Poslovni registri u zemljama EU-a

Ovaj odjeljak sadržava pregled finskog registra trgovačkih društava.

Što nudi finski registar trgovačkih društava?

Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) vlasnik je registra trgovačkih društava i upravlja njime.

Finski registar trgovačkih društava javni je registar koji sadržava informacije o poslovnim subjektima (poduzećima). U pravilu sva poduzeća moraju biti upisana u registar. Poduzeća moraju prijaviti i sve promjene podataka u registru. Većina poduzeća mora u registar dostavljati svoje godišnje financijske izvještaje. Svake godine izvršava se upis:

 • oko 40 000 novih poduzeća
 • oko 145 000 promjena upisanih podataka o trgovačkim društvima
 • oko 230 000 godišnjih financijskih izvještaja.

Registar trgovačkih društava dijeli postupak dostavljanja obavijesti i službu za podatke s Poreznom upravom. Služba za poslovne informacije (BIS) besplatna je podatkovna služba koju zajednički osiguravaju NBPR i Porezna uprava, a održava je NBPR. Ona sadržava podatke za kontakt i identifikacijske podatke o poduzećima, na primjer:

 • tvrtku trgovačkog društva i druga imena društva
 • poslovni identifikacijski broj, oblik trgovačkog društva i sjedište
 • adresu i ostale podatke za kontakt
 • glavnu djelatnost
 • registre Porezne uprave i NBPR-a u koje je poduzeće upisano
 • podatke o privremenom prekidu ili prestanku poslovanja, stečaju, likvidaciji ili postupcima restrukturiranja.

Europska mreža poslovnih registara (EBR) služba je za informiranje zemalja članica Europskog udruženja poslovnih registara (EBRA) koja pruža službene i pouzdane podatke izravno iz nacionalnih registara trgovačkih društava svake zemlje.

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS) sustav je povezivanja trgovačkih registara država članica EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Norveške. U njemu se mogu pretraživati podaci o trgovačkim društvima upisanima u nacionalne registre predmetnih zemalja.

Je li pristup finskom registru trgovačkih društava besplatan?

Osnovni podaci dostupni su besplatno, a za druge podatke poput odgovorne osobe, djelatnosti upisane u trgovački registar i podataka o kapitalu, naplaćuje se naknada.

Osnovni podaci su:

 • tvrtka društva
 • poslovni identifikacijski broj
 • sjedište
 • oblik društva
 • jezik društva (finski ili švedski)
 • datum upisa
 • posljednji datum upisa
 • status društva
 • ima li društvo hipoteku
 • podaci za kontakt.

Kako pretraživati finski registar trgovačkih društava?

Podaci o trgovcima unose se u registar trgovačkih društava na temelju obavijesti i priopćenja koje zaprima nadležno tijelo za upis u registar. Registar sadržava informacije koje su dostavili sami trgovci ili sudovi i druga nadležna tijela.

U skladu s člankom 21.a Zakona o registru trgovačkih društava (129/1979), Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) može ažurirati svoju evidenciju i, s pomoću finskog sustava za podatke o stanovništvu, provjeriti osobne podatke koje su stranke navele u svojim obavijestima i njihovim prilozima.

U skladu s člankom 21. Zakona o zabrani poslovanja, Centar pravnog registra u Finskoj dostavlja registru trgovačkih društava podatke o zabranama poslovanja koje su na snazi te kada one počinju i završavaju. Ti se podaci zatim ažuriraju u registru trgovačkih društava.

Sadržaj registra trgovačkih društava propisan je finskim zakonom. U finskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava, vrste trgovačkih društava i poslovne djelatnosti općenito je definirano koji se podaci unose za različite vrste trgovačkih društava. (Vidjeti, na primjer, Zakon o registru trgovačkih društavaZakon o društvima s ograničenom odgovornošćuZakon o partnerstvima).

U načelu se unose najmanje sljedeći podaci za svaku vrstu trgovačkog društva:

 • tvrtka društva
 • sjedište ili općina u kojoj se nalazi uprava trgovačkog društva
 • djelatnosti
 • odgovorna osoba / odgovorne osobe
 • adresa društva.

Kada se izvrši upis u registar trgovačkih društava, to se istovremeno objavljuje s pomoću usluge elektroničkog informiranja. To je javna i besplatna usluga koja sadržava, osim objavljenih upisa, osnovne podatke o poduzeću. S pomoću te usluge možete provjeriti je li poduzeće, primjerice, podnijelo zahtjev za upis nove uprave ili saznati koja su nova društva upisana u određenom vremenskom razdoblju.

Ta usluga omogućuje vam da tražite informacije o bilo kojem trgovačkom društvu na temelju njegova poslovnog identifikacijskog broja. Identifikacijski broj može se, prema potrebi, provjeriti u Sustavu za poslovne informacije. Kao pojam za pretraživanje može se upotrebljavati i određeni datum ili vremenski raspon. Možete također suziti pretraživanje prema vrsti upisa ili prema općini ili pokrajini. Rezultat pretraživanja sadržava osnovne podatke o trgovačkom društvu, odnosno tvrtku društva, poslovni identifikacijski broj i sjedište. Objavljeni upis sadržava, primjerice, vrstu upisa i naslove unesenih podataka.

U registar se unose i drugi podaci ovisno o vrsti trgovačkog društva. Izvaci iz registra društava iste vrste mogu se znatno razlikovati. Neka društva s ograničenom odgovornošću iskorištavaju sve mogućnosti iz Zakona o trgovačkim društvima. Odlučuju izdati prava na udjele i druga posebna prava ili se spojiti te potom dostavljaju te podatke za upis u registar. S druge strane, druga trgovačka društva odluče se dostaviti samo osnovne podatke koji su obvezni za upis u registar. U izvacima iz registra navedene su i izmjene zakona. Na primjer, upisi društava s ograničenom odgovornošću u registar mogu biti vrlo različiti, ovisno o tome temelji li se podatak koji se unosi na odluci donesenoj u skladu s novim Zakonom o društvima s ograničenom odgovornošću koji je na snazi od 1. rujna 2006. ili na odluci donesenoj u skladu s prethodnom verzijom akta.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

U Zakonu o registru trgovačkih društava utvrđene su odredbe o podacima koji se upisuju u registar i o njihovoj objavi. Zakonom se svima daje pravo na pristup podacima, izvacima i potvrdama iz registra trgovačkih društava. Treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može se osloniti na pouzdanost podataka u registru.

U skladu s člankom 1.a Zakona svi podaci upisani u registar javni su te podacima, izvacima i potvrdama unesenima u registar trgovačkih društava može pristupiti bilo tko. Podaci se mogu pružati i u elektroničkom obliku. Jedine su iznimke osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba i kućna adresa fizičkih osoba koje žive u inozemstvu. Ti se podaci ne objavljuju. Podaci o zadnjim znamenkama identifikacijskog broja fizičkih osoba i kućnoj adresi fizičkih osoba koje žive u inozemstvu pružaju se samo ako je njihovo otkrivanje u skladu sa zahtjevima postupaka odobravanja iz članka 16. stavka 3. Zakona o transparentnosti aktivnosti Vlade. U protivnom se navodi država boravišta umjesto kućne adrese.

U članku 26. Zakona o registru trgovačkih društava predviđeno je da se treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može pozvati na podatke koji su uneseni u registar i objavljeni u njemu. Podaci se objavljuju u elektroničkom obliku odmah nakon upisa u registar. Publikacije se mogu besplatno dobiti od službe za informiranje Registra trgovačkih društava.

Povijest finskog registra trgovačkih društava

U registru se prikupljaju informacije od 1896.

Poveznice

Finski ured za patente i registraciju

Finski registar trgovačkih društava

Sustav za poslovne informacije

Europsko udruženje poslovnih registara (EBRA)

Europski poslovni registar (EBR)

Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)

Finski Zakon o registru trgovačkih društava

Zakon o partnerstvima

Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću

Posljednji put ažurirano: 05/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.