Poslovni registri u zemljama EU-a

Na ovoj stranici nalaze se informacije o mogućnostima pretraživanja poslovnih registara u Francuskoj.

Koje usluge nude francuski poslovni registri?

Za lokalne registre poslovanja i trgovačkih društava (registres du commerce et des sociétés – RCS) zaduženi su tajnici trgovačkih sudovia i građanskih sudova s nadležnošću u trgovačkim stvarima (okružni sudovi u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle te miješani trgovački sudovi u prekomorskim pokrajinama i departmanima). Informacije u tim registrima provjeravaju se. Tajnici suda dužni su provjeravati jesu li izjave u skladu sa zakonima i propisima, odgovaraju li pratećim dokumentima i dokumentima podnesenima u prilogu, jesu li pod nadzorom predsjednika ili suca određenog za tu svrhu koji su nadležni za sve sporove između poreznog obveznika i tajnika suda te, u slučaju zahtjeva za izmjenom ili brisanjem, jesu li u skladu sa stanjem spisa.

Izvadak iz registra (Kbis) koji izdaju tajnici suda u punom je smislu riječi „osobna iskaznica” u kojoj je prikazan status poslovanja subjekta upisanog u RCS. Taj dokument sadržava sve podatke koje su društva dužna prijaviti. Po potrebi sadržava i napomene tajnika zaduženog za predmetni registar. Izvadak Kbis potvrđuje pravni status poslovnog subjekta te sadržava provjerene informacije. Riječ je o službenom dokumentu kojim se dokazuju identitet i adresa registrirane osobe (fizičke ili pravne osobe), njezine djelatnosti, rukovodstvo, upravna i nadzorna tijela, kao i to vodi li se protiv tog subjekta neki skupni postupak. Službeni dokument koji je izdao i potpisao tajnik suda smatra se vjerodostojnim, osim ako se dokaže da je neki podatak koji je društvo dostavilo RCS-u lažan.

Za nacionalni registar poslovanja i trgovačkih društava (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) nadležan je Nacionalni zavod za intelektualno vlasništvo (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) koji prikuplja dokumente istovrijedne izvornicima iz registara poslovanja i trgovačkih društava koje vode tajništva nadležnih sudova. Zavod je odgovoran za širenje i stavljanje javnosti na raspolaganje besplatne tehničke, poslovne i financijske podatke pohranjene u RNCS-u za upotrebu u drugim kontekstima.

Ti registri sadržavaju sve podatke o trgovcima i trgovačkim društvima. Omogućuju pristup unesenim podacima i dokumentima u registrima poslovanja i trgovačkih društava.

Stranice Infogreffe središnja su točka za pretraživanje informacija iz obrtnog registra te, među ostalim, omogućuju obavljanje određenih radnji putem interneta (upisi, izmjene, brisanje i podnošenje godišnjih financijskih izvještaja). Informacije su dostupne na francuskom i engleskom jeziku.

Internetske stranice Zavoda omogućuju pristup u obliku otvorenih podataka evidencijama upisa, izmjena i brisanja te godišnjim financijskim izvještajima.

Službeni list građanskih i trgovačkih obavijesti (BODACC)

BODACC objavljuje dokumente upisane u RCS, od osnivanja do brisanja društva, osobito prodaja i prenošenje, kolektivni postupci i podnošenje financijskih izvještaja. Oni se šalju BODACC-u i pritom zainteresirane stranke ne moraju poduzimati posebne radnje. Za njihove je objave zadužen tajnik suda koji ih prima.

Objave u BODACC-u, koje omogućuje najširu moguću distribuciju informacija o upisima u RCS, u nadležnosti su Direkcije za pravne i upravne informacije.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Korisnici stranica Infogreffe mogu besplatno doći do određenih informacija o registriranim poslovnim subjektima, no do većine informacija u bazi podataka može se doći samo plaćanjem naknade.

Zavod besplatno distribuira podatke iz RNCS-a putem pošte ili internetske trgovine na njegovim stranicama. Međutim, za daljnju uporabu podataka potrebna je licenca.

Od 1. srpnja 2015. BODACC se objavljuje samo u elektroničkom izdanju. Sadržaj stranica (objave u BODACC-u) besplatan je od srpnja 2011.

U lipnju 2016. uspostavljen je novi portal koji omogućuje elektronički pristup: «portal za pravne obavijesti o trgovačkim društvima». Korisnicima preko jedinstvenog sučelja omogućuje pristup objavama i pravnim informacijama koje se objavljuju na trima stranicama:https://www.infogreffe.fr/https://actulegales.fr/https://www.bodacc.fr/.

Kako pretraživati francuski poslovni registar?

Na stranicama Infogreffe poslovni subjekti pretražuju se po:

  • imenu poslovnog subjekta,
  • imenu direktora i upravitelja,
  • gradu ili departmanu u kojem ima sjedište ili poslovne jedinice,
  • broju SIREN (identifikacijski sustav poslovnog registra – Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • matičnom broju u registru poslovanja i trgovačkih društava.

Stranice BODACC-a omogućuju pretraživanje obavijesti o poduzećima po njihovu broju SIREN ili nazivu društva.

Korisne poveznice

Europski poslovni registar (European Business Register)

Infogreffe

Zavod

CNGTC

BODACC

PPLE

Posljednji put ažurirano: 01/07/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici