Den originale sprogudgave af denne side fransk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Selskabsregistre i de enkelte EU-lande

Frankrig

Denne side indeholder oplysninger om mulighederne for at konsultere handelsregistrene i Frankrig.

Indholdet er leveret af
Frankrig
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvad kan handelsregistrene i Frankrig tilbyde?

De lokale selskabs- og handelsregistre (RCS) føres af justitssekretærerne (greffiers) ved handelsretterne og ved de byretter, der har kompetence på det handelsretlige område (dvs. tribunaux d'instance i departementerne Bas-Rhin, Haut-Rhin og Moselle samt tribunaux mixtes de commerce i de oversøiske regioner og departementer). De data, der indføres i registrene, kontrolleres. Justitssekretærerne skal sikre sig, at oplysningerne er i overensstemmelse med de gældende love og administrative bestemmelser, den fremlagte dokumentation og de bilagte dokumenter, samt at de i forbindelse med en anmodning om ændring eller sletning stemmer overens med sagsmappens udvisende. De sikrer sig endvidere, at selskabernes stiftelsesdokument eller vedtægter/vedtægtsændringer er i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser, der gælder herfor.

Den Kbis-udskrift, der kan indhentes hos justitssekretærerne, er virksomhedens "identitetskort", hvoraf de grundlæggende oplysninger om hver virksomhed, der er registreret i RCS, fremgår. Dette dokument indeholder alle de oplysninger, som virksomheden skal afgive, og de bemærkninger, som den kompetente justitssekretær måtte have knyttet hertil. Ved denne Kbis-udskrift godtgøres det, at virksomheden retligt eksisterer, og oplysningerne heri er verificerede. Det er det eneste officielle dokument, der kan tjene som bevis for den registrerede (fysiske eller moralske) persons identitet og adresse, dens aktiviteter, dens ledelses-, administrations- og kontrolorganer, og som kan afsløre, om der er indgivet et kollektivt søgsmål mod den pågældende. Det er kun det officielle dokument, der er udstedt og underskrevet af justitssekretæren, som gyldigt kan bevidne de oplysninger, som selskabet har givet til RCS.

En nationalt selskabs- og handelsregister (RNCS) føres af Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), der centraliserer de relevante dokumenter, og disse dokumenter har samme bevisværdi som de originale dokumenter, der opbevares i de selskabs- og handelsregistre, der føres i hvert enkelt justitskontor.

Dette register indeholder samtlige oplysninger om de handlende og de forskellige selskaber. Via dette register kan man få adgang til samtlige oplysninger og dokumenter i selskabs- og handelsregistrene.

På Infogreffes hjemmeside er der central adgang til oplysningerne i de forskellige selskabs- og handelsregistre. Denne tjeneste udbydes på fransk og engelsk.

På INPI's hjemmeside er der mulighed for ved søgning på et selskabs navn og SIREN-nummer at indhente en kopi af et dokument i RNCS eller en kopi af hele sagsmappens indhold.

Skal man betale for at få oplysninger fra et handelsregister ?

Via infogreffe er der gratis adgang til visse oplysninger om de registrerede virksomheder, men størstedelen af oplysningerne i databasen videregives kun mod betaling.

Dokumenter eller hele sagsmapper fra INPI kan indhentes skriftligt eller via deres internetbutik og kun mod betaling.

Hvordan søger man i et handelsregister i Frankrig?

På Infogreffes hjemmeside kan man søge efter en virksomhed ved hjælp af:

  • dennes navn,
  • direktørens eller bestyrelsens navne,
  • den by eller det departement, hvor dens hovedsæde, vedtægtsmæssige hjemsted eller forretningslokaler er beliggende,
  • dens SIREN-nummer (Système d'Identification du Répertoire des Entreprises),
  • dens registreringsnummer i selskabs- og handelsregistret.

Nyttige links

Det europæiske handelsregister (European Business Register)

Infogreffe

INPI

CNGTC

Sidste opdatering: 13/09/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website