Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Francuska

Na ovoj stranici nalaze se informacije o mogućnostima pretraživanja poslovnih registara u Francuskoj.

Sadržaj omogućio
Francuska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koje usluge nude francuski poslovni registri?

Za lokalne registre poslovanja i trgovačkih društava (registres du commerce et des sociétés – RCS) zaduženi su tajnici trgovačkih sudovia i građanskih sudova s nadležnošću u trgovačkim stvarima (okružni sudovi u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle te miješani trgovački sudovi u prekomorskim pokrajinama i departmanima). Informacije u tim registrima provjeravaju se. Tajnici suda dužni su provjeravati jesu li izjave u skladu sa zakonima i propisima, odgovaraju li pratećim dokumentima i dokumentima podnesenima u prilogu te, u slučaju zahtjeva za izmjenom ili brisanjem, jesu li u skladu sa stanjem spisa. Dužni su i provjeravati usklađenost postupka osnivanja te izmjena statuta trgovačkih društava sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na njih.

Izvadak iz registra (Kbis) koji izdaju tajnici suda u punom je smislu riječi „osobna iskaznica” u kojoj je prikazan status poslovanja subjekta upisanog u RCS. Taj dokument sadržava sve podatke koje su društva dužna prijaviti. Po potrebi sadržava i napomene tajnika zaduženog za predmetni registar. Izvadak Kbis potvrđuje pravni status poslovnog subjekta te sadržava provjerene informacije. Riječ je o jedinom službenom dokumentu kojim se dokazuju identitet i adresa registrirane osobe (fizičke ili pravne osobe), njezine djelatnosti, rukovodstvo, upravna i nadzorna tijela, kao i to vodi li se protiv tog subjekta neki skupni postupak. Službeni dokument koji je izdao i potpisao tajnik suda jedini je vjerodostojni podatak koji društvo dostavlja RCS-u.

Za nacionalni registar poslovanja i trgovačkih društava (registre national du commerce et des sociétés – RNCS) nadležan je Nacionalni zavod za intelektualno vlasništvo (Institut National de la Propriété Industrielle – INPI) koji prikuplja dokumente istovrijedne izvornicima iz registara poslovanja i trgovačkih društava koje vode tajništva nadležnih sudova.

Ti registri sadržavaju sve podatke o trgovcima i trgovačkim društvima. Omogućuju pristup unesenim podacima i dokumentima u registrima poslovanja i trgovačkih društava.

Stranice Infogreffe središnja su točka za pretraživanje informacija iz registra poslovanja i trgovačkih društava. Informacije su dostupne na francuskom i engleskom jeziku.

Na stranicama Nacionalnog zavoda za intelektualno vlasništvo upisivanjem naziva društva i broja SIREN može se pribaviti kopija dokumenta dostavljenog RNCS-u ili kopija kompletnog spisa iz RNCS-a.

Je li pristup poslovnom registru besplatan?

Korisnici stranica Infogreffe mogu besplatno doći do određenih informacija o registriranim poslovnim subjektima, no do većine informacija u bazi podataka može se doći samo plaćanjem naknade.

Naknada se plaća i za distribuciju dokumenata ili kompletnih spisa koju obavlja Zavod putem pošte ili internetske trgovine na njegovim stranicama.

Kako pretraživati francuski poslovni registar?

Na stranicama Infogreffe poslovni subjekti pretražuju se po:

  • imenu poslovnog subjekta,
  • imenu direktora i upravitelja,
  • gradu ili departmanu u kojem ima sjedište ili poslovne jedinice,
  • broju SIREN (identifikacijski sustav poslovnog registra – Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • matičnom broju u registru poslovanja i trgovačkih društava.

Korisne poveznice

Europski poslovni registar

Infogreffe

INPI

CNGTC

Posljednji put ažurirano: 13/09/2016

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici