Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Luxembourg

Denne side indeholder oplysninger om, hvordan man kan søge i handels- og selskabsregistret (RCS) i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvad indeholder det luxembourgske handelsregister ?

Handels- og selskabsregistret (RCS) er det officielle register over alle fysiske og juridiske personer, som driver virksomhed, samt andre enheder, der er omhandlet i den ændrede lov af 19. december 2002.

Le RCS er underlagt Justitsministeriet. Forvaltningen af RCS har Justitsministeriet overdraget en økonomisk interessegruppe, GIE RCSL, der omfatter staten, handelskammeret og håndværkskammeret.

RCS hart il formål at :

 • identificere personer, der i henhold til loven skal være registreret eller optaget og føre en permanent fortegnelse
 • gøre transaktioner mere sikre
 • informere tredjemand.

RCS samler to slags data:

 • beskrivende og juridiske data, såsom selskabsnavn eller firmanavn, formål, egenkapital, bestyrelsens sammensætning, revisor, underskriftsbeføjelser og lignende oplysninger,
 • årsregnskaber.

Kontakt

Adresse

Postadresse

Åbningstider

Centre administratif Pierre Werner Bâtiment F
13, rue Erasme
Luxembourg - Kirchberg

Tlf. : (+352) 26 428-1

Fax : (+352) 26 42 85 55

E-Mail : helpdesk@rcsl.lu

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg

Mandag til fredag kl. 9.00-12.00 og 13.30-16.00

Skal man betale for at få adgang til handelsregistret?

Det er gratis at gennemse dokumenterne i RCS' lokaler.

Et vist antal basisoplysninger kan ses gratis på Handels- og selskabsregistrets (RCS) websted:

 • IMO-nummer
 • registreringsdato
 • betegnelse
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse
 • liste over indleverede dokumenter siden 2006.

Det er mod betaling muligt at få:

 • en udskrift af et ajourført resumé over de oplysninger, en person, der er registreret i RCS, skal indgive til RCS
 • en elektronisk kopi af de dokumenter, der er indgivet til RCS.

Gældende tariffer kan ses online under "informations générales-Tarifs".

Hvordan søger man i det luxembourgske handelsregister?

Det er muligt at foretage en søgning via Handels- og selskabsregistrets (RCS) websted på grundlag af:

 • navn(eller en del af navnet) eller
 • registreringsnummeret på den registrerede person.

Stedets søgemaskine viser herefter listen over navne, der svarer til søgningen.

Hvis man klikker på navnet på en af de viste personer, vises følgende oplysninger gratis:

 • IMO-nummer
 • registreringsdato
 • navn
 • juridisk form
 • hovedsædets adresse
 • liste over indleverede dokumenter siden 2006.

I hvilket omfang er dokumenterne i registret pålidelige?

Det fremgår af artikel 9, stk. 4, i lov af 10. august 1915 om handelsselskaber, at akter og uddrag af akter først kan påberåbes overfor tredjemand fra det tidspunkt, hvor de offentliggøres i Mémorial, Recueil des sociétés et associations, med mindre selskabet kan bevise, at tredjemand forinden havde kendskab hertil. Tredjemand kan dog støtte ret på akter og uddrag af akter, der endnu ikke er blevet offentliggjort.

For så vidt angår retshandler, der har fundet sted før den 16. dag efter offentliggørelsesdagen, kan disse akter eller uddrag af akter ikke påberåbes overfor tredjemand, der kan bevise, at han ikke har haft mulighed for at få kendskab hertil.

Såfremt der foreligger uoverensstemmelse mellem ordlyden af det dokument, der er anmeldt, og det, der er offentliggjort i Mémorial, Recueil des sociétés et associations, kan sidstnævnte ikke påberåbes overfor tredjemand. Tredjemand kan dog støtte ret herpå, med mindre selskabet kan bevise, at han havde kendskab til ordlyden af det anmeldte dokument.

Hvilken periode dækker det luxembourgske handelsregister?

Handels- og selskabsregistret har eksisteret siden 1909.

Siden 2003 har det været underlagt Justitsministeriet, og forvaltningen er overdraget til en økonomisk interessegruppe GIE RCSL. Det er siden da gået over til edb.

De dokumenter, der indgives til RCS, er siden den 1. januar 2006 systematisk blevet digitaliseret og kan konsulteres på webstedet.

De dokumenter, der er indgivet siden RCS' oprettelse i 1909, er ved at blive digitaliseret og vil blive stillet til rådighed for offentligheden i takt med digitaliseringen.

På sigt vil hele RCS kunne gennemses elektronisk.

Relevante links

Handels- og selskabsregistret (RCS)

Sidste opdatering: 16/06/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website