Poslovni registri u zemljama EU-a

Ovaj odjeljak sadržava kratki pregled mađarskog poslovnog registra.

Koje usluge nudi mađarski poslovni registar?

Poslovni registar sadržava podatke o registriranim trgovačkim društvima i korporativne dokumente koji čine temelj za upis u registar. Podatke u poslovnom registru (o upisanim trgovačkim društvima) vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumenti pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Dostupni su sljedeći podaci (važeći ili ne) koji su u trenutku vašeg zahtjeva uvedeni u poslovni registar:

 • matični broj subjekta upisa
 • tvrtka
 • sjedište (székhely)
 • poslovni objekti (telephelyek)
 • podružnice (fióktelepek)
 • djelatnosti
 • izdani temeljni kapital
 • porezni broj
 • podaci o pokretanju stečajnog postupka, postupka likvidacije ili konačnog namirenja
 • činjenica da (bivši) izvršni direktor ili upravitelj poslovnog udruženja, u skladu s odjeljkom 3:22 Zakona V. iz 2013. Građanskog zakonika, ne može biti izvršni direktor ili upravitelj nekog drugog poslovnog udruženja.

Svakog prvog dana u tjednu ažuriraju se sljedeći podaci:

 1. Svi podaci o društvima u poslovnom registru (pohranjeni izvadak iz registra) (tárolt cégkivonat) te podaci o zahtjevima za upis u registar ili izmjene upisa koje nisu još unesene u registar.
 2. Podaci o društvima uključuju:
 • vlasnički status (članovi društva i dioničari) i pravne zastupnike pravnih osoba, poslovnih udruženja bez pravne osobnosti (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) ili drugih udruženja;
 • pravo zastupanja i članstvo u nadzornom odboru za fizičke osobe.

Svaki prvi dan u tjednu ažurirani su podaci dostupni i uz pomoć tražilice.

U poslovnom registru podaci o društvima pohranjeni su i na temelju drugih kriterija (dostupni su i podaci koji nisu više važeći) te osim podacima o društvima može se pristupiti i korporativnim dokumentima. Podacima se može pristupiti na registarskim sudovima te putem Službe za podatke o trgovačkim društvima, a izvorni korporativni dokumenti ili njihove neovjerene kopije te podaci o društvima mogu se dobiti uz plaćanje upravne pristojbe.

Je li pristup mađarskom poslovnom registru besplatan?

Sadržaji mađarskog poslovnog registra u prethodno su navedenom opsegu dostupni besplatno na <https://www.e-cegjegyzek.hu/?ceginformacio>. Pristup se svim ostalim sadržajima naplaćuje.

Kako pretraživati mađarski poslovni registar?

Podaci o društvu mogu se pretraživati prema sljedećim kriterijima:

– tvrtci

– matičnom broju subjekta upisa

– poreznom broju.

Koliko su pouzdani podaci u registru?

Podaci iz članka 2. Direktive 2009/101/EZ besplatno su dostupni na internetu za trgovačka društva registrirana u Mađarskoj.

U Mađarskoj javne podatke o društvima pružaju registarski sud i Služba za podatke o trgovačkim društvima ili se oni objavljuju u glasniku trgovačkih društava. Glasnik trgovačkih društava službeni je list Ministarstva pravosuđa i dostupan je besplatno na http://www.e-cegkozlony.gov.hu/. Pri objavi podataka iz poslovnog registra o dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću registarski sud u glasniku trgovačkih društava objavljuje i statut društva ili sve njegove izmjene. Ti se dokumenti učitavaju svaki dan.

Podatke u poslovnom registru vode sudovi u svojstvu registarskih tijela. Podaci o društvima i korporativni dokumentu pohranjeni su u elektroničkom obliku. Podaci o društvima upisanima u mađarski registarski sud dostupni su besplatno na internetskim stranicama Službe za podatke o trgovačkim društvima i elektronički registar Ministarstva pravosuđa (Služba za podatke o trgovačkim društvima https://www.e-cegjegyzek.hu/).

Povijest mađarskog poslovnog registra

Od srpnja 1993. kada je nacionalni sustav za podatke o trgovačkim društvima i njihov upis u registar (Országos Céginformációs és Cégnyilvántartási Rendszer) postao potpuno operativan, podatke u poslovni registar unose sudovi u elektroničkom obliku.

Sustav između bilo koja dva suda reagira u svega nekoliko minuta.

Posljednji put ažurirano: 19/09/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici