Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Ranska

Tässä osiossa kerrotaan Ranskan kaupparekistereistä.

Sisällön tuottaja:
Ranska
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Millaisia tietoja Ranskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Paikallisia kaupparekistereitä (registre du commerce et des sociétés, RCS) pitävät yllä kauppatuomioistuimien ja kauppaoikeudellisia asioita käsittelevien siviilituomioistuimien kirjaajat (alioikeudet departementeissa Bas-Rhin, Haut-Rhin ja Moselle sekä merentakaisten departementtien ja alueiden kauppaoikeudellisia asioita käsittelevät siviilituomioistuimet). Rekistereihin kirjattavia tietoja valvotaan tiukasti. Kirjaajan on tarkistettava, että kaupparekisteriin tehdyt ilmoitukset ovat lakien ja asetusten mukaisia ja yhdenpitäviä vaadittujen todistusten ja liitteiden kanssa. Jos ilmoitus koskee rekisterissä olevien tietojen muuttamista tai poistamista, ilmoituksen on täsmättävä rekisterissä olevien tietojen kanssa. Kirjaajan tehtävänä on myös tarkistaa, että yhtiöjärjestys ja siihen tehtävät muutokset ovat sovellettavien lakien ja asetusten mukaisia.

Kirjaajan antama kauppa- ja yritysrekisteriote (Kbis) on eräänlainen yrityksen henkilökortti, joka kertoo olennaiset tiedot kaupparekisteriin merkitystä yrityksestä. Siihen on koottu kaikki tiedot, jotka yrityksen on ilmoitettava rekisteriin, minkä lisäksi siinä voi olla kirjaajan tekemiä huomautuksia. Kauppa- ja yritysrekisteriote todistaa, että yritys on laillisesti olemassa, ja antaa siitä tarkistetut tiedot. Se on ainoa virallinen asiakirja, josta käy ilmi rekisteriin merkityn (luonnollisen tai) oikeushenkilön henkilöllisyys ja osoite, sen harjoittama toiminta, johto-, hallinto- ja valvontaelimet sekä se, onko sitä vastaan käynnistetty maksukyvyttömyysmenettely. Tuomioistuimen kirjaajan toimittama ja allekirjoittama asiakirja on ainoa virallinen todistus yrityksen kaupparekisteriin ilmoittamista tiedoista.

Valtakunnallista keskuskaupparekisteriä (Registre national du commerce et des sociétés, RNCS) pitää yllä teollis- ja tekijänoikeuksien kansallinen instituutti Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Sinne on koottu tiedot tuomioistuinten kirjaamoissa säilytettävistä kaupparekisterien virallisista asiakirjoista.

Edellä mainitut rekisterit sisältävät kaikki kauppiaita ja yrityksiä koskevat tiedot. Niiden kautta on mahdollista tutustua kaikkiin kaupparekistereihin tehtyihin ilmoituksiin ja niitä koskeviin todistuksiin.

Verkkosivusto Infogreffe tarjoaa keskitetyn pääsyn kaikkiin kaupparekisterien tietoihin. Sivusto on saatavilla ranskaksi ja englanniksi.

INPIn verkkosivujen kautta voi pyytää yrityksen nimellä ja yritystunnuksella (SIREN) jäljennöksiä keskuskaupparekisteriin talletetuista asiakirjoista tai jonkin yrityksen koko asiakirjakansiosta.

Onko kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Infogreffen kautta voi saada joitakin yritystietoja maksutta. Valtaosa tietokannan tiedoista on kuitenkin maksullisia.

INPI toimittaa yksittäisiä asiakirjoja tai kokonaisia asiakirjakansioita joko postitse tai sivustollaan olevan verkkokaupan kautta maksua vastaan.

Miten kaupparekisteristä voi hakea tietoja?

Infogreffe-sivustolta voi hakea yrityksen tietoja

  • yrityksen nimellä
  • yrityksen johtajien tai sen hallinnosta vastaavien henkilöiden nimellä
  • yrityksen sijaintipaikkakunnan tai -departementin tai sen päätoimipaikan tai sivutoimipaikkojen nimellä
  • yritystunnuksen (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises, SIREN) avulla
  • yrityksen kaupparekisteritunnuksella.

Hyödyllisiä linkkejä

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Päivitetty viimeksi: 13/09/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme