Tämän sivun alkukielistä versiota tanska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla.
Swipe to change

EU-maiden kaupparekisterit

Tanska

Tässä osiossa esitetään yleiskatsaus Tanskan kaupparekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Tanska
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Elinkeinohallitus (Erhvervsstyrelsen)

Tanskan kaupparekisterin historiaa

Tanskan elinkeinohallitus perustettiin 1. tammikuuta 2012.

Elinkeinohallituksessa on noin 700 työntekijää. Sen tehtäviä hoitivat aikaisemmin kauppa- ja yritysvirasto (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), yritys- ja rakennusvirasto (Erhvervs- og Byggestyrelsen) ja IT- ja telehallitus (It- og Telestyrelsen).

Elinkeinohallitus on osa elinkeino- ja kasvuministeriötä (Erhvervs- og Vækstministeriet).

Millaisia tietoja Tanskan kaupparekisteristä on saatavissa?

Osoitteessa erhvervsstyrelsen.dk on tietoa elinkeinohallituksen toiminnasta, ja sieltä on pääsy myös Tanskan kaupparekisterin sivustolle CVR.dk.

CVR.dk tarjoaa keskitetysti tietoa kaikista tanskalaisista yrityksistä. Yhtiömuodosta riippumatta siellä on tietoa sekä itse yrityksestä (oikeushenkilönä) että sen tuotantoyksiköistä.

Joistakin yhtiömuodoista, kuten julkisista ja yksityisistä osakeyhtiöistä, on saatavilla myös tilinpäätöstiedot, toimintakertomus ja tieto yrityksen johdossa olevista henkilöistä.

Tanska on eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (EBR) jäsen. EBR-palvelun avulla voi hakea tietoa tanskalaisyrityksistä muilla kielillä. EBR-palvelussa on tietoa melkein kaikista Euroopan maista.

Onko Tanskan kaupparekisteritietojen käyttö ilmaista?

Perustiedot, yritysraportit (selskabsrapporter), täysraportit (fuldstændige rapporter) ja kaupparekisteriotteet (CVR-udskrifter) ovat ilmaisia. Sen lisäksi kaupparekisterissä on maksullisia tietoja, kuten tilinpäätöstiedot. Seuraavat tuotteet ovat maksutta kaikkien saatavilla:

Kaupparekisteriote

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tai vastuunalaisen yhtiömiehen kotiosoite (jos se ei ole sama kuin yrityksen osoite) annetaan pyynnöstä.

Toimipaikat

Yrityksen tuotantoyksiköistä on saatavilla seuraavat tiedot:

 • Nimi, osoite ja kotipaikka
 • Yritysmuoto
 • Toimiala
 • Työntekijöiden lukumäärä

Yritysraportti

Yritysraportti sisältää seuraavat:

 • Kaupparekisterinumero (grönlantilaisilla yrityksillä rekisteröintinumero)
 • Yrityksen nimi, osoite ja kotipaikka
 • Kutsumanimet
 • Tieto listautumisesta pörssiin
 • Nimenkirjoitusoikeus
 • Status
 • Avainhenkilöt (perustajat, johto, hallitus) – ei osoitteita
 • Tilikausi
 • Tuoreimman tilinpäätöksen antopäivä

Täysraportti

Täysraportti sisältää yritysraportin tietojen lisäksi seuraavat:

 • Toiminta-ajatus
 • Avainhenkilöt (perustajat, johto, hallitus) osoitteineen
 • Tilintarkastus
 • Merkitty pääoma
 • Perustamispäivä
 • Kolmen tuoreimman tilinpäätöksen antopäivät
 • Tilivuosi
 • Historiatiedot

Suppea henkilöhaku

Henkilöhaku antaa tiedon henkilön yhteydestä yritykseen.

Laaja henkilöhaku

Laaja henkilöhaku antaa lisäksi tiedot kaikista yrityksen vastuuhenkilöistä.

Tietokanta

Tietokannasta saa jäsenneltyä tietoa käyttämällä tiettyjä hakukriteerejä.

Tietoja voi hakea yksittäisestä yrityksestä, henkilön yhteydestä yritykseen tai tietyllä maantieteellisellä alueella tai tietyllä toimialalla toimivista yrityksistä. Tietokannasta voi helposti ja nopeasti ladata itse otteen tai luettelon omia hakukriteerejä käyttämällä.

Massarekisteriotteet

Kaupparekisteristä saa massarekisteriotteita, joissa tiedot on haettu kaupparekisterinumeroiden tai tuotantoyksikkönumeroiden perusteella. Myös yksittäisten rekisteriotteiden lataaminen on mahdollista.

Kuinka luotettavia rekisterissä olevat asiakirjat ovat?

Ensimmäisen yhtiöoikeusdirektiivin 3 artikla on otettu Tanskan yhtiöoikeuteen yhtiölain (selskabslov) 14 §:llä, jossa kuvaillaan, miten rekisteröityihin tietoihin voidaan vedota. Yhtiölain 14 §:stä:

”Elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä julkaistujen tietojen katsotaan tulleen kolmansien tietoon. Edellä olevaa 1 momenttia ei kuitenkaan sovelleta tapahtumiin, jotka ovat toteutuneet 16 päivän kuluessa julkistamisesta, jos voidaan osoittaa, että kolmas osapuoli ei olisi voinut tietää julkistetusta tapahtumasta.

Mikäli tapahtumaa ei ole julkistettu elinkeinohallituksen tietoliikennejärjestelmässä, rekisteröitävään ja julkistettavaan tapahtumaan ei voida vedota kolmatta vastaan, ellei voida osoittaa, että hän on tiennyt tapahtumasta. Se, että tapahtumaa ei ole vielä julkistettu, ei estä kolmatta osapuolta vetoamasta tapahtumaan.”

Vastuu rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta

Tietojen ilmoittaja on vastuussa niiden oikeellisuudesta (ks. tiedoksiantamismääräyksen (anmeldelsesbekendtgørelse) 8 § ja yhtiölain 15 §:n 2 momentti). Tietojen ilmoittaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, jos ilmoitusta ei ole tehty lain mukaan tai ilmoitetut tiedot eivät pidä paikkaansa.

Elinkeinohallitus ei tarkasta ilmoitettujen tietojen oikeellisuutta, vaan rekisteröi ne sellaisinaan, olipa kyse manuaalisesta rekisteröinnistä tai itserekisteröinnistä Virk.dk-sivuston kautta.

Elinkeinohallitus voi olla korvausvelvollinen, jos käytetyt tiedot tai asiakirjat ovat virheellisiä sen toiminnan vuoksi, esim. käsittelyvirheen vuoksi.

Linkkejä

Elinkeinohallitus

Kaupparekisteri

Tanskan elinkeino- ja kasvuministeriö

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR)

Päivitetty viimeksi: 07/11/2016

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme