Izvorna jezična inačica ove stranice finski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Poslovni registri u zemljama EU-a

Finska

Ovaj odjeljak sadržava pregled finskog registra trgovačkih društava.

Sadržaj omogućio
Finska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Što nudi finski registar trgovačkih društava?

Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) vlasnik je finskog registra trgovačkih društava i njime upravlja.

Finski registar trgovačkih društava javni je registar koji sadržava informacije o poslovnim subjektima (poduzećima). U načelu sva poduzeća moraju biti upisana u registar. Poduzeća moraju prijaviti i sve promjene podataka u registru. Većina poduzeća mora u registar dostavljati svoje godišnje financijske izvještaje. Svake godine izvršava se upis sljedećeg:

 • otprilike 30 000 novih poduzeća
 • otprilike 80 000 promjena upisanih podataka o trgovačkim društvima
 • otprilike 200 000 godišnjih financijskih izvještaja.

Registar trgovačkih društava dijeli postupak dostavljanja obavijesti i službu za podatke s Poreznom upravom. BIS (Služba za poslovne informacije) besplatna je podatkovna služba koju zajednički održavaju NBPR i Porezna uprava. Ona sadržava podatke za kontakt i identifikacijske podatke o poduzećima, na primjer:

 • tvrtku trgovačkog društva, ime njegova društva kćeri i njihove prijevode
 • poslovni identifikacijski broj i oblik trgovačkog društva, sjedište
 • adresu i ostale podatke za kontakt
 • glavnu djelatnost
 • registre Porezne uprave i NBPR-a u koje je poduzeće upisano
 • podatke o prestanku poslovanja, stečaju, likvidaciji ili postupcima restrukturiranja.

Osim besplatne usluge pružanja informacija, odnosno pretraživanja BIS-a, određeni podaci mogu se zatražiti od Službe za poslovne informacije (BIS) uz plaćanje naknade. Tom službom zajednički upravljaju Porezna uprava i Nacionalni odbor za patente i registraciju.

Time se strankama omogućuje pretraživanje trgovačkih društava u BIS-u: na primjer, u skupinama po regiji, području poslovanja (glavna djelatnost poduzeća u skladu sa statističkim podacima iz finske standardne klasifikacije poduzeća), obliku trgovačkog društva, registru (registri Porezne uprave, registar trgovačkih društava i registar zaklada) ili prema datumu upisa (za odabir novih trgovačkih društava).

U Registru europskih poduzeća (EBR) može se pristupiti pouzdanim podacima o poduzećima diljem Europe. EBR je zajednička služba za informiranje koju pružaju registri trgovačkih društava u 15 europskih zemalja. Služba za informiranje pruža službene i pouzdane podatke izravno iz nacionalnih registara trgovačkih društava svake zemlje sudionice.

Služba EBR-a jednostavna je za uporabu jer korisnik može odabrati jezik prikaza (finski, švedski ili engleski) i upisani podaci za svaku zemlju prikazani su u jednakom, lako razumljivom obliku.

Je li pristup finskom registru trgovačkih društava besplatan?

Da, dio registra dostupan je besplatno.

Kako pretraživati finski registar trgovačkih društava?

Podaci o trgovcima unose se u registar trgovačkih društava na temelju obavijesti i priopćenja koje zaprima nadležno tijelo za upis u registar. Registar sadržava informacije koje su dostavili sami trgovci ili sudovi i druga nadležna tijela.

U skladu s člankom 21.a Zakona o registru trgovačkih društava, Nacionalni odbor za patente i registraciju (NBPR) može ažurirati svoju evidenciju i, s pomoću finskog sustava za podatke o stanovništvu, provjeriti osobne podatke koje su stranke navele u svojim obavijestima i njihovim prilozima.

U skladu s odjeljkom 21. Zakona o zabrani poslovanja, Centar pravnog registra u Finskoj dostavlja registru trgovačkih društava podatke o zabranama poslovanja koje su na snazi te kada one počinju i završavaju. Ti se podaci potom ažuriraju u sustavu registra trgovačkih društava.

Sadržaj registra trgovačkih društava propisan je zakonom. U finskom zakonodavstvu koje se primjenjuje na registar trgovačkih društava, vrste trgovačkih društava i poslovne djelatnosti općenito je definirano koji se podaci unose za različite vrste trgovačkih društava. (Vidi, na primjer, Zakon o registru trgovačkih društava, Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću i Zakon o partnerstvima).

U načelu se unose najmanje sljedeći podaci za svaku vrstu trgovačkog društva:

 • tvrtka društva
 • općina u kojoj se nalazi uprava trgovačkog društva (sjedište)
 • područje poslovanja (glavna djelatnost)
 • odgovorna osoba
 • adresa trgovačkog društva.

Kada se izvrši upis u registar trgovačkih društava, to se istovremeno objavljuje s pomoću usluge elektroničkog informiranja. Usluga elektroničkog informiranja o objavljenim upisima javna je i besplatna usluga koja sadržava, osim objavljenih upisa, osnovne podatke o poduzeću. Uz pomoć te usluge možete provjeriti je li poduzeće, primjerice, podnijelo zahtjev za upis nove uprave ili saznati koja su nova poduzeća upisana u određenom vremenskom razdoblju.

Ta usluga omogućuje vam da tražite informacije o bilo kojem trgovačkom društvu na temelju njegova poslovnog identifikacijskog broja. Identifikacijski broj može se, prema potrebi, provjeriti u Sustavu za poslovne informacije. Kao pojam za pretraživanje može se upotrebljavati i određeni datum ili vremenski raspon. Možete također suziti pretraživanje prema vrsti upisa ili prema općini ili pokrajini. Rezultat pretraživanja sadržava osnovne podatke o trgovačkom društvu, tvrtku društva, poslovni identifikacijski broj i sjedište. Objavljeni upis sadržava, primjerice, vrstu upisa i naslove stavaka upisa.

U registar se unose i drugi podaci ovisno o vrsti trgovačkog društva. Izvaci iz registra poduzeća iste vrste mogu se potpuno razlikovati. Neka društva s ograničenom odgovornošću iskorištavaju mogućnosti iz Zakona o trgovačkim društvima. Odlučuju izdati prava na udjele i druga posebna prava ili se spojiti te potom dostavljaju te podatke za upis u registar. S druge strane, druga trgovačka društva odluče se da će dostavljati samo podatke koji moraju biti dostavljeni za upis u registar. Nadalje, izmjene zakona navode se u izvacima iz registra. Na primjer, upisi društava s ograničenom odgovornošću u registar mogu biti vrlo različiti, ovisno o tome odnosi li se podatak koji se unosi na odluku donesenu u skladu s novim Zakonom o društvima s ograničenom odgovornošću koji je na snazi od 1. rujna 2006. ili na odluku donesenu u skladu s prethodnim aktom.

Koliko su pouzdani dokumenti iz registra?

U Zakonu o registru trgovačkih društava (Zakon 1979/129 od 2. veljače 1979.) utvrđene su odredbe o podacima koji se upisuju u registar i o njihovoj objavi. Zakonom se svima daje pravo na pristup podacima, izvacima i potvrdama iz registra trgovačkih društava. Treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može se osloniti na pouzdanost podataka u registru.

U skladu s člankom 1.a Zakona svi podaci upisani u registar javni su i podacima, izvacima i potvrdama unesenima u registar trgovačkih društava može pristupiti bilo tko. Podaci se mogu pružati i u elektroničkom obliku. Jedine su iznimke osobni identifikacijski brojevi fizičkih osoba i kućna adresa fizičkih osoba koje žive u inozemstvu. Ti podaci nisu javni. Podaci o zadnjim znamenkama identifikacijskog broja fizičkih osoba i kućnoj adresi fizičkih osoba koje žive u inozemstvu daju se samo ako se objavom ispunjuju zahtjevi postupaka odobravanja iz članka 16. stavka 3. Zakona o transparentnosti aktivnosti Vlade. U protivnom se navodi država boravišta umjesto kućne adrese.

U članku 26. Zakona o registru trgovačkih društava predviđeno je da se treća osoba koja djeluje u dobroj vjeri može pozvati na podatke koji su uneseni u registar i objavljeni u njemu. Podaci se objavljuju u elektroničkom obliku odmah nakon upisa u registar. Publikacije se mogu besplatno dobiti od službe za informiranje Registra trgovačkih društava.

Povijest finskog registra trgovačkih društava

Podaci se čuvaju u registru od 1960.

Poveznice

Europski poslovni registar, Finski nacionalni odbor za patente i registraciju

Posljednji put ažurirano: 30/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.