Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Poslovni registri u zemljama EU-a

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnih registara u Ujedinjenoj Kraljevini.

Tko vodi poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Companies House  poslovni je registar za Ujedinjenu Kraljevinu uključujući Englesku, Wales, Sjevernu Irsku i Škotsku.

Koje informacije sadržava registar Companies House?

Registar sadržava informacije koje su podnijela trgovačka društva, partnerstva s ograničenom odgovornošću, ograničena partnerstva, prekomorska trgovačka društva, europska gospodarska interesna udruženja (EEIG), prekogranična spojena društva i europska trgovačka društva (Societas Europea, SE). Više informacija o uvjetima podnošenja dokumentacije možete pronaći na web-mjestu registra Companies House. Registar ne sadržava informacije o obrtnicima, javnim trgovačkim društvima i poslovnim nazivima.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Da, pristup je registru besplatan, kao i pronalaženje osnovnih informacija o trgovačkim društvima.

Kako pretraživati poslovni registar u Ujedinjenoj Kraljevini?

Informacije o trgovačkim društvima u poslovnom registru Ujedinjene Kraljevine mogu se pretraživati na web-mjestu Companies House, koristeći se uslugom „WebCHeck”.

U kojoj se mjeri moguće osloniti na dokumente u registru?

Voditelj registra poduzeća

U ovom se odjeljku opisuje stanje s obzirom na informacije o društvima jer te informacije čine većinu materijala u registru.

Glavni je zakon kojim je regulirano upravljanje registrom u Ujedinjenoj Kraljevini Zakon o trgovačkim društvima iz 2006. Prema tom zakonu poduzeće, ili zastupnici koji djeluju u njegovo ime, dostavlja informacije voditelju registra poduzeća radi njihova upisa u registar poduzeća („Voditelj registra”). Nakon isporuke provjerava se jesu li informacije potpune. Voditelj registra prihvaća te informacije u dobroj vjeri. Ne provjerava se niti ne potvrđuje točnost informacija. Ako su informacije prihvatljive, registriraju se tako da se zapis čuva i stavlja na uvid javnosti. Osobe koje pretražuju registar mogu taj zapis smatrati pouzdanim, osim ako je riječ o ograničenoj skupini informacija, ali samo u mjeri u kojoj su informacije dostavljene voditelju registra točne.

Ograničena skupina informacija u registru ima pravne učinke slijedom registracije. Osobe koje pretražuju registar te informacije mogu smatrati pouzdanima u obliku u kojem su prikazane u registru. Informacije iz te skupine odnose se na:

  • osnivanje društva (odjeljak 16. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006.)
  • registrirano sjedište ureda i njegovu promjenu prema odjeljku 87.
  • naziv društva i njegovu promjenu prema odjeljku 81.
  • ponovnu registraciju društva radi promjene njegova statusa iz, npr. privatnog poduzeća u javno poduzeće itd. (odjeljci 96., 101., 104., 107. i 111.)
  • smanjenje kapitala društva (odjeljci 651. i 665.).

Moguća je provedba kaznenih sankcija u slučaju ozbiljnih nepravilnosti u vezi s informacijama dostavljenima voditelju registra. Prema odjeljku 1112. Zakona o trgovačkim društvima iz 2006. svjesno ili bezobzirno davanje lažnih, obmanjujućih ili prijevarnih informacija Voditelju registra kazneno je djelo.

Društvo se ne može pozvati na treću osobu u vezi s odvijanjem posebnih događaja osim ako je službeno o tome obaviješteno ili ako se može pokazati da je treća osoba znala za događaj (odjeljak 1079. Zakona o poduzećima iz 2006.).

Posebni su događaji sljedeći:

  • izmjena statuta društva
  • promjene među direktorima društva
  • promjene u sjedištu društva
  • donošenje naloga za likvidaciju društva
  • imenovanje stečajnog upravitelja u okviru dobrovoljne likvidacije društva.

Ostale poveznice

Poslovni registar (Companies House)

Posljednji put ažurirano: 24/07/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici