Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Luksemburg

Na ovoj se stranici nalaze informacije o mogućnostima uvida u poslovne registre (RCS) Luksemburga.

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Koji se podaci nalaze u poslovnom registru Luksemburga?

Poslovni registar (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS) službeni je popis svih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju poslovnu djelatnost te drugih subjekata obuhvaćenih Zakonom izmijenjenim 19. prosinca 2002.

Ministarstvo pravosuđa upravlja radom RCS-a. Ministarstvo pravosuđa povjerilo je vođenje RCS-a gospodarskom udruženju (GIE RCSL) u koje su uključeni država, Gospodarska komora (la Chambre de Commerce) i Obrtnička komora (la Chambre des Métiers).

Cilj RCS-a je sljedeće:

 • osigurati identifikaciju osoba čija je registracija ili upis propisan zakonom, vođenjem stalne evidencije,
 • omogućiti veću sigurnost transakcija,
 • obavijestiti treće strane.

U RCS-u prikupljaju se dvije vrste podataka:

 • opisni i pravni podaci, kao što su naziv društva ili poslovanja, predmet poslovanja, temeljni kapital, članovi uprave, revizor, ovlasti za potpisivanje te drugi podaci te vrste,
 • godišnja financijska izvješća.

Osobe za kontakt

Adresa ureda

Poštanska adresa

Radno vrijeme

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg – Kirchberg

Telefon: (+352) 26 428-1

Faks: (+352) 26 42 85 55

E-pošta: helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

od ponedjeljka do petka, 9:00 – 12:00 i 13:30 – 16:00

Je li uvid u poslovni registar besplatan?

Uvid u dokumentaciju u prostorima RCS-a je besplatan.

Određen broj osnovnih informacija dostupan je besplatno na internetskoj stranici poslovnog registra (RCS):

 • broj upisa u RCS,
 • datum registracije,
 • naziv,
 • pravni oblik,
 • adresa sjedišta,
 • popis dokumenata pohranjenih od 2006.

Uz plaćanje pristojbe moguće je dobiti:

 • izvadak koji je ažurirani sažetak podataka koje osoba upisana u RCS mora pohraniti u RCS-u,
 • primjerak dokumenata pohranjenih u RCS-u u elektroničkom obliku.

Popis primjenjivih pristojbi dostupan je elektronički pod rubrikom „Informations générales-Tarifs” (Opće informacije – pristojbe).

Kako pretraživati poslovni registar Luksemburga?

Moguće je pretraživati internetsku stranicu poslovnog registra (RCS) Luksemburga prema:

 • nazivu (ili dijelu naziva) ili
 • broju registracije upisane osobe.

Pretraživač na internetskoj stranici tada prikazuje popis naziva koji odgovaraju traženom unosu.

Odabirom naziva jedne od prikazanih osoba, besplatno se prikazuju sljedeće informacije:

 • broj upisa u RCS,
 • datum registracije,
 • naziv,
 • pravni oblik,
 • adresa sjedišta,
 • popis dokumenata pohranjenih od 2006.

Koliko su pouzdani dokumenti u registru?

U skladu s člankom 9. stavkom 4. Zakona od 10. kolovoza 1915. o trgovačkim društvima dokumenti ili izvadci imaju učinke prema trećim stranama od dana njihove objave u Službenom listu Velikog Vojvodstva Luksemburga (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), osim ako društvo dokaže da su ti dokumenti i izvadci već bili poznati trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u dokumente i izvatke koji nisu objavljeni.

Za transakcije koje se provode prije šesnaestog dana od dana objave, ti dokumenti ili izvadci ne proizvode učinke prema trećim stranama ako one mogu dokazati da o njima nisu mogle imati saznanja.

U slučaju nepodudarnosti pohranjenog teksta i teksta koji je objavljen u Službenom listu Velikog Vojvodstva Luksemburga (Mémorial, Recueil des sociétés et associations), potonji ne proizvodi učinke prema trećim stranama. Međutim, treće se strane mogu pouzdati u te dokumente, osim ako društvo dokaže da su imale saznanja o pohranjenim tekstovima.

Razdoblje obuhvaćeno poslovnim registrima Luksemburga

Poslovni registar postoji od 1909.

RCS od 2003. djeluje u okviru Ministarstva pravosuđa, a upravljanje njime povjereno je gospodarskom udruženju, GIE RCSL. Od tada je RCS u potpunosti informatiziran.

Dokumenti pohranjeni u RCS-u od 1. siječnja 2006. sustavno se digitaliziraju i na zahtjev su dostupni na internetskim stranicama.

Dokumenti pohranjeni od osnivanja RCS-a 1909. u postupku su digitalizacije i stavljaju se na raspolaganje javnosti nakon što se digitaliziraju.

Po dovršetku postupka sadržaj RCS-a bit će u potpunosti dostupan elektronički.

Poveznice

Poslovni registar (RCS)

Posljednji put ažurirano: 16/06/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici