ili samo nekih informacija u registru.

Registar se može pretraživati i putem interneta, kako je navedeno u članku 79. pravilnika.

U skladu s člankom 23. stavkom 4. Trgovačkog zakonika i člankom 80. pravilnika o registru trgovačkih društava primjenjivi su i propisi o objavama iz Zakona o hipotekama, odnosno članci 221., 222., 222.a, 227. i 248. Zakona o hipotekama, kojima se predviđa mogućnost elektroničke objave informacija. Članak 110. stavak 1. Zakona 24/2001 odnosi se na objave voditelja registra koje nose njegov elektronički potpis te se primjenjuje na registre trgovačkih društava, kao dio uključivanja elektroničkih, informatičkih i digitalnih tehnika (članci 106. do 115.).

U skladu s člankom 379. pravilnika o registru trgovačkih društava, svrha je središnjeg registra trgovačkih društava organizirati, arhivirati i objaviti, isključivo za potrebe informiranja, pojedinosti koje prima iz registara trgovačkih društava, pohranjivati i objavljivati imena subjekata i pravnih osoba, objavljivati Službeni list registra trgovačkih društava, voditi registar trgovačkih društava i subjekata koji su preselili svoje registrirano sjedište izvan Španjolske zadržavajući pritom španjolsko državljanstvo, te pružati informacije iz članka 14. Uredbe (EZ) br. 2157/2001. U skladu s člankom 23. Trgovačkog zakonika i člankom 382. pravilnika o registru trgovačkih društava središnji registar trgovačkih društava može izdavati izvatke, ali ne može izdavati potvrde osim onih koje se odnose na nazive društava koja se registriraju.

Objava se može zatražiti pisanim putem poštom, faksom itd.

Na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruVoditelja registara trgovačkih društava Španjolske možete zatražiti informacije o registriranim subjektima koristeći se alatom za pretraživanje (Fichero Localizador de Entidades Inscritas).

U pogledu provedivosti, člankom 9. pravilnika o registru trgovačkih društava utvrđuje se sljedeće: „1. Dokumenti koji se moraju upisati mogu biti provedivi protiv bona fide trećih osoba samo nakon objave u Službenom listu registra trgovačkih društava. To nema utjecaja na postupak samog upisa. 2. Za transakcije koje se provode u roku od 15 dana nakon objave, upisani i objavljeni dokumenti nisu provedivi protiv trećih osoba koje dokažu da nisu mogle znati za njih. 3. Ako postoji nepodudaranje između sadržaja objave i sadržaja upisa u registru, treće osobe koje nastupaju u dobroj vjeri mogu se pozvati na objavljenu verziju ako im ide u prilog. Osoba odgovorna za nepodudarnost bit će dužna nadoknaditi štetu oštećenoj strani. 4. Pretpostavlja se da treća osoba djeluje u dobroj vjeri sve dok se ne dokaže da je znala za dokument koji je trebalo upisati, ali to nije učinjeno, ili za nepodudarnost između sadržaja objave i sadržaja upisa u registru.”

Doznajte više o:

Povijest registra trgovačkih društava u Španjolskoj

1. – Prethodni akti

Povijesni su akti koji su prethodili postojećem zakonodavstvu o registru trgovačkih društava u Španjolskoj:

 • Ordenanzas de Bilbao (1737.) kojima se uspostavio registar registarskih brojeva i zastava za brodove.
 • Trgovački zakonik iz 1885. (Código de Comercio).
 • Privremeni pravilnik o sastavljanju registra trgovačkih društava iz 1885. te kasniji pravilnici iz 1919. te onaj od 14. prosinca 1956. kako je izmijenjen Dekretom od 21. srpnja 1973.

2. – Važeće zakonodavstvo o registru trgovačkih društava

Opći propisi iz Trgovačkog zakonika od 22. kolovoza 1885. Iako su osnovne odredbe o registru trgovačkih društava sadržane u Zakoniku, mnogo su puta izmijenjene, posljednji puta Zakonom br. 19/1989 od 25. srpnja 1989.

 • Kraljevski zakonodavni dekret br. 1/2010 od 2. srpnja 2010. o javnim društvima s ograničenom odgovornošću. Zakon br. 3/2009 od 3. travnja 2009. o strukturnim izmjenama trgovačkih društava.
 • Posebno zakonodavstvo o određenim društvima po sektoru djelatnosti (financijski subjekti, osiguravajuća društva, sektor električne energije, leasing društva itd.).
 • Pravilnik o registru trgovačkih društava od 19. srpnja 1996. Trenutačno je u pripremi novi tekst pravilnika.

3. –  Organizacija

Registar trgovačkih društava javna je ustanova koja se nalazi u svim glavnim gradovima pokrajina i drugim gradovima određenima zakonom, kojim upravlja jedan ili više voditelja i pod izravnom je nadležnošću Ministarstva pravosuđa, odnosno Glavne uprave za registre i javne bilježnike.

Voditelj registra trgovačkih društava pravni je stručnjak koji obavlja javnu službu: klasificira i provjerava sve dokumente u svojoj nadležnosti koje treba upisati u registar.

Za svaki glavni grad španjolskih pokrajina postoji jedinstveni registar trgovačkih društava. Gradovi Ceuta, Melilla, Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Valverde i Santiago de Compostela također imaju svoje registre trgovačkih društava. Središnji registar trgovačkih društava nadležan je za imena trgovačkih društava i poslovnih subjekata.

Društva stječu pravnu osobnost upisom u registar trgovačkih društava u mjestu osnivanja njihova sjedišta, što znači da je njihov upis u registar obvezan i dio je postupka osnivanja društva.

Druge poveznice

REGISTAR POKRETNE IMOVINE

1. – Koja je svrha španjolskog registra pokretne imovine?

Pravna i gospodarska sigurnost.

1.1. – Svrha registra pokretne imovine

Svrha je registra pokretne imovine upis vlasništva i drugih stvarnih prava povezanih s pokretnom imovinom koja se može upisati.

Koja se vrsta pokretne imovine može upisati?

Pokretna imovina u pravom smislu riječi: motorna vozila, roba široke potrošnje, industrijski strojevi, industrijski pogoni, zalihe, poljoprivredna oprema i stočarska gospodarstva te druge vrste pokretne imovine predviđene zakonom.

Određena nematerijalna imovina i prava koje je moguće upisati: prava industrijskog i intelektualnog vlasništva, filmska prava, administrativne licence i posudbe općenito.

1.3. – Koja se vrsta prava upisuju u odnosu na pokretnu imovinu?

Vlasništvo, zapljena, rezervacija vlasništva, zabrana prijenosa imovine, hipoteka na nepokretnu imovinu, jamstvo bez prijenosa vlasništva i druga prava koja se mogu upisati ili unijeti u skladu sa zakonom.

2. – Značajke španjolskog registra pokretne imovine

Taj je državni registar u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Nema samo administrativnu već i pravnu snagu. Upisi u njega općenito su na dobrovoljnoj bazi. Međutim, upisivanje se potiče pozitivnim učincima koje proizvodi. Ne postoje formalni uvjeti: ugovori se upisuju, obično kao privatne isprave te kao službeni modeli. Primjenjuje se i sustav odobrenja u skladu s kojim voditelj registra prije upisa provjerava zakonitost opisa, vlasništva i isprave koji se upisuju.

3. –  Organizacija

Registar se vodi u papirnatom i elektroničkom formatu.

Kraljevskim dekretom 1828/1999 registar pokretne imovine podijeljen je u šest odjeljaka:

 • brodovi i zrakoplovi
 • automobili i ostala motorna vozila
 • industrijski strojevi, poslovni objekti i kapitalna dobra
 • ostala kolateralna jamstva
 • ostala pokretna imovina koja se može upisati
 • Registar općih ugovornih uvjeta.

4. – Je li pristup španjolskom registru pokretne imovine besplatan?

Nije. Naknade su propisane Propisom od 20. srpnja 1999. u čijem se članku 36. navode iznosi koji se naplaćuju ovisno o vrijednosti upisane imovine:

 • U vrijednosti do 600 EUR: 2,40 EUR.
 • U vrijednosti između 600 i 6 000 EUR: 6 EUR.
 • U vrijednosti između 6 000 i 12 000 EUR: 10 EUR.
 • U vrijednosti između 12 000 i 18 000 EUR: 13 EUR.
 • U vrijednosti većoj od 18 000 EUR: 1,20 EUR za svakih 3 000 EUR ili dio tog iznosa.

Sustav naplate naknade zemljišnih knjiga primjenjuje se na hipoteke na nepokretnu imovinu i jamstva bez prijenosa vlasništva vlasništva, pa se primjenjuju naknade iz tog sustava (vidjeti odjeljak o zemljišnim knjigama).

Kad je riječ o naknadama za uvid u informacije iz registra, naplaćuje se 3 EUR za izvadak te od 6 do 24 EUR za potvrdu.

Naplaćuje se i važeći PDV.

5. – Pretraživanje registra pokretne imovine putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

Kliknite na: „Access to Electronic Register” (Acceso Registro Electrónico). Na internetskim stranicama omogućeno je plaćanje kreditnom karticom ako niste pretplatnik ili nemate potvrdu koju je prethodno priznalo Udruženje voditelja registara:

 • „Plaćanje karticom” (pagos con tarjeta). Zatim upišite podatke s kreditne kartice.
 • Kliknite na tipku „Enter” (Entrar).

Na toj stranici možete odabrati: zemljišne knjige, registar trgovačkih društava, registar pokretne imovine ili registar općih ugovornih uvjeta. Odaberite: „Javni upisnik pokretne imovine” (Publicidad Bienes Muebles).

 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

6. – Korisne poveznice

REGISTAR OPĆIH UGOVORNIH UVJETA

1. – Koja je svrha španjolskog registra općih ugovornih uvjeta?

Ovaj registar štiti interese potrošača i korisnika koji sklapaju ugovor s fizičkom ili pravnom osobom koja primjenjuje opće ugovorne uvjete. Pruža veću sigurnost za privatne pravne transakcije i zbog toga je nužno sredstvo za izbjegavanje sporova.

1.2. – Koja je svrha španjolskog registra općih ugovornih uvjeta?

Registrom općih ugovornih uvjeta nastoje se postići sljedeći ciljevi:

1. – Polaganje općih ugovornih uvjeta

Opći ugovorni uvjeti ugovorne su odredbe koje je jednostrano sastavila jedna ugovorna strana (standardne odredbe) za upotrebu u nizu ugovora. Riječ je o uvjetima koji nisu pojedinačno ispregovarani. Oni ne moraju nužno biti nepravedni.

U praksi se u ovaj registar ne polažu svi opći uvjeti koji čine dio ugovora, bez obzira na njegovu jednostavnu upotrebu. Opći uvjeti polažu se u registar na dobrovoljnoj osnovi, osim u slučaju određenih sektora koje utvrđuje vlada.

U slučajevima kada su opći uvjeti položeni u registar, strana koja ih je položila često navodi tu činjenicu pri sklapanju budućih ugovora. Stoga umjesto njihova ponavljanja u budućim ugovorima jednostavno se navodi činjenica da su opći uvjeti položeni u registar općih ugovornih uvjeta. Brojni korisnici koji su potpisali ugovor koji sadržava opće ugovorne uvjete ne znaju točno koji su uvjeti obvezujući zbog čega može biti od presudne važnosti da doznaju ugovorne uvjete, na koji se način njima obvezuju korisnici, kako se ti uvjeti mogu naknadno raskinuti te posljedice raskida.

2. – Odluke sudova kojima se određene odredbe u standardnim ugovorima proglašavaju ništavima

Riječ je o konačnim sudskim odlukama u korist tužitelja u predmetima koje pokreću privatne osobe (pojedinačne tužbe) ili organizacije za zaštitu potrošača koje zastupaju određeni broj privatnih osoba (zajedničke tužbe).

Konačna odluka po upisu utječe na druge postupke koji se vode oko istih odredbi.

Jedinstvena odluka kojom se određene odredbe proglašavaju nepravednima može riješiti tisuće tužbi i ako se ista nepravedna odredba naknadno upotrebljava, neće biti potrebno pokretati daljnje sudske postupke, uz uvjet da je u predmet uključena stranka koja je izvorno sastavila te odredbe. Zbog toga je važno takve odluke objavljivati u ovom registru.

Pravna narav ovog registra proizlazi iz učinaka koje upis ima za pravnu izjavu kojom se neka odredba proglašava ništavom. Upis kojom se neka odredba proglašava nepravednom proizvodi učinke u odnosu na treće osobe. Registrom se predviđa da u slučajevima kada se nakon upisa konačne sudske odluke u postupku po pojedinačnoj ili zajedničkoj tužbi kojom se određene odredbe proglašavaju ništavima te odredbe nastave upotrebljavati, voditelj registra može o tome izvijestiti Ministarstvo pravosuđa.

2. – Zakonodavstvo o španjolskom registru općih ugovornih uvjeta

Zakonom o opći uvjetima iz 1998. uspostavljen je registar općih ugovornih uvjeta čije je vođenje povjereno voditeljima registara trgovačkih društava i imovine. Registar je dio registra pokretne imovine.

3. –  Organizacija

Registar općih ugovornih uvjeta odjeljak je registra pokretne imovine. Registar se može pretraživati putem poveznica na dnu ove stranice.

4. – Je li pristup španjolskom registru općih ugovornih uvjeta besplatan?

Da.

5. – Pretraživanje registra trgovačkih društava putem interneta

Vidjeti „korisne poveznice” u nastavku. Postupak je vrlo jednostavan – pratite upute na internetskoj stranici u nastavku:

 • Poveznica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.registradores.org/
 • Kliknite na: „Pretraživanje registra općih uvjeta” (Consulta Registro Condiciones Generales).
 • Zatim odaberite svoje područje interesa.

6. – Korisne poveznice

Posljednji put ažurirano: 26/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Francuska

Na ovoj stranici nalaze se informacije o mogućnostima pretraživanja poslovnih registara u Francuskoj.

Koje usluge nude francuski poslovni registri?

Za lokalne registre poslovanja i trgovačkih društava (registres du commerce et des sociétés – RCS) zaduženi su tajnici trgovačkih sudovia i građanskih sudova s nadležnošću u trgovačkim stvarima (okružni sudovi u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle te miješani trgovački sudovi u prekomorskim pokrajinama i departmanima). Informacije u tim registrima provjeravaju se. Tajnici suda dužni su provjeravati jesu li izjave u skladu sa zakonima i propisima, odgovaraju li pratećim dokumentima i dokumentima podnesenima u prilogu te, u slučaju zahtjeva za izmjenom ili brisanjem, jesu li u skladu sa stanjem spisa. Dužni su i provjeravati usklađenost postupka osnivanja te izmjena statuta trgovačkih društava sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na njih.

Izvadak iz registra (Kbis) koji izdaju tajnici suda u punom je smislu riječi „osobna iskaznica” u kojoj je prikazan status poslovanja subjekta upisanog u RCS. Taj dokument sadržava sve podatke koje su društva dužna prijaviti. Po potrebi sadržava i napomene tajnika zaduženog za predmetni registar. Izvadak Kbis potvrđuje pravni status poslovnog subjekta te sadržava provjerene informacije. Riječ je o jedinom službenom dokumentu kojim se dokazuju identitet i adresa registrirane osobe (fizičke ili pravne osobe), njezine djelatnosti, rukovodstvo, upravna i nadzorna tijela, kao i to vodi li se protiv tog subjekta neki skupni postupak. Službeni dokument koji je izdao i potpisao tajnik suda jedini je vjerodostojni podatak koji društvo dostavlja RCS-u.

Za nacionalni registar poslovanja i trgovačkih društava (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) nadležan je Nacionalni zavod za intelektualno vlasništvo (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) koji prikuplja dokumente istovrijedne izvornicima iz registara poslovanja i trgovačkih društava koje vode tajništva nadležnih sudova.

Ti registri sadržavaju sve podatke o trgovcima i trgovačkim društvima. Omogućuju pristup unesenim podacima i dokumentima u registrima poslovanja i trgovačkih društava.

Stranice Infogreffe središnja su točka za pretraživanje informacija iz registra poslovanja i trgovačkih društava. Informacije su dostupne na francuskom i engleskom jeziku.

Na stranicama Nacionalnog zavoda za intelektualno vlasništvo upisivanjem naziva društva i broja SIREN može se pribaviti kopija dokumenta dostavljenog RNCS-u ili kopija kompletnog spisa iz RNCS-a.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Korisnici stranica Infogreffe mogu besplatno doći do određenih informacija o registriranim poslovnim subjektima, no do većine informacija u bazi podataka može se doći samo plaćanjem naknade.

Naknada se plaća i za distribuciju dokumenata ili kompletnih spisa koju obavlja Zavod putem pošte ili internetske trgovine na njegovim stranicama.

Kako pretraživati francuski poslovni registar?

Na stranicama Infogreffe poslovni subjekti pretražuju se po:

 • imenu poslovnog subjekta,
 • imenu direktora i upravitelja,
 • gradu ili departmanu u kojem ima sjedište ili poslovne jedinice,
 • broju SIREN (identifikacijski sustav poslovnog registra – Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
 • matičnom broju u registru poslovanja i trgovačkih društava.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Poveznica se otvara u novom prozoruInfogreffe

Poveznica se otvara u novom prozoruINPI

Poveznica se otvara u novom prozoruCNGTC

Posljednji put ažurirano: 13/09/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Hrvatska

Trgovački sudovi u Republici Hrvatskoj vode sudski registar.

Sudski registar

Sudski registar je javna knjiga koja sadrži podatke i isprave o subjektima upisa za koje je upis u registar propisan zakonom. Svaki registarski sud odgovara za vjerodostojnost upisa kojeg je proveo. U registar se upisuju: javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, trgovac pojedinac, europsko društvo (SE), europsko gospodarsko interesno udruženje (EGIU), europska zadruga (SCE), ustanova, zajednica ustanova, zadruge, savez zadruga, kreditna unija, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i druge osobe za koje je upis propisan zakonom. Podružnice se upisuju u registar kada je to propisano zakonom.

Registar ne sadrži podatke o obrtnicima i udrugama.

Svatko, bez dokazivanja pravnog interesa, ima pravo uvida u podatke upisane u glavnoj knjizi, u isprave na temelju kojih je obavljen upis i u druge isprave i podatke pohranjene u zbirci isprava, osim isprava glede kojih je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, te zahtijevati da mu se izda izvadak ili ovjerena preslika, odnosno prijepis isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava.

Registar

Informacije koje se odnose na upis u registar i objavu podataka o subjektima upisa

Glavni propisi koji se odnose na osnivanje subjekata upisa i njihov upis u registar su: Zakon o sudskom registru (dalje u tekstu: ZSR), Zakon o trgovačkim društvima (dalje u tekst: ZTD) i Pravilnik o načinu upisa u sudski registar. Prema navedenim propisima u registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka.

Podaci o subjektima upisa dostupni su 24 sata dnevno i u iste se može izvršiti besplatan uvid na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskoj stranici sudskog registra.

Pokretanje postupka za upis

Postupak za upis u registar pokreće se pisanom prijavom s određenim zahtjevom za upis podataka ili zahtjevom za promjenu upisanih podataka, koji se predaje registarskom sudu na papiru ili elektroničkim putem. Prijava se podnosi sudu u roku od 15 dana od dana kada se ispune propisane pretpostavke za upis, ako zakonom nije drugačije propisano. Kada je to zakonom propisano, sud pokreće postupak po službenoj dužnosti.

Javni bilježnici mogu, u skladu sa svojim ovlaštenjima i odredbama ZSR-a komunicirati s registarskim sudom i elektroničkim putem.

Postupak za upis j.d.o.o. (društvo koje ima najviše tri člana i jednog člana uprave te najniži iznos temeljnog kapitala društva od 10,00 kuna, može se osnovati na pojednostavnjeni način. Za takvo osnivanje društva moraju se koristiti obrasci zapisnika koje sastavlja javni bilježnik.

Ovlašteni na podnošenje prijava za upis u registar imaju:

 • Javni bilježnici (ovlašteni su podnositi prijave elektroničkim putem te izdavati izvatke, preslike i prijepise iz članka 4. stavka 2. ZSR-a).
 • Osobe koje su po zakonu ovlaštene predlagati upis u registar (osobno ili preko punomoćnika).
 • Osobe koje rade na poslovima HITRO.HR ureda (ovlaštene su podnositi prijave radi osnivanja trgovačkih društava preko sustava e-Tvrtka, sukladno ovlastima propisanim posebnim propisima).

Učinak upisa

Upis ima pravni učinak prema subjektu upisa sljedećeg dana od dana upisa u registar (osim ako zakonom nije drugačije propisano) a prema trećima od dana javne objave upisa.

Nitko se ne može pozivati na to da mu nisu poznati podaci upisani u glavnu knjigu registra koji su objavljeni na način propisan odredbama ZSR-a.

Svaka osoba može se pozvati na stanje upisa u registru glede pravno odlučnih podataka i činjenica koji se sukladno zakonima upisuju u registar, osim one osobe kojoj se dokaže da joj je bilo poznato da se stvarno stanje glede tih podataka razlikuje od stanja upisa u registru. U pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ni isprave iz objave ako dokaže da za njih nije mogla znati.

Osoba koja je u dobroj vjeri ne može trpjeti štetu zbog toga što se glede pravno odlučnih podataka i činjenica pouzdala u stanje upisa u registru.

Kaznena djela, prekršaji i kazne registarskog suda

Kaznena djela, prekršaji i kazne registarskog suda propisane su člancima 624. do 632. ZTD-a, a pokretanje postupka opominjanja i kažnjavanja osoba koje su bile dužne ispuniti zakonske obveze vezano uz podnošenje prijave za upis u registar propisan je člancima 81. i 81. a ZSR-a.

Posljednji put ažurirano: 17/02/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Italija

Ovaj odjeljak sadržava opće informacije o talijanskom poslovnom registru.

Koji su podaci sadržani u talijanskom poslovnom registru?

Talijanski Poveznica se otvara u novom prozoruposlovni registar vode trgovačke komore uz potporu organizacije Unioncamere te pod nadzorom suca i Ministarstva gospodarskog razvoja. Informacijsku i telekomunikacijsku infrastrukturu pruža i održava InfoCamere, konzorcij trgovačkih komora.

U registru su dostupni detaljni podaci o trgovačkim društvima, primjerice:

 • tvrtka društva
 • zakonsko sjedište
 • PDV identifikacijski broj
 • djelatnost i pravni oblik
 • uprava
 • temeljni kapital
 • pravni zastupnici
 • ovlasti zastupnika
 • podružnice.

Dostupni su i javni dokumenti trgovačkih društava, kao što su:

 • potpuni financijski izvještaji
 • statuti društva
 • popisi članova društva.

Talijanski poslovni registar pruža:

 1. pravne podatke
 • kao dokaz postojanja društva
 • kao jamstvo protiv trećih osoba (čl. 2193. Građanskog zakonika)
 1. ekonomske podatke
 • za statističke i ekonomske potrebe.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Pristup je određenim podacima (kao što su tvrtka i adresa društva) u registru besplatan. No, potpuni pristup podacima iz registra moguć je isključivo na upit i uz plaćanje.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Poslovni registar u Italiji vode posebni uredi trgovačkih, industrijskih, obrtničkih i poljoprivrednih komora. Ti se uredi nazivaju uredi poslovnog registra (uffici del Registro delle Imprese), a djeluju pod pravosudnim nadzorom suca kojeg imenuje mjesno nadležni sud (nadzire formalnu valjanost pojedinih upisa) te pod upravnim nadzorom Ministarstva gospodarskog razvoja.

Poslovni registar u Italiji dobio je svoj sadašnji oblik nakon reforme iz 1993. (čl. 8. Zakona br. 580 iz 1993.) provedene aktom iz 1995. (Predsjednički ukaz br. 581 iz 1995.).

Tom je reformom poslovni registar, koji su dotada pisarnice trgovačkih sudova vodile isključivo u papirnatom obliku, premješten u trgovačke, industrijske, obrtničke i poljoprivredne komore kako bi ga vodile u potpuno računalnom obliku i kako bi u njemu sadržani podaci i dokumenti bili potpuno i neposredno dostupni u cijeloj državi.

Te su odredbe kasnije uključene u čl. 31. Zakona br. 340 iz 2000. na temelju kojeg je za gotovo sve vrste poduzeća (posebice za sva trgovačka društva) postala obvezna upotreba digitalnog potpisa i računalnih alata za pripremu zahtjeva za upis i povezanih dokumenata te njihovo podnošenje u poslovni registar.

Nakon dodatnih izmjena zakonodavstva (čl. 9. Uredbe sa zakonskom snagom br. 7 iz 2007.) sve su vrste trgovačkih društava, uključujući trgovce pojedince, povezane s poslovnim registrom kako bi ispunile svoje obveze izvješćivanja upotrebom digitalnog potpisa i elektroničkih kanala.

Prije upisa trgovačkog društva nadležni ured poslovnog registra provjerava (na temelju čl. 11. st. 6. navedenog Predsjedničkog ukaza br. 581 iz 1995.):

a) je li zahtjev vjerodostojan,

b) je li obrazac zahtjeva točno ispunjen,

c) odgovara li dokument ili podatak čiji se upis traži zakonskim zahtjevima,

d) jesu li priloženi dokumenti propisani zakonom i

e) jesu li ispunjeni ostali uvjeti za upis propisani zakonom.

Potrebno je naglasiti da skoro sve dokumente povezane s trgovačkim društvima koji se upisuju u poslovni registar sastavlja javni bilježnik. Čl. 11. st. 4. navedenog Predsjedničkog ukaza br. 581 iz 1995. glasi: „Dokument koji se upisuje podnosi se u izvorniku, a ako je riječ o privatnom aktu koji nije deponiran kod javnog bilježnika potrebna je ovjera potpisa. U ostalim se slučajevima podnosi ovjerena kopija. Izvadak se deponira u izvorniku u skladu s čl. 2718. Građanskog zakonika”.

Na temelju čl. 2193. Građanskog zakonika:

 1. Ako se podaci čiji je upis propisan zakonom ne upišu, osoba koja je obvezna zatražiti njihov upis ne može ih iskoristiti protiv trećih osoba, osim ako dokaže da su treće osobe bile upoznate s tim podacima.
 2. Treće osobe ne mogu tvrditi da nisu bile upoznate s podacima čiji je upis propisan zakonom nakon što je upis izvršen.
 3. Ovim se ne dovode u pitanje posebne odredbe zakona.

Povijest poslovnog registra

Talijanski poslovni registar osnovan je 1993.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar

Posljednji put ažurirano: 18/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Cipar

Ovaj odjeljak sadržava uvodni tekst o registru trgovačkih društava Cipra.

Služba za trgovačka društva nadležna je za postupke upisa, praćenja, nadzora te brisanja domaćih i stranih trgovačkih društava, partnerstava, tvrtki te djeluje u okviru Odjela voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja Ministarstva energetike, trgovine, industrije i turizma.

Na internetu su dostupne sljedeće usluge:

 • Poveznica se otvara u novom prozorudokumenti i Poveznica se otvara u novom prozoruprijave dostupni su za Službu za trgovačka društva.
 • Građanima su dostupne informacije o (Poveznica se otvara u novom prozorunaknadama ) za svaki podneseni dokument i obrazac za prijavu.
 • Dostupni su (Poveznica se otvara u novom prozorustatistički podaci) o Službi za trgovačka društva.

Koji su podaci dostupni u registru trgovačkih društava?

Građani putem interneta mogu provjeriti je li neka organizacija upisana u registar trgovačkih društava te njezin status (upisana ili izbrisana). Omogućeno je internetsko pretraživanje podataka o svim trgovačkim društvima te uvid u dokumente u elektroničkim datotekama trgovačkih društava.

Odjel voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja nadležan je za vođenje registra trgovačkih društava.

Je li pristup registru trgovačkih društava besplatan?

Internetski je pristup registru besplatan za osnovne podatke o trgovačkim društvima.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Pouzdanost dokumenata u registru jamči poglavlje 113. Zakona o trgovačkim društvima u kojem se točnost informacija dostavljenih trećim osobama na temelju članka 3.točke (a) Direktive 2009/101/EZ osigurava sljedećim člancima Zakona:

člankom 365.

Pregledavanje, generiranje i činjenice iz dokumenata za koje odgovara voditelj registra.

člankom 365.A

Obavijesti voditelja registra o vođenju arhiva – Zastupljenost predmeta upisanih u registar ili obavijesti objavljenih u Službenom listu Cipra.

člankom 365.B stavkom 7.

Voditelj registra trgovačkih društava jamči da su instrumenti i dokumenti iz stavka 2. dostupni putem elektroničkog sustava EU-a za povezivanje registara u standardnom formatu poruke te da su dostupni elektronički i tako osigurava ispunjavanje minimalnih sigurnosnih zahtjeva za prijenos podataka.

člankom 366.

Izvršavanje obveze trgovačkih društava da voditelju registra dostavljaju službena izvješća, uključujući godišnje izvješće i financijsko izvješće za svaku godinu. (članci 118. – 121.)

Kako pretraživati registar?

Pretraživati možete po imenu i/ili broju trgovačkog društva. Detaljne smjernice o pretraživanju prikazane su na stranici za pretraživanje.

Podaci o registru

Internetski registar voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja uključuje sve organizacije upisane od 1923. do danas, među ostalim, strana trgovačka društva, partnerstva i tvrtke.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruΤμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Odjel voditelja registra trgovačkih društava i stečajnog upravitelja)

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf

Posljednji put ažurirano: 23/07/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Latvija

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Latviji.

Koje usluge nudi poslovni registar Latvije?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar poduzeća Republike Latvije (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs) latvijsko je javno tijelo za registraciju trgovačkih društava, trgovaca, njihovih podružnica i predstavništava kao i izmjena njihovih osnivačkih dokumenata te obavlja druge zakonom predviđene poslove. U registru poduzeća upisani su i masovni mediji, udruge i zaklade, založna prava, upravljačka prava, sporazumi o javno-privatnim partnerstvima i sporazumi o bračnoj stečevini, političke stranke, arbitražna tijela, sindikati, vjerske organizacije i vjerske institucije te stečajni postupci.

Naplaćuje li se pristup poslovnom registru?

Da, u Latviji ne postoji besplatni internetski poslovni registar.

Međutim, s pomoću funkcije pretraživanja dostupne na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu registra poduzeća moguće je besplatno saznati sljedeće osnovne podatke o pravnim subjektima upisanima u registar poduzeća:

 • vrstu pravnog subjekta,
 • registrirano sjedište,
 • novo ili postojeće ime ili trgovačko ime te prethodno registrirana imena ili trgovačka imena ili povijesni pregled imena ili trgovačkih imena,
 • matični broj,
 • identifikacijski broj korisnika Jedinstvenog europskog platnog područja (ako je dodijeljen),
 • datum registracije,
 • datum brisanja pravnog subjekta iz registra (ili datum reorganizacije ako je razlog brisanja reorganizacija),
 • rok za registraciju vjerskih organizacija koje su dužne ponovno se registrirati.

U latvijskom registru poduzeća može se u obliku otvorenih podataka besplatno saznati sljedeće o svim registriranim pravnim subjektima:

 • matični broj,
 • ime ili trgovačko ime subjekta,
 • vrstu pravnog subjekta,
 • registar u kojem je subjekt upisan,
 • datum registracije,
 • podaci o brisanju pravnog subjekta iz registra ili o njegovoj reorganizaciji,
 • datum brisanja pravnog subjekta iz registra (ili datum reorganizacije ako je razlog brisanja reorganizacija),
 • registrirano sjedište.

Podaci su u .csv, .txt ili .xlsx formatu i Poveznica se otvara u novom prozorudostupni su ovdje. Korisnik može odabrati format podataka ovisno o namjeni.

Svi upisi u poslovni registar objavljuju se u elektroničkom obliku na Poveznica se otvara u novom prozoruweb-mjestu službenog lista Latvijas Vēstnesis. Isti se postupak primjenjuje na objavu zasebno podnesenih dokumenata. Upisi se protiv trećih osoba mogu upotrebljavati tek nakon objave u službenom listu, osim ako su predmetni podaci trećoj osobi bili poznati prije objave. S druge strane, ako treća osoba može dokazati da nije bila upoznata i nije mogla biti upoznata s objavljenim podacima, na te se podatke nije moguće pozvati u odnosu na pravne korake poduzete u roku od 15 dana od objave.

Ako su podaci koji se unose u poslovni registar pogrešno upisani ili objavljeni, treća se osoba može u dobroj vjeri pozvati na objavljene podatke čak i ako oni ne odgovaraju upisima u poslovnom registru ili stvarnom stanju stvari. Međutim, treća se osoba ne smije pozvati na pogrešno objavljene podatke za koje je znala da su netočni.

Kako zatražiti podatke iz latvijskog poslovnog registra?

U latvijskom registru poduzeća dostupni su podaci o svim registriranim pravnim subjektima i pravnim aktima.

Za ishođenje podataka iz Registra poduzeća naplaćuje se pristojba, a Poveznica se otvara u novom prozoruobrazac zahtjeva za podatke podnosi se osobno, poštom ili e-poštom u obliku elektroničkog dokumenta sa sigurnim elektroničkim potpisom i digitalnim vremenskim žigom (u tom se slučaju zatraženi podaci šalju na isti način). Zahtjev mora sadržavati pojedinosti o uplati na ime registra poduzeća (dokument kojim se potvrđuje uplata, preslik takvog dokumenta ili ispis iz usluge e-bankarstva). Prilikom podnošenja zahtjeva za traženje podataka potrebno je navesti način na koji ih želite primiti (osobno, poštom ili elektroničkim putem). Zahtjeve je moguće podnijeti i na internetskom portalu Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep120/apraksts.

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis pristojbi nalazi se na internetu.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Svi upisi u poslovni registar objavljuju se u službenom listu Latvijas Vēstnesis i u elektroničkom obliku na web-mjestu službenog lista www.vestnesis.lv. Isti se postupak primjenjuje na objavu zasebno podnesenih dokumenata.

Upisi u poslovni registar protiv trećih osoba mogu se upotrebljavati tek nakon objave u službenom listu Latvijas Vēstnesis, osim ako su predmetni podaci trećoj osobi bili poznati prije objave. S druge strane, ako treća osoba može dokazati da nije bila upoznata i nije mogla biti upoznata s objavljenim podacima, na te se podatke nije moguće pozvati u odnosu na pravne korake poduzete u roku od 15 dana od objave.

Ako su podaci koji se unose u poslovni registar pogrešno upisani ili objavljeni, treća se osoba može u dobroj vjeri pozvati na objavljene podatke čak i ako oni ne odgovaraju unosima u poslovnom registru ili stvarnom stanju stvari. Međutim, treća se osoba ne smije pozvati na pogrešno objavljene podatke za koje je znala da su netočni.

Za više informacija pogledajte Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 12. Zakona o trgovini (Komerclikums) (prijevod na engleski dostupan je na Poveznica se otvara u novom prozoruportalu).

Kako se obratiti latvijskom poslovnom registru?

Podaci za kontakt:

Registar poduzeća Republike Latvije
Pērses iela 2, Riga, Latvia, LV 1011
Informativna telefonska linija: 67031703 (uzmite u obzir da se ne daju pravni savjeti)
Faks: 67031793
Adresa e-pošte: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@ur.gov.lv

Poveznica se otvara u novom prozoruRadno vrijeme za stranke dostupno je na internetu.

Povijest poslovnog registra Latvije

Registar poduzeća Republike Latvije osnovan je 1. prosinca 1990.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar poduzeća Republike Latvije

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (pristup pruža Lursoft)

Posljednji put ažurirano: 29/09/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Litva

Ovaj odjeljak sadržava pregled litavskog registra pravnih osoba.

Koje su informacije sadržane u litavskom registru pravnih osoba?

Podaci iz litavskog registra pravnih osoba (Lietuvos juridinių asmenų registras), dokumenti pohranjeni u registru i sve ostale informacije upisane u registar dostupni su javnosti. Podaci i dokumenti o privatnim i javnim pravnim osobama pohranjeni su u registru pravnih osoba. U registru postoji ukupno 26 različitih vrsta pravnih osoba.

U registar se upisuju sljedeći podaci: ime pravne osobe, matični broj, pravni oblik, pravni status, sjedište pravne osobe, tijela pravne osobe, članovi uprave (ime, identifikacijski broj, prebivalište) i partneri ovlašteni djelovati za račun pravne osobe te opseg njihovih prava, podružnice i predstavništva, ograničenja djelatnosti pravne osobe, prestanak pravne osobe, financijska godina, datumi izmjene dokumenata i podataka u registru, podaci o fizičkim osobama ovlaštenima djelovati za račun pravne osobe i drugi podaci propisani zakonom.

Registar pravnih osoba sadržava i: osnivačke akte pravnih osoba, odluke tijela pravne osobe, financijske izvještaje koje su trgovačka društva podnijela i druge dokumente propisane zakonom.

Poveznica se otvara u novom prozoruLitavski registar pravnih osoba vodi i održava nacionalni centar za registraciju (Registrų centras).

Je li pristup litavskom registru pravnih osoba besplatan?

U registru se pravne osobe mogu pretraživati besplatno. Sljedeći su podaci o pravnim osobama dostupni besplatno:

 • matični broj
 • ime
 • sjedište
 • pravni oblik
 • pravni status.

Za detaljnije podatke o pravnoj osobi naplaćuje se naknada, a mogu se dobiti ako:

U Poveznica se otvara u novom prozorulitavskom registru pravnih osoba može se besplatno provjeriti je li određeno ime jednako imenu neke druge pravne osobe, podružnice ili predstavništva ili imenu koje je privremeno upisano u registar.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Nakon što voditelj registra upiše izmjene podataka ili informacija o pravnim osobama u registar, te se izmjene objavljuju najkasnije sljedećeg radnog dana od dana njihova upisa u registar i objavljuju u elektroničkom glasniku.

Pri objavi izvadaka ili kopija dokumenata iz registra voditelj registra navodi da su prema njegovim saznanjima ti podaci važeći.

Kako pretraživati litavski registar pravnih osoba?

Pravne se osobe mogu besplatno pretraživati u registru prema sljedećim kriterijima:

 • matičnom broju
 • imenu
 • povijesnom imenu.

Registrirani korisnici koji su sklopili ugovor za pružanje usluga mogu izvršiti pretraživanje prema sljedećim kriterijima: matičnom broju, imenu, fizičkoj osobi, pravnoj osobi ili stranoj pravnoj osobi.

Automatizirani sustav omogućuje pretraživanje pravnih osoba po matičnom broju, imenu i povijesnom imenu (za pravne osobe koje su promijenile ime).

Povijest litavskog registra pravnih osoba

Registar pravnih osoba uspostavljen je 2004., ali sadržava i podatke o pravnim osobama koji su automatski preuzeti iz prethodnih informacijskih sustava od 1990.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar pravnih osoba

Posljednji put ažurirano: 18/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Luksemburg

Na ovoj se stranici nalaze informacije o mogućnostima uvida u poslovne registre (RCS) Luksemburga.

Koji se podaci nalaze u poslovnom registru Luksemburga?

Poslovni registar (Poveznica se otvara u novom prozoruRegistre de Commerce et des Sociétés – RCS) službeni je popis svih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju poslovnu djelatnost te drugih subjekata obuhvaćenih Zakonom izmijenjenim 19. prosinca 2002.

Ministarstvo pravosuđa upravlja radom RCS-a. Ministarstvo pravosuđa povjerilo je vođenje RCS-a gospodarskom udruženju (GIE RCSL) u koje su uključeni država, Gospodarska komora (la Chambre de Commerce) i Obrtnička komora (la Chambre des Métiers).

Cilj RCS-a je sljedeće:

 • osigurati identifikaciju osoba čija je registracija ili upis propisan zakonom, vođenjem stalne evidencije,
 • omogućiti veću sigurnost transakcija,
 • obavijestiti treće strane.

U RCS-u prikupljaju se dvije vrste podataka:

 • opisni i pravni podaci, kao što su naziv društva ili poslovanja, predmet poslovanja, temeljni kapital, članovi uprave, revizor, ovlasti za potpisivanje te drugi podaci te vrste,
 • godišnja financijska izvješća.

Osobe za kontakt

Adresa ureda

Poštanska adresa

Radno vrijeme

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg – Kirchberg

Telefon: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42 85 55

E-pošta: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

od ponedjeljka do petka, 9:00 – 12:00 i 13:30 – 16:00

Je li uvid u poslovni registar besplatan?

Uvid u dokumentaciju u prostorima RCS-a je besplatan.

Određen broj osnovnih informacija dostupan je besplatno na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruposlovnog registra (RCS):

 • broj upisa u RCS,
 • datum registracije,
 • naziv,
 • pravni oblik,
 • adresa sjedišta,
 • popis dokumenata pohranjenih od 2006.

Uz plaćanje pristojbe moguće je dobiti:

 • izvadak koji je ažurirani sažetak podataka koje osoba upisana u RCS mora pohraniti u RCS-u,
 • primjerak dokumenata pohranjenih u RCS-u u elektroničkom obliku.

Poveznica se otvara u novom prozoruPopis primjenjivih pristojbi dostupan je elektronički pod rubrikom „Informations générales-Tarifs” (Opće informacije – pristojbe).

Kako pretraživati poslovni registar Luksemburga?

Moguće je pretraživati internetsku stranicu Poveznica se otvara u novom prozoruposlovnog registra (RCS) Luksemburga prema:

 • nazivu (ili dijelu naziva) ili
 • broju registracije upisane osobe.

Pretraživač na internetskoj stranici tada prikazuje popis naziva koji odgovaraju traženom unosu.

Odabirom naziva jedne od prikazanih osoba, besplatno se prikazuju sljedeće informacije:

 • broj upisa u RCS,
 • datum registracije,
 • naziv,
 • pravni oblik,
 • adresa sjedišta,
 • popis dokumenata pohranjenih od 2006.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

U skladu s člankom 9. stavkom 4. Zakona od 10. kolovoza 1915. o trgovačkim društvima dokumenti ili izvadci imaju učinke prema trećim stranama od dana njihove objave u Službenom listu Velikog Vojvodstva Luksemburga (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), osim ako društvo dokaže da su ti dokumenti i izvadci već bili poznati trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u dokumente i izvatke koji nisu objavljeni.

Za transakcije koje se provode prije šesnaestog dana od dana objave, ti dokumenti ili izvadci ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da o njima nisu mogle imati saznanja.

U slučaju nepodudarnosti pohranjenog teksta i teksta koji je objavljen u Službenom listu Velikog Vojvodstva Luksemburga (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u te dokumente, osim ako društvo dokaže da su imale saznanja o pohranjenim tekstovima.

Razdoblje obuhvaćeno poslovnim registrima Luksemburga

Poslovni registar postoji od 1909.

RCS od 2003. djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa, a upravljanje njime povjereno je gospodarskom udruženju, GIE RCSL. Od tada je RCS u potpunosti informatiziran.

Dokumenti pohranjeni u RCS-u od 1. siječnja 2006. sustavno se digitaliziraju i na zahtjev su dostupni na internetskim stranicama.

Dokumenti pohranjeni od osnivanja RCS-a 1909. u postupku su digitalizacije i stavljaju se na raspolaganje javnosti nakon što se digitaliziraju.

Po dovršetku postupka sadržaj RCS-a bit će u potpunosti dostupan elektronički.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar (RCS)

Posljednji put ažurirano: 16/06/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Mađarska

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled mađarskog poslovnog registra.

Koje usluge nudi mađarski poslovni registar?

Poslovni registar sadržava podatke o registriranim trgovačkim društvima i korporativne dokumente koji čine temelj za upis u registar. Podatke u poslovnom registru (o upisanim trgovačkim društvima) vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumenti pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Dostupni su sljedeći podaci (važeći ili ne) koji su u trenutku vašeg zahtjeva uvedeni u poslovni registar:

 • matični broj subjekta upisa
 • tvrtka
 • sjedište (székhely)
 • poslovni objekti (telephelyek)
 • podružnice (fióktelepek)
 • djelatnosti
 • izdani temeljni kapital
 • porezni broj
 • podaci o pokretanju stečajnog postupka, postupka likvidacije ili konačnog namirenja
 • činjenica da (bivši) izvršni direktor ili upravitelj poslovnog udruženja, u skladu s odjeljkom 3:22 Zakona V. iz 2013. Građanskog zakonika, ne može biti izvršni direktor ili upravitelj nekog drugog poslovnog udruženja.

Svakog prvog dana u tjednu ažuriraju se sljedeći podaci:

 1. Svi podaci o društvima u poslovnom registru (pohranjeni izvadak iz registra) (tárolt cégkivonat) te podaci o zahtjevima za upis u registar ili izmjene upisa koje nisu još unesene u registar.
 2. Podaci o društvima uključuju:
 • vlasnički status (članovi društva i dioničari) i pravne zastupnike pravnih osoba, poslovnih udruženja bez pravne osobnosti (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) ili drugih udruženja;
 • pravo zastupanja i članstvo u nadzornom odboru za fizičke osobe.

Svaki prvi dan u tjednu ažurirani su podaci dostupni i uz pomoć tražilice.

U poslovnom registru podaci o društvima pohranjeni su i na temelju drugih kriterija (dostupni su i podaci koji nisu više važeći) te osim podacima o društvima može se pristupiti i korporativnim dokumentima. Podacima se može pristupiti na registarskim sudovima te putem Službe za podatke o trgovačkim društvima, a izvorni korporativni dokumenti ili njihove neovjerene kopije te podaci o društvima mogu se dobiti uz plaćanje upravne pristojbe.

Je li pristup mađarskom poslovnom registru besplatan?

Sadržaji mađarskog poslovnog registra u prethodno su navedenom opsegu dostupni besplatno na <Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Pristup se svim ostalim sadržajima naplaćuje.

Kako pretraživati mađarski poslovni registar?

Podaci o društvu mogu se pretraživati prema sljedećim kriterijima:

– tvrtci

– matičnom broju subjekta upisa

– poreznom broju.

Koliko su pouzdani podaci u registru?

Podaci iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ besplatno su dostupni na internetu za trgovačka društva registrirana u Mađarskoj.

U Mađarskoj javne podatke o društvima pružaju registarski sud i Služba za podatke o trgovačkim društvima ili se oni objavljuju u glasniku trgovačkih društava. Glasnik trgovačkih društava službeni je list Ministarstva pravosuđa i dostupan je besplatno na Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Pri objavi podataka iz poslovnog registra o dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću registarski sud u glasniku trgovačkih društava objavljuje i statut društva ili sve njegove izmjene. Ti se dokumenti učitavaju svaki dan.

Podatke u poslovnom registru vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumentu pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.e-cegjegyzek.hu/).

Povijest mađarskog poslovnog registra

Od srpnja 1993. kada je nacionalni sustav za podatke o trgovačkim društvima i njihov upis u registar (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) postao potpuno operativan, podatke u poslovni registar unose sudovi u elektroničkom obliku.

Sustav između bilo koja dva suda reagira u svega nekoliko minuta.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Malta

Ovaj odjeljak sadržava pregled malteškog poslovnog registra.

Što nudi malteški poslovni registar?

Poveznica se otvara u novom prozoruMalteški poslovni registar sadržava opće informacije o trgovačkim društvima na Malti.

Registar je dio Poveznica se otvara u novom prozorutijela nadležnog za financijske usluge Malte (MFSA) koje je pravno odgovorno za ažuriranje nacionalnog registra trgovačkih društava. Internetske stranice MFSA-a sadržavaju informacije o zakonodavstvu o financijskim uslugama, uključujući:

Je li pristup malteškom poslovnom registru besplatan?

Opće informacije o malteškom poslovnom registru dostupne su javnosti besplatno, iako se korisnicima naplaćuje pristup nekim internetskim stranicama.

Internetske stranice MSFA-a dostupne su javnosti besplatno.

Kako pretraživati malteški poslovni registar?

Registrirani korisnici internetskog sustava registra mogu pristupiti bazi podataka registra besplatno. Nije potrebno platiti članarinu kako biste postali registrirani korisnik. Naplaćuje se naknada za preuzimanje dokumenata o pojedinačnim trgovačkim društvima s internetskih stranica, no korisnici mogu pretraživati bazu podataka besplatno. Svatko dakle može tražiti trgovačko društvo unošenjem njegove tvrtke, dijela tvrtke ili matičnog broja. Ostali podaci koje su dostupni besplatno uključuju registrirane urede društva i imena njihovih direktora, tajnika ili članova društva.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Zakon o trgovačkim društvima iz 1995., poglavlje 386. Zakona Malte, glavno je zakonodavstvo kojim su uređena društva s ograničenom odgovornošću registrirana na Malti i uključuje odredbe kojima se trećim osobama omogućuje pozivanje na dokumente i druge podatke iz registra.

Sve dokumente i službene obavijesti koje trgovačka društva podnose radi upisa potpisuje/ovjerava potpisom direktor ili tajnik društva. Dokumente i službene obavijesti zaprima voditelj registra trgovačkih društava u dobroj vjeri. Službenik koji potpisuje za račun društva odgovoran je za sadržaj dokumenta. Na Malti se davanje lažnih izjava u dokumentu namijenjenom javnom tijelu u cilju ostvarenja bilo kakvih povlastica ili koristi za svoj račun ili za račun drugih smatra kaznenim djelom.

Povijest malteškog poslovnog registra

Pravo trgovačkih društava uvedeno je na Malti Odlukom o trgovačkim partnerstvima iz 1962. Registar je prvotno bio u nadležnosti vlade, odnosno Ministarstva trgovine. Postao je dijelom tijela nadležnog za financijske usluge Malte 1997. nakon uvođenja novog Zakona o trgovačkim društvima 1995. Svi upisani dokumenti o postojećim trgovačkim društvima skenirani su te je stvorena elektronička datoteka za svako trgovačko društvo. Daljinski pristup bazama podataka trgovačkih društava i dokumentima sadržanima u bazi prvotno je bio dostupan izravnim pozivom, a 2000. stvorena je elektronička baza. Godine 2004. pokrenut je novi mrežni sustav, a 2006. uveden je sustav elektroničke datoteke upotrebom digitalnog potpisa.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruMalteški registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruTijelo nadležno za financijske usluge Malte

Poveznica se otvara u novom prozoruInternetske stranice Ministarstva pravosuđa, kulture i lokalne uprave

Posljednji put ažurirano: 05/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Nizozemska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Nizozemskoj.

Koje usluge nudi poslovni registar Nizozemske?

Poslovni registar Nizozemske u vlasništvu je nizozemske gospodarske komore (Kamer van Koophandel) koja njime upravlja, za što ju je vlada ovlastila Zakonom o poslovnom registru.

Registar nudi pregled svih relevantnih (pravnih) informacija o svim relevantnim gospodarskim subjektima u Nizozemskoj. Svi su subjekti upisani u registar, uključujući:

 • poduzeća (javna i privatna društva s ograničenom odgovornošću: BV-i i NV-i)
 • samostalne poduzetnike
 • udruženja
 • zaklade
 • samostalne profesije (npr. odvjetnici, liječnici, umjetnici)
 • udruge stanara
 • crkve i
 • vladine urede.

Količina upisanih podataka ovisi o pravnom obliku organizacije. Najvažniji upisani podaci su:

 • (pravno registrirano) ime
 • druga poslovna imena
 • sjedište
 • adrese
 • kapital (dionice)
 • direktori
 • opunomoćenici
 • podružnice
 • podaci za kontakt
 • aktivnosti (prema klasifikaciji NACE).

Registar obuhvaća otprilike dva i pol milijuna subjekata.

Prema nizozemskom zakonu informacije u registru valjane su (i obvezujuće za treće osobe) ako nije drukčije navedeno. Upis u registar (i upis svih promjena) obveza je samih organizacija. Svaka promjena mora se upisati u registar u roku od tjedan dana.

Upis u registar nije dio postupka osnivanja poduzeća u Nizozemskoj. S pravnog stajališta, u Nizozemskoj može postojati poduzeće koje nije upisano u registar. Stoga, iako je protuzakonito ne registrirati poduzeće, neregistrirano poduzeće može postojati i poslovati (za razliku od npr. u Ujedinjenoj Kraljevini).

Nizozemska društva s (ne)ograničenom odgovornošću moraju podnijeti i godišnje financijsko izvješće u registar. To se primjenjuje na otprilike 900 000 poduzeća. Većina ih mora podnijeti samo bilancu, dok velika poduzeća (njih otprilike 20 000) mora podnijeti i račun dobiti i gubitka.

Naplaćuje li se pristup poslovnom registru Nizozemske?

Osnovne informacije iz poslovnog registra Nizozemske dostupne su besplatno na internetu, no za neke usluge (npr. službene izvatke) plaća se naknada.

Organizacije jednokratno plaćaju upis u poslovni registar. Nema godišnje pretplate, a upis svih promjena je besplatan.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Povezivanje središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava uređeno je Direktivom 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Direktivom je propisano i uspostavljanje europske središnje platforme. Sustav povezanih registara stoga se sastoji od te platforme, registara država članica i portala koji služi kao jedinstvena europska točka za elektronski pristup.

Direktivom su utvrđena dva roka za stupanje na snagu. Uz iznimku nekoliko članaka, države članice trebale su se uskladiti s odredbama Direktive do 7. srpnja 2014. Preostali članci moraju biti preneseni u roku od dvije godine nakon što Europska komisija donese provedbene propise.

Nizozemsko je zakonodavstvo već usklađeno sa zahtjevima iz dotičnih članaka. Nisu potrebne daljnje izmjene Zakona o poslovnom registru iz 2007. ni sekundarnog zakonodavstva donesenog na temelju tog Zakona da bi se ispoštovali rokovi za prenošenje. Obavijest o tome objavljena je u Poveznica se otvara u novom prozoruSlužbenom listu od 4. srpnja 2014.

Kako pretraživati poslovni registar Nizozemske?

Možete pretraživati Poveznica se otvara u novom prozoruposlovni registar Nizozemske po:

 • imenu (ili dijelu imena) poduzeća
 • službenom broju upisa u poslovni registar
 • adresi i
 • poštanskom broju.

Povijest poslovnog registra Nizozemske

Informacije potječu od osnutka registra (1920.). Dostupni su i podaci za starija poduzeća.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar, Poveznica se otvara u novom prozoruKamer van Koophandel

Posljednji put ažurirano: 07/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Austrija

U ovom dijelu portala daje se pregled registra trgovačkih društava u Austriji.

Koje informacije sadržava registar trgovačkih društava ?

Poveznica se otvara u novom prozoruRegistar trgovačkih društava (Firmenbuch ili Hauptbuch sadržava informacije o svim upisanim trgovačkim društvima u Austriji (vidjeti odjeljak 2. Zakona o registru trgovačkih društava (Firmenbuchgesetz, FBG). Isprave na kojima se temelje unosi u registar pohranjuju se u elektroničkom arhivu (registru isprava) sudske uprave. Podaci o trgovačkim društvima i registar isprava javno su dostupni putem interneta. No, za pristup se naplaćuje naknada.

Austrijska nadležna tijela mogu pregledati podatke o trgovačkom društvu i na portalu austrijskog Saveznog računalnog centra (BRZ). Države članice EU-a mogu pristupiti tim podacima u Poveznica se otvara u novom prozoruEuropskom poslovnom registru (EBR).

Je li uvid u registar trgovačkih društava besplatan ?

Za uvid u registar trgovačkih društava naplaćuje se naknada.

Pretraživanje registra trgovačkih društava

Svaki građanin može dobiti uvid u bazu podataka registra trgovačkih društava kako bi dobio informacije o unosima u registar.

Nakon navođenja broja registra moguće je dohvatiti kopiju aktualnih podataka. Na zahtjev je moguć uvid i u izbrisane podatke (samo za elektronički dostupne podatke). Upiti se mogu odnositi na novije unose, izmjene unosa ili izbrisane podatke.

Javni pristup bazi podataka trgovačkog registra osiguravaju tzv. Poveznica se otvara u novom prozorupoduzeća za poravnanje (Verrechnungsstellen). Savezno Ministarstvo pravosuđa ovlastilo je ta poduzeća za rješavanje upita. Ona uz naplatu nude usluge kao što je odgovaranje na upite u vezi s registrom trgovačkih društava ili izdavanje ovjerenih kopija unosa u registar koje su identične službenim potvrdama.

Javnu ispravu kojom se potvrđuje status poduzeća u registru, namijenjenu uporabi u službene svrhe, može izdati isključivo regionalni sud (ured za trgovački registar).

Koliko su pouzdane isprave u registru?

Prema članku 3.a Direktive 2009/101/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2012/17/EU, države članice osiguravaju dostupnost najnovijih informacija o nacionalnim propisima u skladu s kojima se treće strane mogu pozvati na podatke i sve vrste dokumenata iz članka 2. (npr. ovlasti zastupanja tijela, statuti). U ovom informativnom obrascu izlaže se pravna situacija u Austriji.

U skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ, u Austriji su pojedinosti i isprave u vezi s dioničkim društvima (Aktiengesellschaften, AG) i društvima s ograničenom odgovornošću (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH) dostupne u registru trgovačkih društava, temeljem Trgovačkog zakonika (Unternehmensgesetzbuch, UGB) i Zakona o trgovačkim društvima (Firmenbuchgesetz, FBG). Sudovi vode registar trgovačkih društava u elektroničkom obliku. Sastoji se od glavnog registra, u koji se unose pravne činjenice (npr. ovlasti zastupanja tijela), te zbirke isprava, koja sadržava relevantne isprave (npr. statute).

U skladu s Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 10. stavkom 1. UGB-a, unosi u registar objavljuju se u bazi podataka (Ediktsdatei) koja je besplatno dostupna na internetu te u službenom dodatku uz Wiener Zeitung. Objavom se smatra unos odgovarajućih podataka u Ediktsdatei.

Učinci unosa u registar na treće strane regulirani su Poveznica se otvara u novom prozoručlankom 15. UGB-a. U skladu s tim, činjenicu koju je trebalo unijeti u registar, ali to nije učinjeno, poduzeće ne može staviti na teret trećoj strani, pod uvjetom da treća strana već nije bila svjesna te činjenice (stavak 1.) Nakon unosa te činjenice, treća strana mora je prihvatiti kao obvezujuću. To se, međutim, ne primjenjuje na pravne radnje pokrenute u roku od 15 dana od objave, ako treća strana može dokazati da nije bila upoznata s tom činjenicom niti je morala biti upoznata (stavak 2.) Poduzeće mora prihvatiti i netočne unose kao obvezujuće u odnosu na treću stranu u komercijalnoj transakciji, ako je samo unijelo netočan unos ili ako nije izbrisalo unos za koji je znalo ili je trebalo znati da je netočan. Poduzeće međutim ne mora prihvatiti netočan unos kao obvezujuć ako može dokazati da treća strana nije postupala vjerujući da je unos točan i da je bila svjesna njegove netočnosti ili to nije znala zbog grube nepažnje (stavak 3.)

Uvijek je obvezujuća ona verzija statuta dioničkog društva ili ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću koja je unesena u registar trgovačkih društava jer promjena tih isprava nema pravnog učinka prije no što se unese u registar (Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 148. stavak 3. Zakona o dioničkim društvima – AktG, Poveznica se otvara u novom prozoručlanak 49. stavak 2. Zakona o društvima s ograničenom odgovornošću – GmbHG).

Povijest registra trgovačkih društava

Podaci iz registra trgovačkih društava Austrije prvotno su se čuvali na papiru. Podaci su 1991. preneseni u elektroničku bazu podataka. Otada su elektronički dostupni aktualni i povijesni podaci.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski registar trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruOpće informacije o austrijskom registru trgovačkih društava

Poveznica se otvara u novom prozoruBaza pravnih obavijesti austrijskog pravosuđa

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst UGB-a

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst FBG-a

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst AktG-a

Poveznica se otvara u novom prozoruPuni tekst GmbHG-a

Posljednji put ažurirano: 23/05/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Poljska

Ovaj odjeljak sadržava pregled poljskog poslovnog registra.

Koje usluge nudi poljski poslovni registar?

Poveznica se otvara u novom prozoruPoljski poslovni registar (nacionalni sudski registar) vodi i održava Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Poljske.Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.ms.gov.pl/en/about-the-ministry-of-justice/

U registru su dostupni podaci o trgovačkim društvima, zakladama, udrugama i drugim subjektima.

Točnije, registar sadržava razne vrste podataka o tim subjektima:

 • matični broj subjekta upisa (KRS broj)
 • REGON broj (broj iz središnjeg popisa gospodarskih djelatnosti)
 • ime
 • pravni oblik i status
 • datum upisa u nacionalni sudski registar
 • adresu
 • važne datume (datume unosa i brisanja)
 • nadležna tijela
 • osobe s pravom zastupanja.

Je li pristup poljskom poslovnom registru besplatan?

Da, pristup je registru besplatan.

Kako pretraživati poljski poslovni registar?

Poljski poslovni registar možete pretraživati prema sljedećim kriterijima:

 • matičnom broju subjekta upisa (KRS broju) ili
 • imenu subjekta.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Prema poljskom pravu pitanje zaštite trećih osoba u vezi s pružanjem podataka i dokumenata obuhvaćenih Direktivom 2009/101/EZ regulirano je Zakonom od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru (Službeni list iz 2013. br. 1203).

U skladu s odredbama Zakona od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru (Službeni list iz 2013. br. 1203) propisano je sljedeće:

Članak 12.
1. Podaci sadržani u registru ne mogu se ukloniti ako zakonom nije predviđeno drukčije.

2. Ako u registru postoji unos koji sadržava očite pogreške ili nije u skladu s odlukom suda, sud po službenoj dužnosti ispravlja unos.

3. Ako registar sadržava podatke koji nisu dopušteni u skladu sa zakonom, registarski sud uklanja podatke po službenoj dužnosti nakon što je saslušao zainteresirane osobe ili nakon što ih je pozvao da podnesu pisanu izjavu.

Članak 13.
1. Upisi u registar podliježu obvezi objave u gospodarskom i sudskom glasniku ako zakonom nije predviđeno drukčije.

Članak 14.
Subjekt koji je obvezan podnijeti zahtjev za upis u registar ne može protiv trećih osoba koje djeluju u dobroj vjeri koristiti podatke koji nisu upisani u registar ili koji su uklonjeni iz njega.

Članak 15.
1. Od datuma objave u gospodarskom i sudskom glasniku nitko se ne može pozivati na to da mu objavljeni podaci nisu poznati. Međutim, u pogledu radnji poduzetih prije šesnaestog dana nakon dana objave upisa trećoj se osobi ne mogu suprotstaviti upisani podaci ako dokaže da za njih nije mogla znati.

2. U slučaju nepodudarnosti između upisa u registar i objave u gospodarskom i sudskom glasniku pravno je obvezujuć upis u registar. Međutim, treća se osoba može pozvati na sadržaj objavljen u gospodarskom i sudskom glasniku ako registrirani subjekt ne dokaže da je trećoj osobi bio poznat sadržaj upisa u registar.

3. Treća se osoba može pozvati na dokumente i podatke za koje obveza objavljivanja nije još ispunjena uz uvjet da neobjavljivanje tih dokumenata ne utječe na njihov pravni učinak.

Članak 17.
1. Pretpostavlja se da su podaci upisani u registar točni.

2. Ako podaci upisani u registar ne odgovaraju zahtjevu subjekta ili ako zahtjev ne postoji, subjekt se ne može, u odnosu na treću osobu koja djeluje u dobroj vjeri, pozvati na činjenicu da su podaci netočni ako nije odmah podnio zahtjev za izmjenu, dopunu ili brisanje upisa.

Povijest poljskog poslovnog registra

Registar postoji od siječnja 2007.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon od 20. kolovoza 1997. o nacionalnom sudskom registru

Posljednji put ažurirano: 18/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Portugal

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog i pravosudnog portala Portugala.

Poslovni registar

Poslovni registar namijenjen je objavljivanju pravnog statusa trgovaca pojedinaca, trgovačkih društava, civilnopravnih trgovačkih društava komercijalnog oblika, poduzeća s jednim članom i ograničenom odgovornošću, zadruga, javnih poduzeća, dodatnih skupina trgovačkih društava i europskih gospodarskih interesnih udruženja te pojedinaca i udruženja koji se u skladu sa zakonom moraju upisati. Upisivati se mogu samo činjenice potkrijepljene dokumentima. Ti se dokumenti arhiviraju u elektroničkom obliku.

Poslovni registar trgovačkim društvima daje pravnu osobnost i njihovo je upisivanje obično obvezno. Činjenice o trgovačkim društvima u pravilu su utvrđene u posebnom dokumentu. U većini slučajeva dovoljno je dostaviti zapisnik i odluku članova društva.

Poslovni subjekti moraju se upisati u roku od dva mjeseca od dana osnivanja. Valjanost zahtjeva procjenjuje nadležni službenik na temelju primjenjivih pravnih odredbi, dostavljenih dokumenata te prethodnih upisa, pri čemu se osobito vodi računa o provjeri legitimnosti predmetnih stranaka, zakonitosti isprava i valjanosti akata utvrđenih u ispravama.

Poslovni registar Portugala uređen je Zakonom o poslovnom registru koji je donesen Zakonskom uredbom br. 403/86 od 3. prosinca 1986. i za njega su zaduženi uredi za vođenje poslovnog registra širom zemlje. Ti su uredi vanjske službe Zavoda za voditelje registara i javne bilježnike, javne ustanove u okviru Ministarstva pravosuđa.

Uredi za vođenje poslovnog registra mogu biti neovisne službe ili surađivati s drugim registrima (zemljišne knjige, građanske službe i službe Zavoda). Trgovački akti mogu se upisati u bilo kojem uredu za vođenje poslovnog registra jer ne postoje zemljopisna ograničenja njihova područja nadležnosti.

Trgovačka su društva obvezna upisati:

 • osnivanje;
 • odluke skupštine o kupnji robe, u slučajevima koji su predviđeni zakonom;
 • podatke o udjelima društva, razrješenju ili isključivanju članova društva iz partnerstava i komanditnih društava, ukidanju udjela zbog smrti člana društva, primanju novih članova društva s neograničenom odgovornošću, deprecijaciji udjela te razrješenju i isključivanju članova društva u dioničkim društvima, odlukama o deprecijaciji, konverziji i otkupu dionica te o izdavanju obveznica;
 • imenovanje i razrješenje članova uprave i nadzornog odbora te tajnika društva;
 • financijski izvještaji;
 • promjenu registriranog sjedišta;
 • plan spajanja ili podjele ili plan osnivanja europskog društva s ograničenom odgovornošću, proširenja društva, internog ili prekograničnog spajanja ili podjele društva ili preobrazbe ili raspuštanja društva;
 • podatke o kapitalu društva i sve druge izmjene osnivačkog akta društva;
 • podatke o stečajnim upraviteljima društva;
 • dovršetak stečajnog postupka ili ponovno pokretanje poslovnih aktivnosti društva;
 • odluke o potpunoj kontroli jednog društva nad drugim u grupi trgovačkih društava te ugovore o subordiniranosti (contrato de subordinação);
 • izdavanje dokumenata o vlasništvu dionica;
 • akte, odluke i naloge koji se moraju upisati;
 • trgovačko zastupanje ili ugovore o zastupanju, ako su sklopljeni u pisanom obliku, te sve izmjene tih ugovora i njihov rok valjanosti;
 • osnivanje stalnog predstavništva;
 • sve druge podatke koje je u skladu sa zakonom potrebno upisati u poslovni registar.

Pristup informacijama

Svatko može zatražiti izvadak iz registra i povezanu dokumentaciju u elektroničkom obliku.

Zahtjev za izdavanje izvadaka u papirnatom obliku podnosi se uredima za vođenje registra. No važne informacije u obliku elektroničkog izvatka o pravnom statusu subjekta dostupne su na portugalskom i engleskom jeziku na stranicama „sve na jednom mjestu“ namijenjenim poduzetnicima (Balcão do Empreendedor) koje se stalno ažuriraju:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://bde.portaldocidadao.pt/EVO/Services/Online/Pedidos.aspx?serviceCPem

Podaci se pretražuju po poreznom broju subjekta (Número de Identificação Coletiva – NIPC), koji je ujedno matični broj subjekta u poslovnom registru.

Objavljeni akti društva na službenim se stranicama mogu pretraživati po NIPC-u, okrugu ili vrsti akta.

Javna tijela također mogu pretraživati podatke po nazivu subjekta, njegovom NIPC-u ili putem web-usluge za čije je korištenje potrebna potvrda Zavoda za voditelje registara i javne bilježnike.

Troškovi pribavljanja informacija

Informacije o upisanim aktima besplatne su i dostupne na službenim internetskim stranicama na kojima se objavljuju akti trgovačkih društava. One se objavljuju automatski i bez odlaganja nakon dovršetka postupka upisa i svatko ih može pretraživati.

Za izvatke iz registra i povezane dokumente, u papirnatom ili elektroničkom obliku, plaća se naknada.

Za godišnju pretplatu od 25 EUR omogućen je pristup elektroničkim izvadcima. Moguće je uzeti pretplatu i za dvije, tri ili četiri godine. Pretražuje se po NIPC-u. Nakon plaćanja, za pristup informacijama upisuje se broj potvrde.

Isti postupak može se upotrijebiti za podnošenje zahtjeva za izdavanje elektroničkih izvadaka dokumenata pohranjenih u bazi podataka, odnosno dokumenata u formatu Word koji se upotrebljavaju kao osnova za upis od siječnja 2011. te ovjerenih kopija ažuriranih memoranduma društva.

Pravni učinci poslovnog registra

Podaci koji se upisuju i objavljuju u poslovnom registru primjenjivi su nakon datuma objave.

Konačni tekst u registru predstavlja pretpostavku pravne situacije (članak 11. Zakona o poslovnom registru).

Svi podaci o trgovačkom društvu (pravni status, tvrtka, registrirano sjedište, svrha, podaci o članovima tijela itd.) te većina podataka povezanih s upisom preuzeti su iz spisa. S obzirom na to pretpostavlja se da pravna situacija navedena u registru odgovara stvarnom stanju.

Izuzetak su od ovog pravila položeni spisi, oblik registracije kod kojeg je društvo odgovorno za provjeru pravne usklađenosti dostavljenih dokumenata. Voditelj registra provjerava samo legitimnost podnositelja zahtjeva za upis. Svrha je te registracije javna objava i za nju ne vrijedi pretpostavka istinitosti. Evidencija dioničkih udjela ima taj status.

Člankom  153. Zakona o zemljišnim knjigama, koje su alternativa poslovnom registru, predviđeno je da osoba koja upiše lažan ili pravno nepostojeći dokument uz kaznenu odgovornost snosi i odgovornost za štetu koja je time prouzročena. Predviđeno je i da osoba koja daje netočne ili lažne izjave u registru ili na nekom drugom mjestu za potrebe upisa spisa ili sastavljanja potrebnih dokumenata snosi jednaku odgovornost.

U skladu s člankom 348.A Kaznenog zakona, osoba koja javnom tijelu ili službeniku pri obavljanju dužnosti lažno prijavi ili potvrdi svoj ili tuđi identitet, status ili neki drugi podatak koji u skladu sa zakonom proizvodi pravni učinak i upisuje se u javnu ispravu može biti osuđena na kaznu zatvora u trajanju do dvije godine ili novčanu kaznu.

Posljednji put ažurirano: 20/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Rumunjska

Ovaj odjeljak sadržava pregled rumunjskog registra trgovačkih društava pri Ministarstvu pravosuđa – Nacionalni ured za registar trgovačkih društava.

Koje podatke sadržava rumunjski registar trgovačkih društava?

Rumunjski Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalni ured za registar trgovačkih društava javna je pravna osoba u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Ured je odgovoran za vođenje središnjeg elektroničkog poslovnog registra te za njegovo ustrojstvo i upravljanje njime.

Nacionalni ured za registar trgovačkih društava nadležan je za niz ureda za registar trgovačkih društava u Bukureštu i u svakom od 41 okruga u Rumunjskoj. Oni su odgovorni za vođenje lokalnih poslovnih registara te za njihovo ustrojstvo i upravljanje njima.

U skladu sa Zakonom br. 26/1990 registar trgovačkih društava sadržava podatke o sljedećim poslovnim subjektima upisanima u registar:

 • trgovačkim društvima,
 • državnim poduzećima,
 • državnim trgovačkim društvima,
 • javnim korporacijama,
 • zadrugama,
 • zadružnim organizacijama,
 • financijskim institucijama,
 • ekonomskim interesnim skupinama,
 • europskim ekonomskim interesnim skupinama,
 • europskim trgovačkim društvima,
 • europskim zadrugama,
 • obrtima,
 • trgovcima pojedincima,
 • obiteljskim poduzećima i
 • ostalim pravnim osobama kako je izričito predviđeno u zakonu.

U registar trgovačkih društava unose se svi dokumenti, akti, navođenja i identitet predmetnih poslovnih subjekata koji se moraju evidentirati u skladu sa zakonom te svi ostali akti i dokumenti za koje je to izričito predviđeno u zakonu.

Na web-mjestu registra trgovačkih društava (Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.onrc.ro/index.php/en/) dostupni su:

1. dokumenti,
2. informacije i usluge prema odjeljcima i službama,
3. informacije o Nacionalnom uredu za registar trgovačkih društava i uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima,
4. različite javne informacije – besplatan pristup,
5. obrasci koje institucija upotrebljava,
6. službeni postupak unosa u registar trgovačkih društava za svaku kategoriju trgovačkih društava i aktivnosti te
7. evidentirani statistički podaci o aktivnostima.

 • Povijest institucije
 • ORC [Ured za trgovački registar] mreža
 • Obrasci (za poslovne subjekte itd.) i formalnosti
 • Naknade i pristojbe za usluge ONRC-a [Nacionalni ured za registar trgovačkih društava]
 • Usluge
 • Zakonodavstvo
 • Statistički podaci
 • Mediji

Internetske usluge koje pruža registar trgovačkih društava dostupne su na portalu za e-usluge Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, koji je razvijen u okviru provedbe sektorskog operativnog programa „Jačanje gospodarske konkurentnosti”, „Ulaganja za vašu budućnost!” kao dio projekta „Internetske usluge (e-Vlada) koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža poslovnoj zajednici na posebnom portalu”.

Internetske usluge koje Nacionalni ured za registar trgovačkih društava pruža na portalu za e-usluge uključuju sljedeće:

 • Recom online,
 • prethodne provjere (dostupnost i /ili rezervacija imena/logotipa za pravne / fizičke osobe, trgovce pojedince / obiteljska poduzeća),
 • unošenje zapisa u trgovački registar,
 • ažuriranje podataka za kontakt trgovačkih društava upisanih u trgovački registar,
 • pristupanje ažurnim podacima o prethodnim aktivnostima trgovačkog društva, statističkim podacima,
 • izdavanje dokumenata (potvrda),
 • stanje predmeta,
 • obavijesti o zahtjevima podnesenima u registar trgovačkih društava,
 • odluke o odgodi podnesenih zahtjeva za upis u registar trgovačkih društava,
 • statistički podaci (aktivnosti u središnjem poslovnom registru, trgovačka društva sa stranim kapitalom).

Uslugom „Recom online” pružaju se sljedeći podaci:

 • ime,
 • sjedište,
 • jedinstveni broj upisa u registar,
 • matični broj trgovačkog društva,
 • status trgovačkog društva,
 • telefon,
 • teleks,
 • telefaks,
 • upisani i uplaćeni kapital,
 • glavna djelatnost koju je prijavio poslovni subjekt,
 • sekundarne djelatnosti koje je prijavio poslovni subjekt,
 • podaci o članovima, fizičkim ili pravnim osobama (adresa/sjedište, kapital, broj i udio dionica, datum i mjesto rođenja članova koji su fizičke osobe, osobni identifikacijski brojevi / jedinstveni brojevi upisa u registar),
 • podaci o upraviteljima (adresa / sjedište, državljanstvo, datum i mjesto rođenja, ovlasti),
 • podaci o podružnicama i područnim uredima (registrirano sjedište, telefon);
 • podaci o sekundarnim uredima (registrirano sjedište, telefon);
 • podaci o bilanci (promet, prosječan broj zaposlenika, bruto dobit) u kojoj su dostupni ti podaci.

Je li pristup rumunjskom registru trgovačkih društava besplatan?

Podacima iz registra trgovačkih društava Poveznica se otvara u novom prozoruna internetu može se pristupiti s pomoću portala za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava. Pristup je dopušten nakon registracije korisnika (izradom korisničkog imena i lozinke), nakon sklapanja ugovora i podnošenja zahtjeva za koji se plaća naknada.

 • Opće informacije za osobe koje su zainteresirane za obavljanje određenih uređenih djelatnosti, ako je primjenjivo (poslovni subjekti, fizičke osobe, pravne osobe, javna tijela i nadležna tijela itd.), dostupne su na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.onrc.ro/index.php/en/,
 • Komponenta usluge „Recom online” za koju se plaća naknada također je dostupna nakon registracije korisnika. Moguće joj je pristupiti 24 sata dnevno.
 • Elektroničkim obrascima može se pristupiti s pomoću portala za e-usluge Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava tek nakon prethodne registracije korisnika (izrada korisničkog imena i lozinke).
 • Odjeljku o stanju zahtjeva za upis podataka u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Odjeljku o odlukama o odgodi zahtjeva za upis podataka u registar trgovačkih društava može se pristupiti besplatno.
 • Određenim javnim podacima (financijski izvještaji, dobrovoljni stečaj, obvezni stečaj itd.) može se pristupiti besplatno.
 • Svim odjeljcima web-mjesta Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.onrc.ro/index.php/en/ može se pristupiti besplatno, a dostupni su 24 sata dnevno.
 • Usluge dostupne na portalu Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava djelomično su besplatne u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi.
 • Za pristup bilo kojoj usluzi na portalu za e-usluge nacionalnog registra trgovačkih društava potrebna je autentifikacija.

Kako pretraživati rumunjski registar trgovačkih društava?

Podaci koje su dostupni besplatno s pomoću usluge Poveznica se otvara u novom prozoruRecom online mogu se pretraživati uz pomoć sljedećih kriterija:

 • tvrtke društva,
 • matičnog broja trgovačkog društva,
 • jedinstvenog broja upisa u registar,
 • okruga u kojem se nalazi sjedište.

Opći podaci za zainteresirane osobe koji su dostupni besplatno:

 • tvrtka trgovačkog društva,
 • grad i okrug u kojima se nalazi sjedište trgovačkog društva;
 • matični broj trgovačkog društva (izdan u elektroničkom poslovnom registru),
 • jedinstveni broj upisa u registar (koji izdaje Ministarstvo financija),
 • statut,
 • prethodno sjedište,
 • potvrde o upisu u registar,
 • vlasnički kapital unutar zakonske granice,
 • likvidacija,
 • stečajni postupak,
 • nepostojanje godišnje bilance u registru trgovačkih društava,
 • datum posljednjeg unosa u registar trgovačkih društava.

Povijest rumunjskog registra trgovačkih društava

Registar trgovačkih društava uspostavljen je 1990. u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava.

Poseban portal na kojem se pružaju nove internetske usluge poslovnoj zajednici i drugim zainteresiranim osobama pokrenut je u drugoj polovini 2011.

Ciljevi Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalnog ureda za registar trgovačkih društava:

 • informiranje poslovne zajednice, javnih tijela, medija i ostalih zainteresiranih osoba o postupcima u registru trgovačkih društava,
 • skraćivanje vremena potrebnog za pristup informacijama,
 • smanjivanje preopterećenosti ureda za registar trgovačkih društava,
 • skraćivanje vremena potrebnog za podnošenje dokumenata o upisu u registar trgovačkih društava,
 • pojednostavnjenje postupaka za upis poslovnih subjekata, pružanje financijskih podataka i zahtjeva za informacije i dokumente,
 • informiranje podnositelja zahtjeva na internetu o podacima u registru trgovačkih društava u stvarnom vremenu.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Rumunjski registar trgovačkih društava uspostavljen je i funkcionira u skladu sa Zakonom br. 26/1990 o registru trgovačkih društava koji je ponovno objavljen, kako je izmijenjen. Odobrenje za osnivanje subjekata podložno obvezi upisa u registar trgovačkih društava, za njegov rad i upise u registar trgovačkih društava te za upis izmjena osnivačkih akata ili drugih aspekata koji su izričito predviđeni izdaje se u skladu sa Zakonom br. 26/1990, Hitnom odlukom vlade br. 116/2009 i Zakonom br. 359/2004 te u skladu s provedbenim pravilima o vođenju poslovnih registara, postupcima upisa i pružanju informacija. Posebni aspekti svake vrste djelatnosti koja podliježe obvezi upisa u registar trgovačkih društava uređeni su posebnim zakonodavnim aktima. Najvažniji su Zakon br. 31/1990, Zakon br. 1/2005, Zakon br. 566/2004, Hitna odluka vlade br. 44/2008 i Zakon br. 161/2003.

U nacionalnim odredbama navedenima u nastavku propisano je da se treće osobe mogu osloniti na informacije i dokumente u registru trgovačkih društava u skladu s člankom 3.a Direktive 2009/101/EZ kako je uveden Direktivom 2012/17/EU.

 1. U članku 1. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava, kako je ponovno objavljen i izmijenjen predviđeno je da prije nego što počnu obavljati gospodarsku djelatnost, sljedeće fizičke ili pravne osobe podnose zahtjev za registraciju ili upis, prema potrebi, u registar trgovačkih društava: obrtnici, trgovci pojedinci i obiteljska poduzeća, trgovačka društva i državna poduzeća, javne korporacije, ekonomske interesne skupine, zadruge, zadružne organizacije, europska trgovačka društva, europske zadruge i europske ekonomske interesne skupine sa sjedištem u Rumunjskoj i sve ostale fizičke ili pravne osobe kako je predviđeno u zakonu.

  Nadalje, u članku 1. stavku 2. navedenog zakona propisano je sljedeće: tijekom obavljanja djelatnosti ili na kraju njezina obavljanja, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. traže da se navodi u vezi s dokumentima i aktima koji podliježu zakonskom upisu unesu u isti registar.
 1. Pružanje informacija upisanih u registar trgovačkih društava i izdavanje primjeraka povezanih dokumenata izvršavaju se u skladu s člankom 4. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

(1) Registar trgovačkih društava javno je dostupan.

(2) Ured za registar trgovačkih društava pruža, na trošak osobe koja podnosi zahtjev, ovjerene preslike evidencije iz registra i podnesenih dokumenata, informacije o podacima u registru trgovačkih društava i potvrde o tome je li određeni dokument ili akt unesen u registar.

(3) Dokumenti iz stavka 2. mogu se zatražiti i dostaviti i poštom.
(4) Dokumenti iz stavka 1. mogu se na zahtjev izdati u elektroničkom obliku, slati internetom u prilogu ili poveznicom, s uključenim proširenim elektroničkim potpisom.

(5) Naknade za izdavanje preslika i /ili informacija, neovisno o načinu dostave, ne smiju prekoračivati administrativne troškove njihova izdavanja.

Izvršivost dokumenata ili akata osoba koje podliježu obvezi upisa u registar trgovačkih društava propisana je člankom 5. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

(1) Upis i navodi utječu na treće osobe od datuma upisa u registar trgovačkih društava ili od objave u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske, ili u drugoj publikaciji, u skladu sa zakonom.
(2) Osobe koje su obvezne zatražiti upis ne smiju iskoristiti neupisane dokumente i akte protiv trećih osoba, osim ako mogu dokazati da su one bile upoznate s tim dokumentima i aktima.

Nadalje, na trgovačka društva primjenjuju se posebne obveze o navedenom, na primjer članci 50. – 53. Zakona br. 31/1990 o trgovačkim društvima kako je ponovno objavljen i izmijenjen:

Članak 50. stavak 1. Dokumenti ili akti koji nisu objavljeni u skladu sa zakonom ne mogu se iskoristiti protiv trećih osoba, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su potonje znale za te dokumente ili akte.

(2) Ni jedan postupak koje trgovačko društvo izvrši prije 16. dana od datuma objave izvješća nadležnog suca u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske (trenutačno o zahtjevu može odlučivati samo voditelj ureda za registar trgovačkih društava / osoba koju je imenovao glavni direktor nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, u skladu s Hitnom odlukom vlade br. 116/2009, kako je izmijenjena) ne može se iskoristiti protiv trećih osoba ako potonje mogu dokazati da nisu mogle znati za takav postupak.

Članak 51. Međutim, treće osobe mogu se pozvati na dokumente ili radnje koje još nisu objavljene, osim ako se njihov učinak poništava zbog toga što nisu objavljene.

Članak 52. stavak 1. U slučaju nedosljednosti između teksta podnesenog uredu za registar trgovačkih društava i teksta objavljenog u dijelu IV. Službenog lista Rumunjske ili u novinama, trgovačko društvo ne može iskoristiti objavljeni tekst protiv trećih osoba. Treće osobe mogu iskoristiti objavljeni tekst protiv trgovačkog društva, osim ako trgovačko društvo može dokazati da su bile upoznate s tekstom podnesenim uredu za registar trgovačkih društava. (članak 52. u poglavlju IV. naslova II. izmijenjen je člankom I. stavkom 31. Zakona br. 441/2006 1. prosinca 2006.).

U članku 12. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen navedeno je sljedeće:

(1) Registar trgovačkih društava sastoji se od registra za upis pravnih osoba koje su trgovačka društva, državna trgovačka društva ili državna poduzeća, javne korporacije, ekonomske interesne skupine, zadružne organizacije, europska trgovačka društva, europske interesne skupine ili druge pravne osobe izričito predviđene u zakonu koje imaju sjedište ili podružnicu u Rumunjskoj, registra za upis pravnih osoba koje su zadruge ili europske zadruge sa sjedištem ili podružnicom u Rumunjskoj i registra za upis obrtnika, trgovaca pojedinaca i obiteljskih poduzeća sa sjedištem ili podružnicom u Rumunjskoj. Ti registri vode se u elektroničkom sustavu (poglavlje II. članak 12. stavak 1. izmijenjen je člankom I. stavkom 5. Zakona br. 152/2015 od 16. srpnja  2015.).

 1. U članku 6. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen u vezi s člankom 1. Hitne odluke vlade br. 116/2009 o uvođenju određenih mjera povezanih s upisom u registar trgovačkih društava, koja je odobrena izmjenama Zakona br. 84/2010 propisano je da se upis u registar trgovačkih društava obavlja na temelju odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava /osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava ili, prema potrebi, pravomoćne sudske presude, ako u zakonu nije predviđeno drukčije.


  U članku 26. stavku 1. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen navedeno je da datum upisa u registar trgovačkih društava znači datum kada je stvarno izvršen upis u registar.


  U članku 26. stavku 2. navedenog zakonodavnog akta u vezi s Hitnom odlukom Vlade br. 116/2009 predviđeno je da se upis u registar trgovačkih društava izvršava u roku od 24 sata od odluke voditelja ureda za registar trgovačkih društava /osobe koju je imenovao glavni direktor Nacionalnog ureda za registar trgovačkih društava, a u slučaju upisa poslovnog subjekta u roku od 24 sata od datuma odluke kojom se odobrava upis.


  U skladu s člankom 51. stavkom 2. Zakona br. 26/1990 o registru trgovačkih društava kako je ponovno objavljen i izmijenjen upis u registar trgovačkih društava izvršava se elektroničkim putem u uredima za registar trgovačkih društava pri sudovima i u središnji elektronički registar.


  Više informacija dostupno je Poveznica se otvara u novom prozoruovdje.

Druge poveznice

Službeno web-mjesto rumunjskog Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Portal za e-usluge rumunjskog Poveznica se otvara u novom prozoruNacionalnog ureda za registar trgovačkih društava

Povezani dokumenti

Zakon br. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Hitna odluka br. 116/2009PDF(255 Kb)ro

Provedbena pravila od 10. listopada 2008. o vođenju poslovnih registaraPDF(1034 Kb)ro

Zakon br. 359/2004PDF(527 Kb)ro

Posljednji put ažurirano: 31/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice slovenski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Slovenija

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra Slovenije.

Koje usluge nudi poslovni registar Slovenije (Poslovni register Slovenije)?

Poslovni registar Slovenije vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravnu evidenciju i usluge (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES).

Poslovni registar Slovenije središnja je javna baza podataka o svim poslovnim subjektima s registriranim sjedištem u Sloveniji koji se bave profitnom ili neprofitnom djelatnošću te o njihovim podružnicama i drugim odjelima tih poslovnih subjekata. U registru su pohranjeni i podaci o podružnicama inozemnih subjekata koji posluju u Sloveniji. Sljedeće su kategorije obuhvaćene registrom:

 • trgovačka društva (partnerstva i društva kapitala),
 • samostalni poduzetnici,
 • pravne osobe javnog prava,
 • pravne osobe privatnog prava,
 • društva,
 • fizičke osobe koje se bave registriranom ili reguliranom djelatnošću,
 • podružnice i drugi odjeli poslovnih subjekata,
 • glavne podružnice inozemnih poslovnih subjekata,
 • druge jedinice.

Različiti podaci o registraciji dostupni su za svaki upis u poslovni registar trgovačkih društava Slovenije (identifikacijski broj, tvrtka, porezni broj, pojedinosti o zastupnicima i osnivačima itd.):

 • izravnim pristupom podacima putem aplikacije ePRS te
 • pružanjem podataka za ponovnu upotrebu.

Što je uključeno u to?

Aplikacija ePRS

Aplikacija Poveznica se otvara u novom prozoruePRS korisnicima omogućuje pristup podacima o pojedinim upisima u poslovnom registru Slovenije za poslovne subjekte koji se bave gospodarskom djelatnošću na području Republike Slovenije.

Je li pristup poslovnom registru Slovenije besplatan?

Pristup je besplatan uz uvjet prethodne prijave korisnika na portal (novi korisnici moraju se prvo registrirati).

Kako pretraživati poslovni registar Slovenije?

Korisnici se moraju prijaviti na portalu kako bi mogli pretraživati registar. Podacima se može pristupiti upisivanjem kriterija za pretraživanje u jedno ili više polja ili odabirom kriterija za pretraživanje iz padajućeg izbornika. Kriterij za pretragu može biti: podatak, dio podatka (riječ) ili početak riječi. Pretraživanje je moguće prema identifikacijskom broju, poreznom broju, tvrtki, ulici i kućnom broju, naselju itd.

Ažuriranje

Podaci se svakodnevno ažuriraju.

Pružanje podataka za ponovnu upotrebu:

AJPES pruža sljedeće usluge povezane s Poveznica se otvara u novom prozoruponovnom upotrebom podataka iz posovnog registra Slovenije:

 • dnevno, tjedno ili mjesečno dostavljanje podataka o svim upisima u duljem ili kraćem formatu,
 • mjesečno dostavljanje podataka o poslovnim subjektima navedenima u sudskom registru (Sodni register) u duljem ili kraćem formatu,
 • mjesečno dostavljanje podataka o samostalnim poduzetnicima u duljem ili kraćem formatu,
 • dostavljanje podataka putem interneta u duljem, kraćem ili minimalnom formatu (vidjeti),
 • dostavljanje podataka prema posebnoj narudžbi u duljem ili kraćem formatu,
 • obrada prikupljenih podataka prema kriterijima naručitelja (numerički podaci).

AJPES svaka tri mjeseca besplatno objavljuje pregled cjelokupnog poslovnog registra Slovenije u XML formatu uz izbor podataka za ponovnu upotrebu.

Cjenik

AJPES naplaćuje naknade za ponovnu upotrebu javno dostupnih podataka iz poslovnog registra Slovenije u skladu s
Poveznica se otvara u novom prozoruNaknadama za ponovnu upotrebu javno dostupnih podataka iz poslovnog registra Slovenije (Tarifa nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije) (poveznica na bazu podataka zakonodavstva Slovenije).

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Treće se osobe mogu pozivati na podatke i sve vrste dokumenata navedenih u članku 2. Direktive 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o usklađivanju zaštitnih mjera koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju za trgovačka društva u smislu članka 48. stavka 2. Ugovora, s ciljem izjednačavanja takvih zaštitnih mjera, na temelju sljedećih zakona:

Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o trgovačkim društvima (Zakon o gospodarskih družbah) (Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije (UL RS), br. 65/09 – službeni pročišćeni tekst, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – Odluka Ustavnog suda i 82/13; dalje u tekstu: ZGD-1), temeljnog sistemskog akta kojim se uređuju temeljna korporacijska statusna pravila za osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, samostalnih poduzetnika, povezanih osoba, gospodarskih interesnih skupina i podružnica inozemnih trgovačkih društava te sve izmjene njihova pravnog statusa.

Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o sudskom registru (Zakon o sodnem registru) (UL RS, br. 54/07 – službeni pročišćeni tekst, 65/08, 49/09 i 82/13 – ZGD-1H, dalje u tekstu: ZSReg), kojim se uređuje sudski registar, utvrđuju podaci koji se upisuju u sudski registar, pravila postupka kojim nadležni sud odlučuje o upisima u sudski registar te pravila u skladu s kojima AJPES vodi sudski registar. Tim se zakonom uređuju i postupci koji čine dio sustava „sve na jednom mjestu“ (One-Stop Shop).

Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o registru trgovačkih društava Slovenije (Zakon o Poslovnem registru Slovenije) (UL RS, br. 49/06 i 33/07 – ZSReg-B, dalje u tekstu: ZPRS-1), kojim se uređuje vođenje i održavanje registra trgovačkih društava Slovenije, utvrđuju upisi u registar trgovačkih društava, identifikacija i obvezna upotreba identifikacije, sadržaj registra trgovačkih društava te prikupljanje podataka za vođenje registra te se utvrđuje postupak upisa u registar trgovačkih društava, podaci koje dodaje ili utvrđuje voditelj registra prilikom upisa, upotreba podataka iz registra te pohranjivanje dokumentacije.

Je li pristup poslovnom registru Slovenije besplatan?

Da, pristup je registru besplatan. Međutim, korisnici se moraju upisati na portalu kako bi mu pristupili.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruposlovni register (slovenski), Poveznica se otvara u novom prozorubusiness register (engleski)

Posljednji put ažurirano: 23/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Poslovni registri u državama članicama - Slovačka

U ovom se odjeljku daje pregled slovačkog trgovačkog registra.

Koje podatke sadržava trgovački registar?

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački registar (Obchodný register) javni je popis koji sadržava zakonom propisane podatke o poduzetnicima, poduzećima i ostalim pravnim subjektima, za koje je to utvrđeno posebnim propisima.

Za popis je nadležno Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Slovačke Republike.

Trgovački registar vode registrové súdy (registarski sudovi) (okružni sud u sjedištu regionalnog suda).

Je li pristup trgovačkom registru besplatan?

Za pristup trgovačkom registru i izdavanje izvadaka plaća se naknada.

Kako pretraživati trgovački registar?

Slovački Poveznica se otvara u novom prozorutrgovački registar (obchodný register) može se pretraživati prema:

Pretraživanje je moguće i na engleskom jeziku.

Koliko su dokumenti u registru pouzdani?

Zakonom br. 513/1991 (Trgovački zakonik) utvrđuje se u kojim se slučajevima moguće pouzdati u podatke unesene u registar te, ako je primjereno, u sadržaj dokumenata pohranjenih u trgovačkom registru.

Podaci uneseni u trgovački registar proizvode učinke prema trećim osobama od datuma njihove objave. Sadržaj dokumenata pohranjenih u trgovačkom registru proizvodi učinke prema trećim osobama od datuma obavijesti o pohrani u Trgovačkom biltenu.
Od tog se trenutka treće osobe mogu pouzdati u podatke ili sadržaj dokumenata. To se ne primjenjuje ako registrirano poduzeće može dokazati da su treće osobe već imale saznanja o tim podacima i sadržaju.

Ako treća osoba može dokazati da nije mogla imati saznanja o podacima ili sadržaju dokumenata, registrirano poduzeće može zatražiti podatke i sadržaj dokumenata u roku od 15 dana od datuma objave podataka, odnosno ako je riječ o dokumentima, u roku od 15 dana od datuma obavijesti o pohrani dokumenta.

Po isteku tog roka sve osobe mogu zatražiti registrirane podatke i sadržaj pohranjenih dokumenata.
U slučaju nepodudarnosti između registriranih i objavljenih podataka ili sadržaja pohranjenih i objavljenih dokumenata, registrirano poduzeće može u odnosu na treće osobe zahtijevati samo objavljenu verziju. Međutim, može ih zahtijevati ako se pokaže da je treća osoba imala saznanja o sadržaju registriranih podataka ili sadržaju pohranjenog dokumenta.

Povijest slovačkog trgovačkog registra

Registar sadržava informacije od 1. siječnja 2001.

Trgovački registar uspostavljen je 1992. nakon donošenja Zakona br. 513/1991 (Trgovački zakonik) te je zamijenio prethodni registar poduzeća.

Trgovačkim zakonikom (odjeljci 27. – 34.) izmijenjeno je područje primjene trgovačkog registra do 2004.

Od 1. veljače 2004. uvedeni su te su stupili na snagu novi pravni zahtjevi za trgovački registar (izmjena Zakona br. 530/2003 o trgovačkom registru i Zakon br. 530/2003 kako je izmijenjen).

Jedinim odjeljkom Trgovačkog zakonika koji još uvijek vrijedi uređuju se pravni opis registrirane osobe, djelotvornost registriranih podataka i njihova objava. Odjeljci od 28. do 34. stavljeni su izvan snage.

Izmjenom Zakona br. 530/2003 uvedena je elektronička objava registra. Ažurirani dokumenti čuvaju se u papirnatom i elektroničkom obliku.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački registar (Obchodný register)

Poveznica se otvara u novom prozoruTrgovački registar Slovačke Republike (Obchodný register SR)

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Poslovni registri u državama članicama - Finska

Ovaj odjeljak sadržava pregled finskog registra trgovačkih društava.

Što nudi finski registar trgovačkih društava?

Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) vlasnik je Poveznica se otvara u novom prozorufinskog registra trgovačkih društava i njime upravlja.

Finski registar trgovačkih društava javni je registar koji sadržava informacije o poslovnim subjektima (poduzećima). U načelu sva poduzeća moraju biti upisana u registar. Poduzeća moraju prijaviti i sve promjene podataka u registru. Većina poduzeća mora u registar dostavljati svoje godišnje financijske izvještaje. Svake godine izvršava se upis sljedećeg:

 • otprilike 30 000 novih poduzeća
 • otprilike 80 000 promjena upisanih podataka o trgovačkim društvima
 • otprilike 200 000 godišnjih financijskih izvještaja.

Registar trgovačkih društava dijeli postupak dostavljanja obavijesti i službu za podatke s Poreznom upravom. BIS (Služba za poslovne informacije) besplatna je podatkovna služba koju zajednički održavaju NBPR i Porezna uprava. Ona sadržava podatke za kontakt i identifikacijske podatke o poduzećima, na primjer:

 • tvrtku trgovačkog društva, ime njegova društva kćeri i njihove prijevode
 • poslovni identifikacijski broj i oblik trgovačkog društva, sjedište
 • adresu i ostale podatke za kontakt
 • glavnu djelatnost
 • registre Porezne uprave i NBPR-a u koje je poduzeće upisano
 • podatke o prestanku poslovanja, stečaju, likvidaciji ili postupcima restrukturiranja.

Osim besplatne usluge pružanja informacija, odnosno pretraživanja BIS-a, određeni podaci mogu se zatražiti od Službe za poslovne informacije (BIS) uz plaćanje naknade. Tom službom zajednički upravljaju Porezna uprava i Nacionalni odbor za patente i registraciju.

Time se strankama omogućuje pretraživanje trgovačkih društava u BIS-u: na primjer, u skupinama po regiji, području poslovanja (glavna djelatnost poduzeća u skladu sa statističkim podacima iz finske standardne klasifikacije poduzeća), obliku trgovačkog društva, registru (registri Porezne uprave, registar trgovačkih društava i registar zaklada) ili prema datumu upisa (za odabir novih trgovačkih društava).

U Registru europskih poduzeća (EBR) može se pristupiti pouzdanim podacima o poduzećima diljem Europe. EBR je zajednička služba za informiranje koju pružaju registri trgovačkih društava u 15 europskih zemalja. Služba za informiranje pruža službene i pouzdane podatke izravno iz nacionalnih registara trgovačkih društava svake zemlje sudionice.

Služba EBR-a jednostavna je za uporabu jer korisnik može odabrati jezik prikaza (finski, švedski ili engleski) i upisani podaci za svaku zemlju prikazani su u jednakom, lako razumljivom obliku.

Je li pristup finskom registru trgovačkih društava besplatan?

Da, dio registra dostupan je besplatno.

Kako pretraživati finski registar trgovačkih društava?

Podaci o trgovcima unose se u registar trgovačkih društava na temelju obavijesti i priopćenja koje zaprima nadležno tijelo za upis u registar. Registar sadržava informacije koje su dostavili sami trgovci ili sudovi i druga nadležna tijela.

U skladu s člankom 21.a Zakona o registru trgovačkih društava, Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) može ažurirati svoju evidenciju i, s pomoću finskog sustava za podatke o stanovništvu, provjeriti osobne podatke koje su stranke navele u svojim obavijestima i njihovim prilozima.

U skladu s odjeljkom 21. Zakona o zabrani poslovanja, Centar pravnog registra u Finskoj dostavlja registru trgovačkih društava podatke o zabranama poslovanja koje su na snazi te kada one počinju i završavaju. Ti se podaci potom ažuriraju u sustavu registra trgovačkih društava.

Sadržaj registra trgovačkih društava propisan je zakonom. U finskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava, vrste trgovačkih društava i poslovne djelatnosti općenito je definirano koji se podaci unose za različite vrste trgovačkih društava. (Vidi, na primjer, Zakon o registru trgovačkih društava, Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću i Zakon o partnerstvima).

U načelu se unose najmanje sljedeći podaci za svaku vrstu trgovačkog društva:

 • tvrtka društva
 • općina u kojoj se nalazi uprava trgovačkog društva (sjedište)
 • područje poslovanja (glavna djelatnost)
 • odgovorna osoba
 • adresa trgovačkog društva.

Kada se izvrši upis u registar trgovačkih društava, to se istovremeno objavljuje s pomoću usluge elektroničkog informiranja. Usluga elektroničkog informiranja o objavljenim upisima javna je i besplatna usluga koja sadržava, osim objavljenih upisa, osnovne podatke o poduzeću. Uz pomoć te usluge možete provjeriti je li poduzeće, primjerice, podnijelo zahtjev za upis nove uprave ili saznati koja su nova poduzeća upisana u određenom vremenskom razdoblju.

Ta usluga omogućuje vam da tražite informacije o bilo kojem trgovačkom društvu na temelju njegova poslovnog identifikacijskog broja. Identifikacijski broj može se, prema potrebi, provjeriti u Sustavu za poslovne informacije. Kao pojam za pretraživanje može se upotrebljavati i određeni datum ili vremenski raspon. Možete također suziti pretraživanje prema vrsti upisa ili prema općini ili pokrajini. Rezultat pretraživanja sadržava osnovne podatke o trgovačkom društvu, tvrtku društva, poslovni identifikacijski broj i sjedište. Objavljeni upis sadržava, primjerice, vrstu upisa i naslove stavaka upisa.

U registar se unose i drugi podaci ovisno o vrsti trgovačkog društva. Izvaci iz registra poduzeća iste vrste mogu se potpuno razlikovati. Neka društva s ograničenom odgovornošću iskorištavaju mogućnosti iz Zakona o trgovačkim društvima. Odlučuju izdati prava na udjele i druga posebna prava ili se spojiti te potom dostavljaju te podatke za upis u registar. S druge strane, druga trgovačka društva odluče se da će dostavljati samo podatke koji moraju biti dostavljeni za upis u registar. Nadalje, izmjene zakona navode se u izvacima iz registra. Na primjer, upisi društava s ograničenom odgovornošću u registar mogu biti vrlo različiti, ovisno o tome odnosi li se podatak koji se unosi na odluku donesenu u skladu s novim Zakonom o društvima s ograničenom odgovornošću koji je na snazi od 1. rujna 2006. ili na odluku donesenu u skladu s prethodnim aktom.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

U Zakonu o registru trgovačkih društava (Zakon 1979/129 od 2. veljače 1979.) utvrđene su odredbe o podacima koji se upisuju u registar i o njihovoj objavi. Zakonom se svima daje pravo na pristup podacima, izvacima i potvrdama iz registra trgovačkih društava. Treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može se osloniti na pouzdanost podataka u registru.

U skladu s člankom 1.a Zakona svi podaci upisani u registar javni su i podacima, izvacima i potvrdama unesenima u registar trgovačkih društava može pristupiti bilo tko. Podaci se mogu pružati i u elektroničkom obliku. Jedine su iznimke osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba i kućna adresa fizičkih osoba koje žive u inozemstvu. Ti podaci nisu javni. Podaci o zadnjim znamenkama identifikacijskog broja fizičkih osoba i kućnoj adresi fizičkih osoba koje žive u inozemstvu daju se samo ako se objavom ispunjuju zahtjevi postupaka odobravanja iz članka 16. stavka 3. Zakona o transparentnosti aktivnosti Vlade. U protivnom se navodi država boravišta umjesto kućne adrese.

U članku 26. Zakona o registru trgovačkih društava predviđeno je da se treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može pozvati na podatke koji su uneseni u registar i objavljeni u njemu. Podaci se objavljuju u elektroničkom obliku odmah nakon upisa u registar. Publikacije se mogu besplatno dobiti od službe za informiranje Registra trgovačkih društava.

Povijest finskog registra trgovačkih društava

Podaci se čuvaju u registru od 1960.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar, Poveznica se otvara u novom prozoruFinski nacionalni odbor za patente i registraciju

Posljednji put ažurirano: 30/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Švedska

Ovaj odjeljak sadržava pregled švedskog poslovnog registra.

Koje usluge nudi švedski poslovni registar?

Švedski ured za registraciju trgovačkih društava vodi razne registre u kojima su dostupni podaci o poduzećima (tj. registriranim društvima). Podacima iz registara možete pristupiti putem Poveznica se otvara u novom prozoruinternetske tražilice ili se možete obratiti Poveznica se otvara u novom prozorušvedskom uredu za registraciju trgovačkih društava.

Navedeni su registri u nastavku teksta zajednički nazvani švedski poslovni registar.

U švedskom su poslovnom registru primjerice dostupni sljedeći podaci:

 • tvrtka i adresa društva
 • matični broj
 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • podaci o stečaju.

Vlasnik je registra i njime upravlja Poveznica se otvara u novom prozorušvedski ured za registraciju trgovačkih društava.

Je li pristup švedskom poslovnom registru besplatan?

Podaci iz švedskog poslovnog registra mogu se dobiti od švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava besplatno telefonskim pozivom. Pisani izvadci iz registra obično se naplaćuju.

Internetska tražilica omogućuje besplatan pristup podacima o tvrtki, matičnom broju i statusu. Sljedeći dodatni podaci dostupni su samo registriranim korisnicima uz plaćanje naknade:

 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • detaljniji podaci o stečaju.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Podaci o švedskim društvima s ograničenom odgovornošću objavljuju se u skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ.

Novoregistrirana švedska društva s ograničenom odgovornošću i svaka njihova izmjena upisuju se pri švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava.

U skladu s člankom 2. Direktive 2009/101/EZ države članice obvezne su osigurati da trgovačka društva objavljuju određene dokumente i podatke. U članku 3.a stavku 2. propisano je da države članice moraju pružiti te informacije za objavu na europskom portalu e-pravosuđe.

U slučaju Švedske podaci upisani u registar objavljuju se u švedskom službenom listu (Post- och Inrikes Tidningar).

Dodatne informacije o švedskim trgovačkim društvima mogu se pronaći na internetskim stranicama švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bolagsverket.se/en.

Švedski službeni list dostupan je na na internetskim stranicama švedskog ureda za registraciju trgovačkih društava Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.bolagsverket.se/en.

Kako pretraživati švedski poslovni registar?

Svatko se može obratiti švedskom uredu za registraciju trgovačkih društava poštom, telefonom ili e-poštom kako bi dobio informacije iz registra.

Pretraživanja putem tražilice mogu se izvršiti unošenjem tvrtke i matičnog broja. Sljedeći podaci dostupni su samo registriranim korisnicima uz plaćanje naknade:

 • podaci o odgovornim osobama (posebice članovi uprave)
 • godišnji financijski izvještaji
 • statut društva
 • potvrde o upisu
 • detaljniji podaci o stečaju.

Povijest švedskog poslovnog registra

Podaci se u registru vode od 1897. Ovisno o vrsti, od 1982. podaci postoje u računalnom obliku. Od 2002. svi podaci upisani u registar pretvoreni su u digitalni oblik.

Korisne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruEuropski poslovni registar (EBR)

Posljednji put ažurirano: 03/11/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Poslovni registri u državama članicama - Ujedinjena Kraljevina

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnih registara u Ujedinjenoj Kraljevini.

Tko vodi poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Companies House  Poveznica se otvara u novom prozoruposlovni je registar za Ujedinjenu Kraljevinu uključujući Englesku, Wales, Sjevernu Irsku i Škotsku.

Koje informacije sadržava registar Companies House?

Registar sadržava informacije koje su podnijela trgovačka društva, partnerstva s ograničenom odgovornošću, ograničena partnerstva, prekomorska trgovačka društva, europska gospodarska interesna udruženja (EEIG), prekogranična spojena društva i europska trgovačka društva (Societas Europea, SE). Više informacija o uvjetima podnošenja dokumentacije možete pronaći na web-mjestu registra Poveznica se otvara u novom prozoruCompanies House. Registar ne sadržava informacije o obrtnicima, javnim trgovačkim društvima i poslovnim nazivima.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Da, pristup je registru besplatan, kao i pronalaženje osnovnih informacija o trgovačkim društvima.

Kako pretraživati poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Informacije o trgovačkim društvima u poslovnom registru Ujedinjene Kraljevine mogu se pretraživati na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruCompanies House, koristeći se uslugom „WebCHeck”.

U kojoj se mjeri moguće osloniti na dokumente u registru?

Voditelj registra poduzeća

U ovom se odjeljku opisuje stanje s obzirom na informacije o društvima jer te informacije čine većinu materijala u registru.

Glavni je zakon kojim je regulirano upravljanje registrom u Ujedinjenoj Kraljevini Zakon o trgovačkim društvima iz 2006. Prema tom zakonu poduzeće, ili zastupnici koji djeluju u njegovo ime, dostavlja informacije voditelju registra poduzeća radi njihova upisa u registar poduzeća („Voditelj registra”). Nakon isporuke provjerava se jesu li informacije potpune. Voditelj registra prihvaća te informacije u dobroj vjeri. Ne provjerava se niti ne potvrđuje točnost informacija. Ako su informacije prihvatljive, registriraju se tako da se zapis čuva i stavlja na uvid javnosti. Osobe koje pretražuju registar mogu taj zapis smatrati pouzdanim, osim ako je riječ o ograničenoj skupini informacija, ali samo u mjeri u kojoj su informacije dostavljene voditelju registra točne.

Ograničena skupina informacija u registru ima pravne učinke slijedom registracije. Osobe koje pretražuju registar te informacije mogu smatrati pouzdanima u obliku u kojem su prikazane u registru. Informacije iz te skupine odnose se na:

 • osnivanje društva (odjeljak 16. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006.)
 • registrirano sjedište ureda i njegovu promjenu prema odjeljku 87.
 • naziv društva i njegovu promjenu prema odjeljku 81.
 • ponovnu registraciju društva radi promjene njegova statusa iz, npr. privatnog poduzeća u javno poduzeće itd. (odjeljci 96., 101., 104., 107. i 111.)
 • smanjenje kapitala društva (odjeljci 651. i 665.).

Moguća je provedba kaznenih sankcija u slučaju ozbiljnih nepravilnosti u vezi s informacijama dostavljenima voditelju registra. Prema odjeljku 1112. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006. svjesno ili bezobzirno davanje lažnih, obmanjujućih ili prijevarnih informacija Voditelju registra kazneno je djelo.

Društvo se ne može pozvati na treću osobu u vezi s odvijanjem posebnih događaja osim ako je službeno o tome obaviješteno ili ako se može pokazati da je treća osoba znala za događaj (odjeljak 1079. Zakona o poduzećima iz 2006.).

Posebni su događaji sljedeći:

 • izmjena statuta društva
 • promjene među direktorima društva
 • promjene u sjedištu društva
 • donošenje naloga za likvidaciju društva
 • imenovanje stečajnog upravitelja u okviru dobrovoljne likvidacije društva.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPoslovni registar (Companies House)

Posljednji put ažurirano: 24/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.