Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Slovačka

U ovom se odjeljku daje pregled slovačkog trgovačkog registra.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Koje podatke sadržava trgovački registar?

Trgovački registar (Obchodný register) javni je popis koji sadržava zakonom propisane podatke o poduzetnicima, poduzećima i ostalim pravnim subjektima, za koje je to utvrđeno posebnim propisima.

Za popis je nadležno Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike.

Trgovački registar vode registrové súdy (registarski sudovi) (okružni sud u sjedištu regionalnog suda).

Je li pristup trgovačkom registru besplatan?

Za pristup trgovačkom registru i izdavanje izvadaka plaća se naknada.

Kako pretraživati trgovački registar?

Slovački trgovački registar (obchodný register) može se pretraživati prema:

Pretraživanje je moguće i na engleskom jeziku.

Koliko su dokumenti u registru pouzdani?

Zakonom br. 513/1991 (Trgovački zakonik) utvrđuje se u kojim se slučajevima moguće pouzdati u podatke unesene u registar te, ako je primjereno, u sadržaj dokumenata pohranjenih u trgovačkom registru.

Podaci uneseni u trgovački registar proizvode učinke prema trećim osobama od datuma njihove objave. Sadržaj dokumenata pohranjenih u trgovačkom registru proizvodi učinke prema trećim osobama od datuma obavijesti o pohrani u Trgovačkom biltenu.
Od tog se trenutka treće osobe mogu pouzdati u podatke ili sadržaj dokumenata. To se ne primjenjuje ako registrirano poduzeće može dokazati da su treće osobe već imale saznanja o tim podacima i sadržaju.

Ako treća osoba može dokazati da nije mogla imati saznanja o podacima ili sadržaju dokumenata, registrirano poduzeće može zatražiti podatke i sadržaj dokumenata u roku od 15 dana od datuma objave podataka, odnosno ako je riječ o dokumentima, u roku od 15 dana od datuma obavijesti o pohrani dokumenta.

Po isteku tog roka sve osobe mogu zatražiti registrirane podatke i sadržaj pohranjenih dokumenata.
U slučaju nepodudarnosti između registriranih i objavljenih podataka ili sadržaja pohranjenih i objavljenih dokumenata, registrirano poduzeće može u odnosu na treće osobe zahtijevati samo objavljenu verziju. Međutim, može ih zahtijevati ako se pokaže da je treća osoba imala saznanja o sadržaju registriranih podataka ili sadržaju pohranjenog dokumenta.

Povijest slovačkog trgovačkog registra

Registar sadržava informacije od 1. siječnja 2001.

Trgovački registar uspostavljen je 1992. nakon donošenja Zakona br. 513/1991 (Trgovački zakonik) te je zamijenio prethodni registar poduzeća.

Trgovačkim zakonikom (odjeljci 27. – 34.) izmijenjeno je područje primjene trgovačkog registra do 2004.

Od 1. veljače 2004. uvedeni su te su stupili na snagu novi pravni zahtjevi za trgovački registar (izmjena Zakona br. 530/2003 o trgovačkom registru i Zakon br. 530/2003 kako je izmijenjen).

Jedinim odjeljkom Trgovačkog zakonika koji još uvijek vrijedi uređuju se pravni opis registrirane osobe, djelotvornost registriranih podataka i njihova objava. Odjeljci od 28. do 34. stavljeni su izvan snage.

Izmjenom Zakona br. 530/2003 uvedena je elektronička objava registra. Ažurirani dokumenti čuvaju se u papirnatom i elektroničkom obliku.

Ostale poveznice

Trgovački registar (Obchodný register)

Trgovački registar Slovačke Republike (Obchodný register SR)

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici