Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Ovaj odjeljak sadržava pregled poslovnog registra u Nizozemskoj.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nudi poslovni registar Nizozemske?

Poslovni registar Nizozemske u vlasništvu je nizozemske gospodarske komore (Kamer van Koophandel) koja njime upravlja, za što ju je vlada ovlastila Zakonom o poslovnom registru.

Registar nudi pregled svih relevantnih (pravnih) informacija o svim relevantnim gospodarskim subjektima u Nizozemskoj. Svi su subjekti upisani u registar, uključujući:

 • poduzeća (javna i privatna društva s ograničenom odgovornošću: BV-i i NV-i)
 • samostalne poduzetnike
 • udruženja
 • zaklade
 • samostalne profesije (npr. odvjetnici, liječnici, umjetnici)
 • udruge stanara
 • crkve i
 • vladine urede.

Količina upisanih podataka ovisi o pravnom obliku organizacije. Najvažniji upisani podaci su:

 • (pravno registrirano) ime
 • druga poslovna imena
 • sjedište
 • adrese
 • kapital (dionice)
 • direktori
 • opunomoćenici
 • podružnice
 • podaci za kontakt
 • aktivnosti (prema klasifikaciji NACE).

Registar obuhvaća otprilike dva i pol milijuna subjekata.

Prema nizozemskom zakonu informacije u registru valjane su (i obvezujuće za treće osobe) ako nije drukčije navedeno. Upis u registar (i upis svih promjena) obveza je samih organizacija. Svaka promjena mora se upisati u registar u roku od tjedan dana.

Upis u registar nije dio postupka osnivanja poduzeća u Nizozemskoj. S pravnog stajališta, u Nizozemskoj može postojati poduzeće koje nije upisano u registar. Stoga, iako je protuzakonito ne registrirati poduzeće, neregistrirano poduzeće može postojati i poslovati (za razliku od npr. u Ujedinjenoj Kraljevini).

Nizozemska društva s (ne)ograničenom odgovornošću moraju podnijeti i godišnje financijsko izvješće u registar. To se primjenjuje na otprilike 900 000 poduzeća. Većina ih mora podnijeti samo bilancu, dok velika poduzeća (njih otprilike 20 000) mora podnijeti i račun dobiti i gubitka.

Naplaćuje li se pristup poslovnom registru Nizozemske?

Osnovne informacije iz poslovnog registra Nizozemske dostupne su besplatno na internetu, no za neke usluge (npr. službene izvatke) plaća se naknada.

Organizacije jednokratno plaćaju upis u poslovni registar. Nema godišnje pretplate, a upis svih promjena je besplatan.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

Povezivanje središnjih registara, trgovačkih registara i registara trgovačkih društava uređeno je Direktivom 2012/17/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 89/666/EEZ te direktiva 2005/56/EZ i 2009/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Direktivom je propisano i uspostavljanje europske središnje platforme. Sustav povezanih registara stoga se sastoji od te platforme, registara država članica i portala koji služi kao jedinstvena europska točka za elektronski pristup.

Direktivom su utvrđena dva roka za stupanje na snagu. Uz iznimku nekoliko članaka, države članice trebale su se uskladiti s odredbama Direktive do 7. srpnja 2014. Preostali članci moraju biti preneseni u roku od dvije godine nakon što Europska komisija donese provedbene propise.

Nizozemsko je zakonodavstvo već usklađeno sa zahtjevima iz dotičnih članaka. Nisu potrebne daljnje izmjene Zakona o poslovnom registru iz 2007. ni sekundarnog zakonodavstva donesenog na temelju tog Zakona da bi se ispoštovali rokovi za prenošenje. Obavijest o tome objavljena je u Službenom listu od 4. srpnja 2014.

Kako pretraživati poslovni registar Nizozemske?

Možete pretraživati poslovni registar Nizozemske po:

 • imenu (ili dijelu imena) poduzeća
 • službenom broju upisa u poslovni registar
 • adresi i
 • poštanskom broju.

Povijest poslovnog registra Nizozemske

Informacije potječu od osnutka registra (1920.). Dostupni su i podaci za starija poduzeća.

Poveznice

Europski poslovni registar, Kamer van Koophandel

Posljednji put ažurirano: 07/10/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici