Izvorna jezična inačica ove stranice slovački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

U ovom se odjeljku daje pregled slovačkog trgovačkog registra.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje podatke sadržava trgovački registar?

Trgovački registar (Obchodný register) javni je popis koji sadržava zakonom propisane podatke o poduzetnicima, poduzećima i ostalim pravnim subjektima, za koje je to utvrđeno posebnim propisima.

Za popis je nadležno Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky).

Trgovački registar vode registarski sudovi (registrové súdy) (okružni sud u sjedištu regionalnog suda).

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Trgovački registar i registar dokumenata dostupni su svima. Za pristup trgovačkom registru i izdavanje izvadaka naplaćuje se naknada.

Međutim, ako podnositelj zahtjeva zatraži elektronički izvadak iz trgovačkog registra ili elektroničku presliku pohranjenog dokumenta, ili potvrdu da određeni dokument nije pohranjen u registru dokumenata, registarski sud izdaje relevantne dokumente u elektroničkom obliku i bez naknade.

Kako pretraživati trgovački registar?

Pretraživanje je moguće na slovačkom i engleskom jeziku.

Slovački trgovački registar (obchodný register) može se pretraživati prema:

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Zakonom br. 513/1991 (Trgovački zakonik) utvrđuje se u kojim se slučajevima moguće pouzdati u podatke unesene u registar te, ako je primjereno, u sadržaj dokumenata pohranjenih u trgovačkom registru.

Podaci uneseni u trgovački registar proizvode učinke prema trećim osobama od datuma njihove objave. Sadržaj dokumenata koji moraju biti objavljeni u skladu sa zakonom proizvodi učinke prema trećim osobama od datuma objave obavijesti u Trgovačkom biltenu da su dokumenti pohranjeni u registru dokumenata.

Od tog se trenutka treće osobe mogu pozvati na objavljene podatke ili sadržaj dokumenata. To se međutim ne primjenjuje ako registrirana osoba može dokazati da su treće osobe već imale saznanja o tim podacima ili sadržaju dokumenta.

Ipak, registrirana se osoba ne može pozvati na objavljene podatke ili sadržaj dokumenata u odnosu na treće osobe u roku od 15 dana od datuma objave podataka ako treće osobe mogu dokazati da nisu mogle imati saznanja o tim podacima ili sadržaju dokumenta.

Po isteku tog roka registrirani se podaci i sadržaj dokumenata pohranjenih u registru dokumenata mogu smatrati pouzdanima.

U slučaju nepodudarnosti između registriranih i objavljenih podataka ili sadržaja pohranjenih i objavljenih dokumenata, registrirana se osoba (poduzeće) može u odnosu na treće osobe pouzdati samo u objavljenu verziju. Međutim, u njih se može pouzdati ako dokaže da je treća osoba imala saznanja o sadržaju registriranih podataka ili sadržaju pohranjenog dokumenta.

Povijest slovačkog trgovačkog registra

Trgovački registar uspostavljen je 1992. nakon donošenja Zakona br. 513/1991 (Trgovački zakonik) te je zamijenio prethodni registar poduzeća.

Trgovačkim zakonikom (članci 27. – 34.) izmijenjeno je područje primjene trgovačkog registra do 2004.

Dana 1. veljače 2004. stupio je na snagu Poseban zakon br. 530/2003 o trgovačkom registru i o izmjeni određenih drugih zakona te su uvedeni novi pravni zahtjevi primjenjivi na trgovački registar. Uvođenjem Posebnog zakona odgovornost za pravne aspekte trgovačkog registra djelomično je uklonjena iz Trgovačkog zakonika.

Trgovački registar trenutačno se vodi u elektroničkom obliku. Registar dokumenata vodi se u papirnatom i elektroničkom obliku.

Korisne poveznice

Obchodný register

Obchodný register SR

Posljednji put ažurirano: 26/11/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici