Drept internaţional

Dreptul internațional este un set de norme recunoscute de state sau națiuni ca având un caracter obligatoriu în ceea ce privește relațiile lor reciproce, inclusiv relațiile lor cu organizații internaționale. De obicei, dreptul internațional este încorporat în acorduri încheiate între state suverane și/sau derivă din astfel de acorduri.

Domenii

Termenul „drept internațional” se poate referi la două discipline juridice:

  • dreptul internațional public: acesta reglementează relațiile dintre state și organizații internaționale, în domenii cum ar fi drepturile omului, dreptul tratatelor, dreptul mării, dreptul penal internațional și dreptul umanitar internațional;
  • dreptul internațional privat - sau conflictul de legi – este un set de norme de drept procedural care stabilește sistemul juridic și dreptul național care se aplică într-un anumit litigiu. Aceste norme se aplică atunci când un litigiu conține un element transfrontalier, cum ar fi un contract încheiat între părți care se află în state diferite, sau atunci când elementul transfrontalier se datorează coexistenței mai multor jurisdicții în aceeași țară, cum ar fi Regatul Unit.

Relația cu dreptul Uniunii Europene (UE)

Deși dreptul UE poate fi considerat ca o formă specifică a dreptului internațional, corpusul legislativ principal al acestuia are unele caracteristici particulare, care, de obicei, nu se regăsesc în dreptul internațional: în special, cetățenii pot invoca drepturile garantate de dreptul UE în fața instanțelor din statele membre ale UE, în timp ce, de obicei, dreptul internațional trebuie să fi fost transpus în legislația națională pentru a putea fi invocat de către cetățeni. De asemenea, dreptul UE prevalează asupra dreptului statelor membre ale UE. Din acest motiv, prezentul portal dedică pagini distincte dreptului UE și dreptului internațional.

Surse și baze de date

În principal, dreptul internațional este format din acorduri sau convenții internaționale, precum și dintr-un set de valori, standarde și principii general recunoscute, care nu trebuie să fie în mod explicit menționate într-un acord. Acordurile internaționale pot fi bilaterale (și anume între două state suverane) sau multilaterale (și anume între mai mult de două state). Foarte des, acordurile sunt pregătite și negociate în cadrul unei organizații internaționale, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite (ONU), Consiliul Europei și multe altele. O sursă importantă a dreptului internațional este și jurisprudența instanțelor internaționale.

Există mai multe surse de informare cu privire la dreptul internațional care sunt accesibile publicului. Iată o listă neexhaustivă a acestora:

  • Conferința de la Haga de drept internațional privat: puteți găsi convenții și acorduri încheiate în acest domeniu, precum și secțiuni de informații specializate privind legalizarea actelor pentru uz internațional („apostilă”), notificarea sau comunicarea actelor, răpirile de copii și adoptarea.

De asemenea, Organizația Națiunilor Unite a creat Comisia pentru drept internațional. Sarcina acesteia este de a promova dezvoltarea treptată a dreptului internațional și a codificării acestuia. În acest scop, Comisia pentru drept internațional publică studii și anchete, colectează precedente și elaborează propuneri pentru noi tratate. Datorită activității acestei comisii s-au încheiat mai multe tratate importante și s-au înregistrat progrese în materie de drept internațional.

Ultima actualizare: 18/01/2019

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site