Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Μητρώα επιχειρήσεων σε χώρες της ΕΕ

Δανία

Το παρόν τμήμα παρουσιάζει σύντομη επισκόπηση του δανικού μητρώου επιχειρήσεων

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων [Erhvervsstyrelsen]

Ιστορικό του δανικού μητρώου επιχειρήσεων

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2012.

Στη Δανική Αρχή Επιχειρήσεων εργάζονται περίπου 700 άτομα. Τα καθήκοντα της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων εκτελούσαν προηγουμένως ο Οργανισμός Εμπορίου και Εταιρειών [Erhvervs- og Selvskabsstyrelsen], η Αρχή Επιχειρήσεων και Κατασκευών [Erhvervs- og Byggestyrelsen] και ο Οργανισμός ΤΠ και Τηλεπικοινωνιών [IT- og Telestyrelsen].

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων ανήκει στο Υπουργείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης [Erhvervs- og Vækstministeriet].

Τι προσφέρει το δανικό μητρώο επιχειρήσεων;

Στον ιστότοπο erhvervsstyrelsen.dk μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλους τους τομείς δραστηριότητας της Αρχής, μεταξύ άλλων του δανικού μητρώου επιχειρήσεων (CVR.dk).

Το CVR.dk είναι το κεντρικό σημείο εισόδου για πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με όλες τις επιχειρήσεις στη Δανία. Ανεξάρτητα από τον τύπο της επιχείρησης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ίδια την επιχείρηση (αναφερόμενο επίσης ως το «νομικό πρόσωπο») και για τις μονάδες παραγωγής της.

Για ορισμένους τύπους επιχειρήσεων - ιδίως ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης - μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες: λογαριασμούς, γεγονότα και εκθέσεις σχετικά με την επιχείρηση και τους ανθρώπους που τη διαχειρίζονται.

Η Δανία είναι επίσης μέλος του Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR). Οι μη ομιλούντες τη δανική γλώσσα μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις δανικές επιχειρήσεις στη γλώσσα τους στη διεύθυνση Ευρωπαϊκού Μητρώου Επιχειρήσεων (EBR). Το EBR περιέχει πληροφορίες για σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στο δανικό μητρώο επιχειρήσεων;

Η πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες, εκθέσεις εταιρειών, πλήρη κείμενα εκθέσεων και έγγραφα του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων [CVR-udskrifter] είναι δωρεάν. Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλα στοιχεία εταιρειών, όπως λογαριασμούς. Τα ακόλουθα προϊόντα διατίθενται δωρεάν στον καθένα:

Έγγραφα του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων

Οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιωτική διεύθυνση του μετόχου που έχει την πλήρη ευθύνη, όταν η διεύθυνση αυτή δεν είναι ίδια με τη διεύθυνση της επιχείρησης, κοινοποιούνται κατόπιν αιτήματος.

Τόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι «τόποι επιχειρηματικής δραστηριότητας» είναι επισκόπηση συναφών μονάδων παραγωγής με τις ακόλουθες πληροφορίες για τις μονάδες παραγωγής:

 • επωνυμία, διεύθυνση και δήμος στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα
 • τύπος της επιχείρησης
 • τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται
 • αριθμός εργαζομένων

Έκθεση εταιρείας

Η έκθεση εταιρείας περιέχει τα ακόλουθα:

 • αριθμός του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ή αριθμός μητρώου για τις εταιρείες της Γροιλανδίας)
 • επωνυμία, διεύθυνση της εταιρείας και δήμος στον οποίο βρίσκεται η εταιρική έδρα
 • επωνυμία θυγατρικής
 • πληροφορίες σχετικά με τη χρηματιστηριακή τιμή
 • υπογράφουσα αρχή
 • καταστατικό
 • εμπλεκόμενα άτομα (ιδρυτές, διαχείριση, διοικητικό συμβούλιο) - χωρίς διευθύνσεις
 • λογιστική περίοδος
 • ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης λογαριασμών

Πλήρες κείμενο έκθεσης

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης περιέχει όλη την έκθεση της εταιρείας και επιπλέον τα ακόλουθα:

 • σκοπός
 • εμπλεκόμενα πρόσωπα (ιδρυτές, διαχείριση, διοικητικό συμβούλιο) - με διευθύνσεις
 • έλεγχος
 • εγγεγραμμένο κεφάλαιο
 • ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας
 • ημερομηνία των τελευταίων τριών δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων
 • λογιστική χρήση
 • ιστορικά στοιχεία

Σύντομος κατάλογος προσώπων

Η λειτουργία της τηλεειδοποίησης δείχνει τις σχέσεις ενός προσώπου με την εταιρεία.

Διευρυμένος κατάλογος προσώπων

Η λειτουργία της διευρυμένης τηλεειδοποίησης παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον πλήρη κατάλογο των εμπλεκόμενων προσώπων σε μια εταιρεία.

Τράπεζα δεδομένων

Η τράπεζα δεδομένων μπορεί να παρέχει δομημένα δεδομένα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να ταξινομηθούν μέσω της τράπεζας δεδομένων, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πληροφορίες για μία εταιρεία, για τη σχέση προσώπου με εταιρείες, για τον κατάλογο επιχειρήσεων σε μια γεωγραφική περιοχή ή για ορισμένο κλάδο παραγωγής. Μπορείτε ακόμη και να αποκτήσετε απόσπασμα ή κατάλογο με τα δικά σας κριτήρια επισκεπτόμενοι την τράπεζα δεδομένων. Είναι απλό και δεν διαρκεί πολύ.

Μαζικές εξαγωγές στοιχείων

Οι μαζικές εξαγωγές στοιχείων προσφέρονται από το Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων. Παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Επιχειρήσεων, όπου μπορείτε να λάβετε στοιχεία του Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων από κατάλογο αριθμών Κεντρικού Μητρώου Επιχειρήσεων ή αριθμών μονάδων παραγωγής. Επίσης είναι δυνατή η προσκόμιση μεμονωμένων αποσπασμάτων.

Πόσο αξιόπιστα είναι τα έγγραφα του μητρώου;

Το τμήμα 14 του νόμου για τις εταιρείες μεταφέρει στο δανικό εταιρικό δίκαιο το άρθρο 3 της πρώτης οδηγίας για το εταιρικό δίκαιο, και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα μητρώα μπορούν να βασιστούν σε αυτόν. Το τμήμα 14 του νόμου για τις εταιρείες ορίζει ότι:

«Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο σύστημα ΤΠ της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων θεωρείται ότι έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτα μέρη. Ωστόσο, το σημείο 1 δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν εντός 16 ημερών από τη δημοσίευσή τους, με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ένα τρίτο μέρος δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες δημοσιεύθηκαν.

Για όσο χρονικό διάστημα δεν δημοσιεύονται στο σύστημα ΤΠ της Δανικής Αρχής Επιχειρήσεων, οι περιστάσεις που θα καταχωριστούν και θα δημοσιευθούν δεν μπορούν να επιβληθούν έναντι τρίτων μερών, εκτός αν αποδειχθεί ότι τα τρίτα μέρη τις γνώριζαν. Το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί αυτού του είδους οι περιστάσεις δεν εμποδίζει ένα τρίτο μέρος να ενεργήσει με βάση αυτές.»

Ευθύνη για την ακρίβεια των καταχωρίσεων

Ο γνωστοποιών είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, βλ. τμήμα 8 του διατάγματος για τις γνωστοποιήσεις [anmeldelsesbekendtgørelsen] και τμήμα 15 σημείο 2 του νόμου για τις εταιρείες. Ο γνωστοποιών φέρει ποινική ευθύνη εάν η γνωστοποίηση δεν έγινε νόμιμα ή εάν οι διαβιβασθείσες πληροφορίες είναι εσφαλμένες.

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων δεν επαληθεύει την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων πληροφοριών, αλλά καταχωρίζει τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σ’ αυτήν. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για χειρόγραφη καταγραφή είτε για αυτοκαταχώριση που πραγματοποιείται μέσω του virk.dk.

Η Δανική Αρχή Επιχειρήσεων μπορεί να είναι υπεύθυνη για τις ζημίες από τη χρήση των καταχωρισμένων πληροφοριών ή εγγράφων που είναι εσφαλμένα για λόγους διαχείρισης, όπως διαδικαστικά σφάλματα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Danish Business Authority

Central Business Register

The Danish Ministry for Business and Growth

European Business Register (EBR)

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/11/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο